logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      minus Obwieszczenia 2016
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie dot. stron postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o przedłużeniu terminu
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
         minus Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         minus Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         minus Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie RDOŚ
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015 r.
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Informacja podsumowująca
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadominie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydanu decyzji
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydanu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydanu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydanu decyzji
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o zakończeniu wyłożenia
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      plus Obwieszczenia 2024
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Redaki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Brz.6220.2.2015 - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Fermy Stad Rodzicielskich ... w miejscowości Babięty Wielkie ... działka 79/4"
3. Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
GOŚ.II.6220.14.2015 - dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Susz".
4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.19.2015 - postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej .... w msc. Emilianowo"
5. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.18.2015 - postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji ... w msc Różnowo gm. Susz.
6. Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.12.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej „Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Adamowo Gmina
7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.5.2015 – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa dwóch chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą na działc
8. Obwieszczenie dot. stron postępowania
GOŚ.II.6220.14.2015 - dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Susz".
9. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.11.2015 – obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji "Rozbudowa istniejącego zakładu prod. na potrzeby realizacji innowacyjnych i nowoczesnych techn."
10. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu
GOŚ.II.6220.18.2015 – wydanie opinii dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w msc. Różnowo gm. Susz"
11. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Brz.6220.2.2015 - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Fermy Stad Rodzicielskich ... w miejscowości Babięty Wielkie ..."
12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.13.2015 - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowy farmy fotowoltaicznej "Susz II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Babięty Wielkie” na działce ewidencyj
13. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.16.2015 - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowy farmy fotowoltaicznej "Susz III" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu m. Czerwona Woda.
14. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.14.2015 - dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Susz".
15. Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
GOŚ.II.6220.19.2015 - postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej .... w msc. Emilianowo"
16. Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
GOŚ.II.6220.19.2015 - postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej .... w msc. Emilianowo"
17. Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
GOŚ.II.6220.18.2015 - postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Różnowo"
18. Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
GOŚ.II.6220.18.2015 - postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Różnowo"
19. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.5.2016 - o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Likwidacja istniejącej kotłowni węglowej i budowa wolno
20. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.19.2015 - dla planowanej „Przebudowy wewnętrznej drogi gminnej o dł. ok. 1,55km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1289N do granicy działki nr 92/3 w msc. Emilianowo”
21. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
W obrębie geodezyjnym nr 1 oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
22. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.4.2016-w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki"
23. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Różnowo.
24. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu n/n Dn 90 PE na działkach 26/55, 26/57,27/1,27/3 obręb 4 m. Susz
25. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo na dz. 95/1, 20, 67/3, 23, 162 obręb Emi
26. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.18.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej „Budowa sieci kanalizacji Różnowo gm. Susz”
27. Obwieszczenie RDOŚ
Obwieszczenie RDOŚ Olsztyn - WOPN-OON.6320.013.2016.WS.1
28. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.7.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie gospodarstwa ... w m.Adamowo, gmina Susz".
29. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.8.2016 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Elektrownia PV- instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW”.
30. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii napowietrznej, przyłącza kablowego oraz złącza k
31. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.1.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w m. Bałoszyce, gm. Susz.
32. Obwieszczenie
Obwieszczenia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.:
33. Obwieszczenie
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi
34. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.9.2016 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą ... w obr. Różnowo, gm. Susz".
35. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.2.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w m. Susz.
36. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
GOŚ.II.6220.9.2016 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą ... w obr. Różnowo, gm. Susz".
37. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.3.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w m. Jawty Wielkie gm. Susz.
38. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.9.2016 - ponownego dot. decyzji o środow. uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą ... w obr. Różnowo, gm. Susz"
39. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2016-2020”
40. Obwieszczenie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki- Zalewo na odcinku Olbrachtówko-
41. Obwieszczenie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki- Zalewo na odcinku Olbrachtówko-
42. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015 r.
o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki
43. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oraz rozdzielnicy kablowej na dz. nr 155/20, 262/2, 267, 265/7, 265/5, 279/1 obręb
44. Informacja podsumowująca
przebieg konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susza na lata 2016-2020
45. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.8.2016 - środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni PV- instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW"
46. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.9.2016 - środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 71/7 w obr. Różnowo,
47. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.7.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie gospodarstwa ... w m.Adamowo, gmina Susz".
48. Obwieszczenie
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zalesienie części działki
49. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.12.2016 - zalesienie części działki nr 165/3 obręb ewidencyjny Bornice, gm. Susz.
50. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Zalesienie części działki nr 165/3 o
51. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 998 kW, oraz niezbędnych urządzeń ...."
52. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
GOŚ.II.6220.14.2016 - dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa nowej chlewni z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 7/11 obręb Falknowo gm. Susz"
53. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.13.2016 - zalesienie części działki nr 79/1 obręb ewidencyjny Bronowo, gm. Susz
54. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.17.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Babięty Wielkie".
55. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.14.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 7/11 obręb Falknowo, g
56. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 13/2, 14/9, 14/1 obręb Karolewo gm. Susz.
57. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV na dz. nr 275, 278, 279/1, 279/2 obręb 1 o
58. Zawiadominie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu gminy Susz w obrębie geodezyjnym Lubnowy Małe, Chełmżyca.
59. Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
IGR.I.747.1.2.2016 - w sprawie prac w ramach przebudowy linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia.
60. Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
IGR.II.7840.2.31.2016 - w sprawie prac w ramach przebudowy linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia.
61. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV oraz złącza kablowo – pomiarowego do budyn
62. Obwieszczenie o wydanu decyzji
GOŚ.II.6220.13.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego "Zalesienia części działki nr79/1 obręb Bronowo
63. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.20.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz IV” ... w pobliżu m. Emilianowo.
64. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.21.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg w msc. Adamowo, gm. Susz.
65. Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
IGR.I.747.1.2.2016 z dnia 12.10.2016 w sprawie przebudowy linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia.
66. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.23.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwz. pn.: „Rozbudowa istniejącej Fermy Stad Rodzicielskich Indyków ... zlokalizowanej w m. Babięty Wielkie.
67. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.22.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwz. pn.: „Budowa instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych ... w m. Różanki.
68. Obwieszczenie o wydanu decyzji
GOŚ.II.6220.20.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach ...: Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz IV” o mocy elektrycznej do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Emilianowo, gmina Susz.
69. Obwieszczenie o wydanu decyzji
GOŚ.II.6220.21.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg w msc. Adamowo, gm. Susz.
70. Obwieszczenie o wydanu decyzji
GOŚ.II.6220.23.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwz. pn.: „Rozbudowa istniejącej Fermy Stad Rodzicielskich Indyków ... zlokalizowanej w m. Babięty Wielkie.
71. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.25.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwz. pn.: "Budowa budynku inwentarskiego- chlewni na działce nr 84, obręb 0019 Jawty Wielkie, woj. warmińsko –mazursk
72. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dz. nr 48/3 obręb 4 oraz 113/2, 139,
73. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 44/2, 47, 49, 57/3, 60/2, 59/2, 52/4,
74. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.27.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu magazynowego w m. Różanki, gm. Susz, dz. nr 2/5. Powiat iławski.
75. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej 15 kV na kablową na dz. nr 85 obręb Bronowo ora
76. Zawiadomienie o zakończeniu wyłożenia
do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu gminy Susz w obrębie geodezyjnym Lubnowy Małe, Chełmżyca
77. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.28.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu oraz sprzedaży węgla w m, Adamowo gm. Susz.

Ilość odwiedzin: 8563
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 11:18:39
Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 11:18:39
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-27 11:19:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner