logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      minus Ogłoszenia 2011
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
         minus Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


N i R.II.7125.16.2011
 
W Y K A Z
 
Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomości (jednolity tekst - Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
ogłasza wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarcze – garaże znajdujące się w budynkach użytkowych garażowo- gospodarczych wraz z przynależnym udziałem w działce gruntu i budynkach dla najemców w drodze bezprzetargowej.
 
  
 
L.p.
 
Położenie nieruchomości
 
Nieruchomość gruntowa ozn. nr geod.
 
 
Udział co do budynków
i gruntu
 
Numer lokalu
 
Powierzchnia użytkowa lokalu
w m2
 
Wartość nieruchomości ogółem
w zł
(kwota zwolniona z podatku Vat)
 
1.
 
Susz,
Osiedle Korczaka
 
 
 
134/7
 
 
 
132/7418
 
 
5
 
 
13,20
 
 
3.645,00
 
2.
 
Susz,
Osiedle Korczaka
 
 
 
134/7
 
 
148/7418
 
 
6
 
 
14,80
 
 
4.086,00
 
3.
 
Susz,
Osiedle Korczaka
 
 
 
134/7
 
 
127/7418
 
 
25
 
 
12,70
 
 
3.507,00
 
4.
 
Susz,
Osiedle Korczaka
 
 
 
134/7
 
 
124/7418
 
 
31
 
 
12,40
 
 
3.424,00
 
5.
 
Susz,
Osiedle Korczaka
 
 
 
134/7
 
 
147/7418
 
 
39
 
 
14,70
 
 
4.059,00
 
6.
 
Susz,
Osiedle Korczaka
 
 
 
134/7
 
 
155/7418
 
 
42
 
 
15,50
 
 
4.280,00
 
7.
 
Susz,
Osiedle Korczaka
 
 
 
134/7
 
 
139/7418
 
 
48
 
 
13,90
 
 
3.838,00
 
8.
 
Susz,
Osiedle Korczaka
 
 
 
134/7
 
 
143/7418
 
 
47
 
 
14,30
 
 
3.948,00
 
9.
 
Susz,
Osiedle Korczaka
 
 
 
134/7
 
 
129/7418
 
 
52
 
 
12,90
 
 
3.562,00
 
 
1.   Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka Nr 134/7 o pow. 2445 m2 zabudowana budynkami użytkowymi- garażami.
2.   Dla w/w nieruchomości prowadzona jest Księga wieczysta: KW EL 1I/00035919/6 Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie.
3.   Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego: Gmina Susz nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie informacji wydanej przez Urząd G i M Susz z dnia 18.05.2011r. nr Ua. 6724.102.2011 teren obejmujący działki gruntu nr 134/7 o pow. 0,2445 m2 położony w obrębie 5 m. Susz. W/w teren w polityce przestrzennej Gminy Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XLVI/281/2010 z dnia 9 września 2010r. stanowi strefę Im zabudowy mieszkaniowej.
4.   Opis nieruchomości gruntowej: Działka uzbrojona jest w drogę gminną o nawierzchni urządzonej – asfalt. Brak wyposażenia w jakiekolwiek instalacje czy urządzenia.
5.   Opis nieruchomości: Lokale użytkowe-garaże składają się z 1 pomieszczenia garażowego. Budynki murowane, parterowe z dachem płaskim dwuspadowym, krytym papą. Drzwi drewniane, metalowe, blaszane, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, posadzka betonowa. Nieruchomość składa się z 3 budynków po 18 pomieszczeń garażowo- gospodarczych w każdym. Garaże posiadają samodzielny wjazd z placu manewrowego. Dojazd do obiektów od strony z ulicy Piastowskiej lub Mickiewicza. Właścicielem gruntu jest Gmina i Miasto Susz.
6.   Forma sprzedaży: Lokale użytkowe-garaże wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 134/7 o pow. 2445 m2 podlega sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
7.   Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą i złoży wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Susz w terminie do dnia 4 lipca  2011 roku.
     8. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój Nr 208 ( II piętro) tel. (55) 278-60-15 wew. 33 lub 31.    
 
Opracowała:
Agnieszka Suszyńska
Tel. /55/278-60-15 wew. 33

 

Susz dnia 18.05.2011 r. 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 10194
Nazwa dokumentu: Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Skrócony opis: NiR.II.7125.16.2011-sprzedaż garaży w drodze bezprzetargowej dla najemców. Wnioski do dnia 4 lipca 2011.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II - Agnieszka Suszyńska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II - Agnieszka Suszyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-05-18 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-19 14:49:44
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-21 11:06:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner