logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie Ua.6733.3.2023
   minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.10.2022 z 27 marca 2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2023
   minus Obwieszczenie Ua.6733.5.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu
   minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2023
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.7.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.3.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Urząd Marszałkowski OŚ-PŚ.726.4.2021
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu - II
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2003
      plus Obwieszczenia 2004
      plus Obwieszczenia 2005
      plus Obwieszczenia 2006
      plus Obwieszczenia 2007
      plus Obwieszczenia 2008
      plus Obwieszczenia 2009
      plus Obwieszczenia 2010
      plus Obwieszczenia 2011
      plus Obwieszczenia 2012
      plus Obwieszczenia 2013
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      minus Obwieszczenia 2023
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.19.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.30.2021
         minus Obwieszczenie Ua.6733.1.2023
         minus Obwieszczenie Ua.6733.2.2023
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.5.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2023
         minus Obwieszczenie Ua.6733.1.2023
         minus Obwieszczenie Ua.6733.3.2023
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2023
         minus Obwieszcznie Ua.6733.5.2023
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego OŚ-PŚ.726.4.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączniku poniżej znajduje się treść:

  • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 oraz 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz. U. 2022 poz. 503 z póź. zm.) zawiadamiam że zostało wszczęte na wniosek Franciszka Thlon działającego w imieniu i na rzecz Energa – Operator S.A. z siedziba w Gdańsku, z dnia 31.01.2023r., uzupełniony dnia 13.02.2023 r. (daty wpływu do tut. urzędu), postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: ,,Budowie i rozbiórce napowietrznej linii 15 kV, demontaż słupa energetycznego, na dz. nr 232, obręb 0001, miasto Susz’’.

     

     

Załączniki do pobrania: 2023-02-17 14:12:04 - Obwieszczenie Ua.6733.3.2023 (PDF) (434.05 kB)

Ilość odwiedzin: 296
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Ua.6733.3.2023
Skrócony opis: Dotyczy ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: ,,Budowie i rozbiórce napowietrznej linii 15 kV, demontaż słupa energetycznego, na dz. nr 232, obręb 0001, miasto Susz’’.
Osoba, która wytworzyła informację: Ua - Monika Śliwińska
Osoba, która odpowiada za treść: Ua - Monika Śliwińska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2023-02-17 14:07:23
Data udostępnienia informacji: 2023-02-17 14:07:23
Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-08 07:53:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner