logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE OGÓLNE
   Dane podstawowe
   Ważniejsze Instytucje

ORGANA WŁADZY
   Rada Miejska
      Transmisje obrad Rady Miejskiej w Suszu
         Archiwalne transmisje obrad Rady Miejskiej w Suszu
      Interpelacje, zapytania radnych
         2018
         2019
         2020
         2022
      Porządki obrad Rady Miejskiej w Suszu
      Projekty uchwał Rady Miejskiej w Suszu
         Projekty uchwał 2019
         Projekty uchwał 2020
         Projekty uchwał 2021
         Projekty uchwał 2022
         Projekty uchwał 2023
         Projekty uchwał 2024
      Archiwum Rady Miejskiej
         Kadencja 2002-2006
            Przewodniczący 2002-2006
            Komisje Rady Miejskiej 2002-2006
         Kadencja 2006-2010
            Komisje Rady Miejskiej 2006-2010
         Kadencja 2010-2014
            Komisje Rady Miejskiej 2010-2014
         Kadencja 2014-2018
         Kadencja 2018-2024
            Komisje Rady Miejskiej 2018-2024
   Burmistrz Susza

PRAWO LOKALNE
   Statut Gminy Susz
   Budżet
      Majątek gminy
      Procedura uchwalania budżetu Gminy i Miasta Susz
      2003
         Uchwała RM Nr IV/27/2002
         Uchwała Nr VII/52/2003 Rady Miejskiej w Suszu
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok
      2004
         Uchwała RM Nr XII/93/2004
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok
      2005
         Uchwała Nr XXIII/145/2004 Rady Miejskiej w Suszu
         Uchwała Nr XXIV/146/2004 Rady Miejskiej w Suszu
         Uchwała RM Nr XXV/160/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok
      2006
         Uchwała Nr XXXV/208/2006 Rady Miejskiej w Suszu
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok
      2007
         Uchwała Nr III/17/2007 Rady Miejskiej w Suszu
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok
      2008
         URM XII-100-2007 z dnia 20 grudnia 2007r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok
         Uchwała nr RIO.IV-0120-7309
      2009
         Uchwała w sprawie budżetu na 2009 rok
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
      2010
         Uchwała w sprawie budżetu na 2010 rok
         Dokumenty związane z budżetem 2010
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
      2011
         Projekt budżetu na 2011 rok
         Uchwała w sprawie budżetu na 2011 rok
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
      2012
         Projekt budżetu na 2012 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok
      2013
         Projekt budżetu na 2013 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
      2014
         Projekt budżetu na 2014 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
      2015
         Projekt budżetu na 2015 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok
      2016
         Projekt budżetu na 2016 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
      2017
         Projekt budżetu na 2017 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
      2018
         Projekt budżetu na 2018 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
         Sprawozdania za rok 2018
      2019
         Projekt budżetu na 2019 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
         informacja wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
         Sprawozdania za 2019r.
      2020
         Projekt budżetu na 2020 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok
         informacja wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
         Sprawozdania za 2020 r.
      2021
         Projekt budżetu na 2021 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok
         Sprawozdania za 2021 r.
         Informacja wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
      2022
         Projekt budżetu na 2022 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok
         Sprawozdania za 2022 r.
         Informacja wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
      2023
         Projekt budżetu na 2023 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok
         Sprawozdania za 2023 r.
         Informacja wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
      2024
         Projekt budżetu na 2024 rok
         Uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok
         Sprawozdania za 2024 r.
         Informacja wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
   Uchwały Rady Miejskiej
      2024
         2024-02-09 XLVIII sesja RM
         2024-04-17 XLIX sesja RM
         2024-04-30 L sesja RM
      2023
         2023-03-30 XXXIX sesja RM
         2023-05-31 XL sesja RM
         2023-06-22 XLI sesja RM
         2023-08-31 XLII sesja RM
         2023-09-22 XLIII sesja RM
         2023-10-31 XLIV sesja RM
         2023-11-30 XLV sesja RM
         2023-12-08 XLVI sesja RM
         2023-12-20 XLVII sesja RM
      2022
         2022-03-16 XXIX sesja RM
         2022-04-08 XXX sesja RM
         2022-06-13 XXXI sesja RM
         2022-06-30 XXXII sesja RM
         2022-08-18 XXXIII sesja RM
         2022-09-30 XXXIV sesja RM
         2022-10-07 XXXV sesja RM
         2022-11-16 XXXVI sesja RM
         2022-12-08 XXXVII sesja RM
         2022-12-22 XXXVIII sesja RM
      2021
         2021-01-21 XXI sesja RM
         2021-03-04 XXII sesja RM
         2021-05-20 XXIII sesja RM
         2021-06-24 XXIV sesja RM
         2021-07-15 XXV sesja RM
         2021-09-16 XXVI sesja RM
         2021-12-02 XXVII sesja RM
         2021-12-21 XXVIII sesja RM
      2020
         2020-02-06 XIV sesja RM
         2020-06-04 XV sesja RM
         2020-07-30 XVI sesja RM
         2020-09-23 XVII sesja RM
         2020-10-07 XVIII sesja RM
         2020-12-03 XIX sesja RM
         2020-12-22 XX sesja RM
      2019
         2019-02-21 IV sesja RM
         2019-03-28 V sesja RM
         2019-05-29 VI sesja RM
         2019-06-19 VII sesja RM
         2019-08-06 VIII sesja RM
         2019-08-14 IX sesja RM
         2019-09-26 X sesja RM
         2019-11-07 XI sesja RM
         2019-11-29 XII sesja RM
         2019-12-19 XIII sesja RM
      2018
         2018-02-22 XXVII sesja RM
         2018-03-22 XXVIII sesja RM
         2018-04-17 XXIX sesja RM
         2018-05-23 XXX sesja RM
         2018-06-27 XXXI sesja RM
         2018-08-21 XXXII sesja RM
         2018-09-20 XXXIII sesja RM
         2018-10-16 XXXIV sesja RM
         2018-10-23 XXXV sesja RM
         2018-11-22 I sesja RM
         2018-12-05 II sesja RM
         2018-12-19 III sesja RM
      2017
         2017-01-12 XIX sesja RM
         2017-02-15 XX sesja RM
         2017-03-30 XXI sesja RM
         2017-06-07 XXII sesja RM
         2017-07-11 XXIII sesja RM
         2017-09-25 XXIV sesja RM
         2017-11-30 XXV sesja RM
         2017-12-21 XXVI sesja RM
      2016
         2016-02-11 XII sesja RM
         2016-03-31 XIII sesja RM
         2016-04-26 XIV sesja RM
         2016-06-16 XV sesja RM
         2016-09-08 XVI sesja RM
         2016-11-24 XVII sesja RM
         2016-12-28 XVIII sesja RM
      2015
         2015-01-15 III sesja RM
         2015-03-05 IV sesja RM
         2015-04-21 V sesja RM
         2015-06-08 VI sesja RM
         2015-06-25 VII sesja RM
         2015-09-17 VIII sesja RM
         2015-10-29 IX sesja RM
         2015-11-26 X sesja RM
         2015-12-17 XI sesja RM
      2014
         2014-02-13 XXXIV sesja RM
         2014-03-27 XXXV sesja RM
         2014-05-13 XXXVI sesja RM
         2014-06-12 XXXVII sesja RM
         2014-07-03 XXXVIII sesja RM
         2014-08-11 XXXIX sesja RM
         2014-09-24 XL sesja RM
         2014-10-29 XLI sesja RM
         2014-11-28 I sesja RM
         2014-12-18 II sesja RM
      Podatki i opłaty
         2003
            Uchwała RM Nr II/15/2002
            Uchwała RM Nr II/16/2002
            Uchwała RM Nr II/13/2002
            Uchwała RM Nr V/38/2003
            Uchwała RM Nr VII/53/2003
            Uchwała RM Nr VII/54/2003
            Uchwała RM Nr VII/55/2003
         2004
            Uchwała RM Nr X/79/2003
            Uchwała RM Nr X/80/2003
            Uchwała RM Nr X/81/2003
            Uchwała RM Nr X/82/2003
            Uchwała RM Nr X/83/2003
            Uchwała RM Nr XII/94/2004
            Uchwała RM Nr XV/105/2004
         2005
            UCHWAŁA Nr XXI/135/2004
            UCHWAŁA Nr XXI/136/2004
            UCHWAŁA Nr XXI/138/2004
         2006
            Uchwała Nr XXXIII/202/2005
            Uchwała Nr XXXIV/205/2005
         2008
            Podatek od nieruchomości 2008
            Podatek rolny 2008
            Podatek od środków transportowych 2008
         2009
            Podatek od nieruchomości 2009
            Podatek rolny 2009
            Podatek od środków transportu 2009
         2010
            Podatek od nieruchomości 2010
            Podatek od środków transportu 2010
         2011
            Podatek od nieruchomości 2011
            Podatek od środków transportu 2011
            Podatek rolny 2011
         2012
            Podatek od nieruchomości 2012
            Podatek od środków transportu 2012
            Podatek rolny 2012
         2013
            Podatek od nieruchomości 2013
            Podatek od środków transportu 2013
            Podatek rolny 2013
            Opłata od posiadania psów i opłata targowa 2013
         2014
         2015
         2016
         2017
         2018
         2019
         2020
         2021
         2022
         2023
         2024
      Pozostałe uchwały
         2003
            Uchwała RM Nr VI/46/2003
            Uchwała RM Nr V/33/2003
            Uchwała RM Nr VII/50/2003
         2004
            Uchwała RM Nr XIII/98/2004
            Uchwała RM nr XIII/99/2004
            Uchwała RM Nr XIII/100/2004
            Uchwała RM Nr XVI/109/2004
            Uchwała Nr XXI/134/2004
            Uchwała Nr XXII/141/2004
         2005
            Uchwała RM Nr XXIV/148/2005 z dnia 10 marca 2005 r.
            Uchwała RM Nr XXIV/150/2005 z 10 marca 2005r.
            Uchwała RM Nr XXIV/151/2005 z 10 marca 2005r.
            Uchwała RM Nr XXIV/152/2005 z dnia 10 marca 2005 r.
            Uchwała RM Nr XXV/156/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
            Uchwała RM Nr XXV/157/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
            Uchwała RM Nr XXV/158/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
            Uchwała RM Nr XXV/159/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
            Uchwała RM Nr XXV/161/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
            Uchwała RM Nr XXV/162/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
            Uchwała RM Nr XXV/163/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
            Uchwała RM Nr XXV/164/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
            Uchwała RM Nr XXV/165/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
            Uchwała RM Nr XXV/166/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r
         2006
            2006-01-19 XXXV sesja RM Susz
            2006-12-06 I Sesja RM Susz
            2006-12-19-21 II Sesja RM Susz
         2007
            2007-02-23 III Sesja RM Susz
            2007-03-16 - IV Sesja RM Susz
            2007-03-29 - V Sesja RM Susz
            2007-04-24 VI Sesja RM Susz
            2007-06-14 VII Sesja RM Susz
            2007-07-26 - VIII Sesja RM Susz
            2007-09-27 - IX Sesja RM Susz
            2007-10-25 - X Sesja RM Susz
            2007-11-15 - XI Sesja RM Susz
            2007-12-20 - XII Sesja RM Susz
            2007-12-28 - XIII Sesja RM Susz
         2008
            2008-02-15 - XIV Sesja RM Susz
            2008-03-20 - XV Sesja RM Susz
            2008-04-04 - XVI Sesja RM Susz
            2008-04-24 - XVII Sesja RM Susz
            2008-06-26- XVIII Sesja RM Susz
            2008-09-25- XIX Sesja RM Susz
            2008-11-12 - XX Sesja RM Susz
            2008-12-03 XXI Sesja RM Susz
            2008-12-18 - XXII Sesja RM Susz
            2008-12-30 - XXIII Sesja RM Susz
         2009
            2009-01-29 - XXIV Sesja RM Susz
            2009-03-17 - XXV Sesja RM Susz
            2009-03-23 - XXVI Sesja RM Susz
            2009-04-23 - XXVII Sesja RM Susz
            2009-05-14 - XXVIII Sesja RM Susz
            2009-05-27 - XXIX Sesja RM Susz
            2009-06-25 - XXX Sesja RM Susz
            2009-07-28 - XXXI Sesja RM Susz
            2009-08-24 - XXXII Sesja RM Susz
            2009-09-03 - XXXIII Sesja RM Susz
            2009-09-09 - XXXIV Sesja RM Susz
            2009-09-23 - XXXV Sesja RM Susz
            2009-10-30 - XXXVI Sesja RM Susz
            2009-11-12 - XXXVII Sesja RM Susz
            2009-11-27 - XXXVIII Sesja RM Susz
            2009-12-18 - XXXIX Sesja RM Susz
         2010
            2010-02-12 - XL Sesja RM Susz
            2010-03-01 - XLI Sesja RM Susz
            2010-03-26 - XLII Sesja RM Susz
            2010-04-29 - XLIII Sesja RM Susz
            2010-05-27 - XLIV Sesja RM Susz
            2010-07-29 - XLV sesja RM Susz
            2010-09-09 - XLVI sesja RM Susz
            2010-10-28 - XLVII sesja RM Susz
            2010-11-12 - XLVIII sesja RM Susz
            2010-12-01 - I sesja RM Susz
            2010-12-03 - II sesja RM Susz
            2010-12-29 - III sesja RM Susz
         2011
            2011-02-15 - IV sesja RM Susz
            2011-03-04 - V sesja RM Susz
            2011-04-27 - VI sesja RM Susz
            2011-06-16 - VII sesja RM Susz
            2011-08-17 - VIII sesja RM Susz
            2011-09-30 - IX sesja RM Susz
            2011-10-27 - X sesja RM Susz
            2011-11-25 - XI sesja RM Susz
            2011-12-29 - XII sesja RM Susz
         2012
            2012-02-08 XIII sesji RM
            2012-02-29 XIV sesji RM
            2012-04-03 XV sesji RM
            2012-05-17 XVI sesji RM
            2012-05-24 XVII sesji RM
            2012-06-21 XVIII sesji RM
            2012-08-14 XIX sesji RM
            2012-09-05 XX sesji RM
            2012-10-25 XXI sesji RM
            2012-11-27 XXII sesji RM
            2012-12-20 XXIII sesji RM
            2012-12-28 XXIV sesji RM
         2013
            2013-01-17 XXV sesji RM
            2013-02-28 XXVI sesji RM
            2013-03-28 XXVII sesji RM
            2013-04-18 XXVIII sesja RM Susz
            2013-06-20 XXIX sesja RM Susz
            2013-09-19 XXX sesja RM Susz
            2013-10-29 XXXI sesja RM Susz
            2013-11-21 XXXII sesja RM
            2013-12-19 XXXIII sesja RM
   Interpretacje przepisów
      Prawo podatkowe
         Podatek leśny
         Podatek od nieruchomości
         Podatek Rolny

URZĄD MIEJSKI
   Organizacja urzędu
      Komórki organizacyjne
      Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
   Godziny urzędowania
   Praca w urzędzie
      Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
      Archiwum 2024 - praca w urzędzie
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         II Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         III Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         II Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         IV Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         III Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         IV Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         V Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu
         Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich
      Archiwum 2023 - praca w urzędzie
         Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - II nabór
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - III nabór
         Nabór na wolne stanowsko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - IV nabór
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - V nabór
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - VI nabór
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - II nabór
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - VII nabór
         Konkursu na stanowisko dyrektora
         Nabór na wolne stanowsko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Konkurs na stanowisko dyrektora
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
      Archiwum 2022 - praca w urzedzie
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
         Konkursu na stanowisko dyrektora
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
      Archiwum 2021 - praca w urzędzie
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Konkursu na stanowisko dyrektora
      Archiwum 2020 - praca w urzędzie
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Konkurs na stanowisko dyrektora
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Wniosek o wydanie opinii o kandydacie
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
      Archiwum 2019 - praca w urzędzie
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Konkursu na stanowisko dyrektora
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   Rejestry, ewidencje i oświadczenia
      Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
   Rejestr instytucji kultury
   Ochrona Danych Osobowych
      Referat Finansowy i Budżetu
      Referat Nieruchomości i Rolnictwa
      Referat Spraw Obywatelskich
      Referat Organizacji
      Referat Promocji i Spraw Społecznych
      Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
      Sam. stan. ds. urbanistyki, architektury i estetyki
      Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa
      Samodzielne stanowisko ds.. obsługi Rady i jej organów
      Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
      Samodzielne stanowisko ds. zasobów mieszkaniowych i użytkowych
      Realizacja praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Miejski w Suszu
   Załatwianie spraw obywateli
      Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
      Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
      Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Suszu
      Opłata skarbowa
      Ewidencja ludności
         Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
         Zameldowanie na pobyt stały
         Zameldowanie na pobyt czasowy
         Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
         Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
         Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
         Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
         Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
         Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy
      Dowody Osobiste
      Druki - formularze - wnioski
         Druki podatkowe
            Informacje podatkowe - osoby fizyczne
            Deklaracje podatkowe - osoby prawne
            Deklaracja na podatek od środków transportowych i załącznik
            Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z formularzem informacji
            Informacja i deklaracje podatkowe obowiązujące do 30.06.2019 r.
      Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
      Potwierdzanie umów dzierżaw
      Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      PLANY POSTĘPOWAŃ
         Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2024
         Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023
         Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022
         Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021
         Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020
         Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019
         Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018
         Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017
      PLATFORMA PRZETARGOWA
      ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
         2021 ZAM. PUBL.
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Przetarg nieograniczony
         2020 ZAM. PUBL.
            Przetarg nieograniczony
            Zapytanie ofertowe
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Zamówienie z wolnej ręki
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
         2019 ZAM.PUBL.
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz II
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Zapytanie ofertowe
            Przetarg nieograniczony
         2018 ZAM.PUBL.
            Przetarg nieograniczony ofertowy
            II przetarg nieograniczony ofertowy
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            III przetarg nieograniczony ofertowy
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            IV przetarg nieograniczony ofertowy
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Zapytanie ofertowe
            Przetarg nieograniczony
            Zapytanie ofertowe
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Susz
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Zapytanie ofertowe
            Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
         2017 ZAM.PUBL.
            Zapytanie ofertowe
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe II
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            II przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
            Przetarg nieograniczony
         ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
            PRZETARGI 2003
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               II Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               WYNIKI PRZETARGÓW 2003
                  Ogł. o wyniku postęp. o zam.publ. o wartości poniżej 30.000
                  Ogł. o wyniku postęp. o zam.publ. o wartości poniżej 30.000
            PRZETARGI 2004
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
                  Wynik postępowania IKiOS.III-341/4/04
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
                  OGŁOSZENIE o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               WYNIKI POSTĘPOWAŃ
                  Ogłoszenie o wyniku postępowania
                  Ogłoszenie o wyniku postępowania
                  Ogłoszenie o wyniku postępowania
            PRZETARGI 2005
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
                  Unieważnienie postępowania przetargowego
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               II Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               I Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               I Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony na budowę zastawki
               Przetarg na dzierżawę i eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy i miasta Susz
               I Przetarg ustny nieograniczony
               I Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
               Przetarg nieograniczony
               III Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
               Przetarg nieograniczony
               II Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               IV Przetarg ustny nieograniczony
               III Przetarg ustny nieograniczony
            PRZETARGI 2006
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000
               Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu z dnia 30.08.2006
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
               Przetarg nieograniczony na usługę kredytu bankowego
                  Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ
                  Zawiadomienie o wyborze oferty
            Przetargi 2007
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
                  Zawiadomienie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
                  Zawiadomienie o wyborze oferty
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               II Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
                  Zawiadomienie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ograniczony - wnioski o dopuszczenie do postępowania
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
                  Odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze oferenta
               Przetarg ustny nieograniczony
               II Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
                  Ogłoszenie o wyborze oferenta
               Przetarg ustny nieograniczony
                  ODWOŁANIE PRZETARGU
               Przetarg ustny nieograniczony
               III Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
                  Zawiadomienie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000
                  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
               II Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               III Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               IV Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               IV Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               III Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Unieważniony - Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
                  Odpowiedzi na pytania oferentów
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               V Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg na usługę bankową
                  Odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
            PRZETARGI 2008
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               I przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               I przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń
               VI Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetaru
               Przetarg nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               III przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikacz przertargu
               III przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
                  Odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg ustny nieograniczopny
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczopny
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczopny
                  Informacja o wynikach przetargu
               IV przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony - odwołany
               Przetarg nieograniczony
                  Odpowiedzi na pytania oferentów
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               II przetarg nieograniczony
                  Odpowiedzi na pytania oferentów
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               III przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia dla oferentów
                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetrag ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony
                  Odpowiedzi na pytania oferentów
                  Zawiadomienie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
                  Odpowiedzi na pytania oferentów
                  OGŁOSZENIE o wyniku postępowania
            PRZETARGI 2009
               Przetarg nieograniczony
                  Zawiadomienie o wyniku postępowania
               III przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg nieograniczony
                  Odpowiedzi na pytania oferentów
                  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
               Przetarg nieograniczony
                  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
               Przetarg nieograniczony
                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
               Przetarg nieograniczony
                  Odpowiedzi na pytania oferentów
               Przetarg nieograniczony
                  OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyniku przetargu
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
               Przetarg nieograniczony
                  1. Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
                  2. Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
                  3. Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
               Przetarg nieograniczony
                  Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert do 29.05.2009
                  Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargów
               Przetarg nieograniczony
                  1. Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               III przetarg ustny nieograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg ustny nieograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg ustny nieograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg ustny nieograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg ustny ograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg ustny ograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny ograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny ograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny ograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
                  Odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg ustny ograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg ustny nieograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg ustny nieograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg ustny nieograniczony
                  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               II Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
            PRZETARGI 2010
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze ofert
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze ofert
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze ofert
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacje o wynikach przetargów
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania oferentów
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               III przetarg ustny nieograniczony
                  Informacje o wynikach przetargów
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony
                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacje o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacje o wyniku II przetargu
               III przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               IV przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               Przetarg nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               III przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               II Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
               Przetarg ustny ograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony
                  Zawiadomienie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg ograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               III przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
            PRZETARGI 2011
               Przetarg nieograniczony
                  Zawiadomienie o wyborze oferty
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
                  WYJAŚNIENIA - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze ofert
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
               Przetarg ustny ograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               I przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Wyjaśnienia - odpowiedź na pytanie oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony
                  Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               II przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               III przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               I przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
               Przetarg nieograniczony
                  Ogłoszenie o wyborze oferty
               I przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wynikach przetargu
            PRZETARGI 2012
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               I Przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Zapytanie ofertowe
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
                  Informacja o wyniku przetargu
               Przetarg nieograniczony
            PRZETARGI 2013
               Przetarg ograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               I przetarg ustny ograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
            PRZETARGI 2014
               Zapytanie ofertowe
               II przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Zapytanie ofertowe
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Zapytanie ofertowe
               III przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Zapytanie ofertowe
               Zapytanie ofertowe
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny ograniczony
               Zapytanie ofertowe
               Zapytanie ofertowe
               Zapytanie ofertowe
               Zapytanie ofertowe
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Zapytanie ofertowe
               Zapytanie ofertowe
               Zapytanie ofertowe - publikacja ogłoszenia prasowego
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Zapytanie ofertowe
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Zapytanie ofertowe
               Zapytanie ofertowe
               Zapytanie ofertowe
            PRZETARGI 2015
               II przetarg ustny nieograniczony
               Zapytanie ofertowe
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               II przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               IV przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               II przetarg nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               Oszacowanie wartości zamówienia
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny ograniczony
               IV przetarg ustny nieograniczony
               Zapytanie ofertowe
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
            PRZETARGI 2016
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony - odwołany
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny ograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Zapytanie ofertowe
               II przetarg ustny nieograniczony
               Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
            Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
         ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 130.000 ZŁ
         ZMIANY OD 2021 R.
         PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   NIERUCHOMOŚCI
      PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
         I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej części nieruchomości gruntowej
         I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej
         I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
         I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krótkiej 2
         Archiwum przetargów nieruchomości
            2023 przetargi nieruchomości
               I przetarg ustny nieograniczony - Grabowiec
               I przetarg ustny nieograniczony - Jawty Wielkie
               I przetarg ustny nieograniczony - ul. Parkowa
               I przetarg ustny nieograniczony - Kamieniec Nr 10
               I przetarg ustny nieograniczony - Redaki
               I przetarg ustny nieograniczony - Susz, ul.Magnolii 170/6
               I przetarg ustny nieograniczony - Susz, ul.Magnolii 112/2
               I przetarg ustny ograniczony - Susz miasto
               II Przetarg ustny nieograniczony - Kamieniec Nr 10
               I przetarg ustny nieograniczony - ul. Klonowa
            2022 przetargi nieruchomości
               II przetarg ustny nieograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony - Kamieniec, gm.Susz
               I przetarg ustny nieograniczony - ul.Piastowska
               I przetarg ustny nieograniczony - ul. Iławska
               I przetarg ustny nieograniczony - ul. Jaśminowa
               II przetarg ustny nieograniczony - Kamieniec
               I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 przy ul Słowiańskiej 27 w Suszu
               I przetarg ustny nieograniczony - ul.Iławska
               II przetarg ustny nieograniczony - ul. Iławska
               II przetarg ustny nieograniczony - ul. Iławska
            2021 przetargi nieruchomości
               II przetarg ustny ograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony - ul. 11 listopada
               I przetarg ustny ograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony - ul.Słowackiego
               II przetarg ustny nieograniczony
               I przetarg ustny ograniczony - ul. Żwirki i Wigury
               I przetarg ustny nieograniczony - ul. Jaśminowa
               I przetarg ustny nieograniczony
            2020 przetargi nieruchomości
               I przetarg ustny nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               I przetarg ustny ograniczony
            2019 przetargi nieruchomości
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony (odwołany)
               III przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony
            2018 przetargi nieruchomości
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny ograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               IV przetarg ustny nieograniczony
               IV przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
            2017 przetargi nieruchomości
               II przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               IV przetarg ustny nieograniczony
               III przetarg ustny nieograniczony
               I przetarg ustny nieograniczony
               II przetarg ustny nieograniczony
               IV przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               IV przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
               Przetarg ustny nieograniczony
      WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
         Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony
         Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
         Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy - garaż) przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
         Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
         Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
         Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
         Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
         Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
         Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
         Wykaz niezabudowanej części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
         Zmiana wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
         Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
         Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
         Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
         Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
         Wykaz niezabudowanej działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości
         Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
         Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
         Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
         Archiwum wykazy nieruchomości
            2023 wykazy nieruchomości
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz niezabudowanej działki gruntuprzeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz niezabudowanej działki gruntuprzeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz do sprzedaży pomieszczenia dla najemcy w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
               Wykaz części działek gruntuprzeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego biorącego
               Wykaz niezabudowanej działki gruntuprzeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę produkcyjno-usługową
               Wykaz niezabudowanej działki gruntuprzeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę produkcyjno-usługową
               Wykaz niezabudowanej działki gruntuprzeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
               Wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego, znajdującego się w budynku użytkowym garażowo - gospodarczym dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego dla najemcy w drodze bezprzetargowej
               Wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego dla najemcy w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego dla najemcy w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyły wniosek
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz części działek przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy - garaż) przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie
               Wykaz części działki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
               Wykaz części działek przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz niezabudowanej działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
            2022 wykazy nieruchomości
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony i zawierają kolejne umo
               Wykaz zabudowanej działki gruntu przeznaczonej do oddania w dalsze użyczenie dla Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu
               Wykaz części działek przeznaczonych do użyczenia na rzecz osoby, która złożyła wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej - pomieszczenia garażowego , przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku użytkowym garażowo - gospodarczym wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu i budynkach dla najemców w drodze bezprzetargowej
               Wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku użytkowym garażowo - gospodarczym wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu i budynkach dla najemców w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do oddania w dalsze użyczenie dla Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej 10 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu
               Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, które złożyła wniosek
               Wykaz niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
               Wykaz niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do użyczenia dla Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Suszu
               Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
               Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z ułamkową częścią gruntu
               Wykaz zabudowanej działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
            2021 wykazy nieruchomości
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
               Wykaz niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz niezabudowanej działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (wycofany)
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz niezabudowanej działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego dla najemców w drodze bezprzetargowej.
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
               Wykaz niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
               Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do użyczenia na rzecz osoby, która złożyła wniosek
               Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
               Wykaz nieruchomości lokalowej - pomieszczenia garażowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
            2020 wykazy nieruchomości
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 
               Wykaz działek gruntu, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntuprzeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób które złożyły wniosek
               Wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku użytkowym garażowo - gospodarczym, dla najemców w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do użyczenia na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz działek gruntuprzeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Zzrządzenie Nr 174/2020 Burmistrza Susza w sprawie: sprostowania błędu zamieszczonego w wykazie nr NiR.III.7125.11.2020
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do użyczenia na rzecz osoby, która złożyła wniosek
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
            2019 wykazy nieruchomości
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz niezabudowanych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
               Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
               Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
               Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
               wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do użyczenia na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
               Wykazy działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
               Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
               Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowe
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do użyczenia na rzecz osoby
               Wykaz lokalu użytkowego znajdujący się w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nipkowie
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
            2018 wykazy nieruchomości
               Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
               Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do użyczenia
               Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
               Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do użyczenia
               Wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego w drodze bezprzetargowej
               Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
               Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
               Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
   Łowiectwo
      Prawo łowieckie - szacowanie szkód
      Terminarze polowań
   Wnioski - susza 2018
   Ogłoszenia i informacje
      Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
      Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
      Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
      Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
      Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
      Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
      Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
      Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
      Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
      Archiwum ogłoszeń
         Ogłoszenia 2005
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Ogłoszenie Burmistrza GiM Susz
            Informacja w sprawie planowanej inwestycji
            Informacja w sprawie planowanej inwestycji
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Informacja w sprawie planowanej inwestycji
            Wykaz nieruchomości do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz do sprzedaży obiektów restauracyjno-biurowo-usługowych
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            II Przetarg ustny nieograniczony
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
         Ogłoszenia 2006
            Ogłoszenie o konkursie ofert
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Ogłoszenie o konkursie
            Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Ogłoszenie o składaniu wniosków do budżetu na rok 2007
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz do sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz do sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej dp sprzedaży
         Ogłoszenia 2007
            Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży:
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Ogłoszenie o konkursie ofert
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Ogłoszenie o konkursie ofert
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz do sprzedaży na własność w drodze bezprzetragowej działek będących w użytkowaniu wieczystym
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Ogłoszenie dot. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz gruntowej zabudowanej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
            Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia dla dotychczasowych dzierżawców
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         Ogłoszenia 2008
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Ogłoszenie o konkursie ofert
            Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz do sprzedaży działek gruntu
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
            Wykaz do sprzedaży działek gruntu
            Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
            Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
            Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
            Ogłoszenie o konkursie ofert
            Ogłoszenie o konkursie ofert
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Ogłoszenie dot. zagospodarowania przestrzennego
            Wykaz nieruchomości do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości do sprzedaży
            Ogłoszenie o konkursie ofert
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
            Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
            Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz do dzierżawy działki gruntu
            Wykaz do sprzeadaży niezabudowanych działek gruntu
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
            Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działek do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
            Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         Ogłoszenia 2009
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Ogłoszenie o konkursie ofert
               Informacja o wynikach konkursu ofert
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży:
            Spotkanie informacyjne
            Konkurs ofert na rok 2009
            Otwarty konkurs ofert
            Otwarty konkurs ofert
            Wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - mieszkaniową.
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
            Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonej w JAKUBOWIE KISIELICKIM, gmina Susz.
            Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
            Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz nieruchomości na sprzedaż
            Wykaz nieruchomości na sprzedaż
            Wykaz nieruchomości na sprzedaż
            Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy
            Wykaz nieruchomości zabudowanej na sprzedaż.
            Wykaz działek do wydzierżawienia
            Wykaz działek gruntu do użyczenia na okres 3 lat w drodze bezprzetarg.
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
            Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko
            Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
            Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
            Projekt LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SUSZ 2009-2016
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu do dzierżawy dla dot. dzierżawców
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
            Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia
            Informuja o możliwości udziału społeczeństwa.
            Informacja dotycząca przebudowy drogi na odcinku Susz – Iława.
         Ogłoszenia 2010
            Wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz nieruchomości na sprzedaż
            Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości i lokali na sprzedaż
            Wykaz nieruchomości na sprzedaż
            Wykaz nieruchomości na sprzedaż
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
               Informacja o wynikach konkursu
            Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
               INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
               Informacja o unieważnieniu konkursów ofert
            Konkurs ofert na rok 2010
               Wyniki otwartego konkursu ofert
            Konkurs ofert na rok 2010
               Informacja o wyniku konkursu
            Wykaz nieruchomości na sprzedaż
            Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Konkurs ofert na rok 2010
               Informacja o wyniku konkursu
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
            Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
               Informacja o wyniku konkursu
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
            Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej
         Ogłoszenia 2011
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
            Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
            Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
            Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
            Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
            Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
            Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         Ogłoszenia 2012
            Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012"
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz do sprzedaży garaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
            Ogłoszenie o zmianie uchwały
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wybory uzupełniające
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargowej
            Ogłoszenie o naborze i wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA”
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA”
            Konkurs na stanowisko animatora
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargowej ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku położonego w Suszu przy ul. Kajki Nr 3
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste.
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla dzierżawców
            Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
            Konkurs na stanowisko animatora
            Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium
            Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
            Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
            Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Konsultacje - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2012-2016
            Wykaz części działki do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Ogłoszenie w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej
            Ogłoszenie w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej
            Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
            Wykaz części działki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Starostwo Powiatowe w Iławie
            Postanowienie SKO w Elblągu
            Wykaz niezabudowanych działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej,
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia.
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2011
         Ogłoszenia 2013
            Wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego – garażu z
            Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
            Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012"
            Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Ogłoszenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Grabowiec
            Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
            Wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego – garażu
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Ogłoszenie
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
            Wykaz działki gruntu przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz do sprzedaży pomieszczenia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2012
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Informacje o realizacji inwestycji drogowych
         Ogłoszenia 2014
            Konsultacje społeczne projektu
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012" w 2014
            Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Oszacowanie wartości zamówienia
            Konkurs na stanowisko dyrektora
            Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz do sprzedaży pomieszczeń garażowych w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2013
            Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargu
         Ogłoszenia 2015
            Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012" w 2015
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
            Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
            Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargu
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetragowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Zawiadomienie
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetragowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działaki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu
            Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
            Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
            Informacje o pomocy publicznej w 2014 roku
            Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Susz za rok 2014
         Ogłoszenia 2016
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz do sprzedaży pomieszczenia garażowego w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Konkurs na stanowisko dyrektora
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Ogłoszenie o spotkaniu
            Ogłoszenie o konsultacjach
            INFORMACJA ZE SPOTKANIA W DNIU 12.05.2016 R.
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową i zieleń parkową.
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
            Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Konkurs na stanowisko dyrektora
            Informacja o dofinansowaniu
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
            Informacje o pomocy publicznej w 2015 roku
            Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Susz za rok 2015
            Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
            Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
            Wykaz lokali użytkowych - garaży do sprzedaży w drodze przetargu
            Konkurs na stanowisko dyrektora
         Ogłoszenia 2017
            Konkurs na stanowisko dyrektora
            Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
            INFORMACJA O WYSTĄPIENIU WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW
            Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
            Stawki dotacji obowiązujące w 2017 roku
            Informacje o udzielonej pomocy publicznej w 2016 roku
            Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami
         Ogłoszenia 2018
            Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2017
            Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
            Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2018 roku
         Ogłoszenia 2019
            Informacja dla mieszkańców wsi Jawty Małe dot. wyborów sołtysa i rady sołeckiej
            Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
            Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2018
            Informacja o zakończeniu postępowania
            Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
            Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
            Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2019 roku
            ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
         Ogłoszenia 2020
            OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
            OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
            Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2019
            Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2020 roku
         Ogłoszenia 2021
            Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2021 roku
            Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
            OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susza w obrębie geodezyjnym Susz-4
            Informacje o udzielonej pomocy publicznej w 2020 roku
            Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
            Informacja o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
            Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2021
            Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2022 roku
         Ogłoszenie 2022
            Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Emilianowo - Róża dotyczące zmiany określenia rodzaju miejscowości Emilianowo - Róża (część wsi Emilianowo)
            Ustalenie miesięcznych stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Susz
            Pismo PIW w Iławie dotyczącego zgłaszania padłych ptaków
            Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
            Ustalenie miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
         Ogłoszenia 2023
            Informacja o wydaniu decyzji nr Susz/04/23
            Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Nipkowie dotyczące odłączenia miejscowości Karolewo od sołectwa Nipkowie i utworzenia nowego sołectwa Karolewo
            Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Susz
            Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
            Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury
            Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
            Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
            Konsultacje społeczne na terenie sołectwa Nipkowie dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Nipkowie i utworzenia sołectwa Karolewo
            Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydatce na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Suszu
            Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susz na lata 2024-2030
            Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
         Informacja dla użytkowników wieczystych
         Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
   Obwieszczenia urzędowe
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
      Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2023
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
      Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
      Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2023
      Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
      Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o warunkach zabudowy
      Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.26.2020
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2024
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2024
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
      Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2020
      Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
      Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
      Obwieszczenie Ua.6730.7.2024
      Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.6.2024
      Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.7.2024
      Obwieszczenie Ua.6730.26.2024
      Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.2.2024
      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.3.2024
      Zawiadomienie Burmistrza Susza
      Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
      Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
      Zawiadomienie Burmistrza Susza
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022 - zakończenie postępowania
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
      Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2024
      Zawiadomienie Ua.6733.3.2024
      Zawiadomienie Ua.6733.2.2024
      Obwieszczenie Ua.6730.26.2024
      Obwieszczenie Ua.6730.33.2024
      Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.1.2024
      Zawiadomienie Ua.6733.4.2024
      Obwieszczenie Ua.6730.30.2024
      Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
      Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
      Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
      Archiwum obwieszczeń
         Obwieszczenia 2014
            Obwieszczenie
            Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Bronowo
            Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         Obwieszczenia 2015
            Obwieszczenie o konsultacji statutów sołectw
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
            Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
            Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
            Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz
            Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
            Obwieszczenie RDOŚ
            Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Adamowo
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         Obwieszczenia 2016
            Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie dot. stron postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o przedłużeniu terminu
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
            Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
            Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
            Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
            Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie RDOŚ
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie
            Obwieszczenie
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
            Obwieszczenie
            Obwieszczenie
            Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015 r.
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Informacja podsumowująca
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Zawiadominie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
            Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
            Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydanu decyzji
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydanu decyzji
            Obwieszczenie o wydanu decyzji
            Obwieszczenie o wydanu decyzji
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Zawiadomienie o zakończeniu wyłożenia
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         Obwieszczenia 2017
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie
            Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wydanu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
            Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie decyzji o środow. uwarunkowaniach
            Protokół z rozprawy administracyjnej
            Obwieszczenie o zmianie nazwy przedsięwzięcia
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
            Obwieszczenie w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia
            Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         Obwieszczenia 2018
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie decyzji o środow. uwarunkowaniach
            Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie decyzji o środow. uwarunkowaniach
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RDOŚ Olsztyn
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RDOŚ Olsztyn
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RDOŚ Olsztyn
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         Obwieszczenia 2019
            Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
            Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie RDOŚ Olsztyn o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały
            Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wydaniu decyzji
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
            Obwieszczenie Starosty pow. Iławskiego
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
            Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
            Obwieszczenie GOŚ.I.6131.37.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2019
            Obwieszcznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
            Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
            Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
            Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Kończące postępowanie
         Obwieszczenia 2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
            Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
            Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
            Obwieszczenie WIN-II.7820.1.6.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
            Obieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
            Obwieszczenie GD.RUZ.4210.146.4.2020.AC
            Obwieszczenie WIN-II.7820.1.6.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
            Obwieszczenie GOS.II.6220.5.2020
            Obwieszczenie GOS.II.6220.15.2020
            Obwieszczenie GOS.II.6220.20.2020
            Obwieszczenie GOS.II.6220.21.2020
            Obwieszczenie GOS.II.6220.23.2020
            Obwieszczenie GD.RUZ.4210.216.3.2020.AB
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
            Obwieszczenie GOS.II.6220.24.2020
            Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2020
         Obwieszczenia 2021
            Obwieszczenie GOS.II.6220.16.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
            Obwieszczenie o wykazie kąpielisk na rok 2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2020
            Obwieszczenie GD.RUZ.4210.222.2.2020.KF
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.25.2020
            Obwieszczenie GOS.II.6220.4.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2020
            Obwieszczenie GOS.6220.16.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
            Obwieszczenia GOŚ.II.6220.24.2020
            Obwieszczenia GOŚ.II.6220.4.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
            Obwieszczeni GOŚ.II.6220.5.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2021
            Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.25.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
            Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2021
            Obwieszczenie wraz z decyzją - GOŚ.II.6220.13.2021
            Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.18.2021
            Obwieszczenie wraz z decyzją - GOŚ.II.6220.16.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2021
            Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2021
            Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.22.2021
            Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.17.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.18.2021
            Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2021
            Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2021
            Obwieszczeni GOŚ.II.6220.18.2021
            Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.19.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.27.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
            Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.18.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.27.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.28.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.29.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220.33.2021
            Obwieszczenie GOŚ.II.6220