logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      minus Ogłoszenia 2014
         minus Konsultacje społeczne projektu
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012" w 2014
         minus Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Oszacowanie wartości zamówienia
         minus Konkurs na stanowisko dyrektora
         minus Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży pomieszczeń garażowych w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2013
         minus Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargu
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Konsultacje społeczne projektu
Projekt: Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Susz na lata 2014-2020.
2. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.314.2013 - części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - ul. Mickiewicza.
3. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.1.2014 - nieruchomość gruntowa do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - ul. Iławska.
4. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.2.2014 - części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - Os. J. Korczaka.
5. Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012" w 2014
CSiR-2014. Oferty do 3 lutego 2014 r. do godziny 15:00
6. Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
Wnioski można składać do 17.02.2014 r.
7. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.14.2014 - część działki do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z którym była zawarta umowa dzierżawy na czas oznaczony.
8. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.11.2013 - nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: Emilianowo, gm. Susz Nr 4a/2.
9. Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.II.6840.3.2013 - nieruchomość niezabudowana do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicz.: Jakubowo Kisielickie.
10. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.9.2013 - nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: Susz, ul. Piastowska 1/8.
11. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.2.2014 - wydzierżawienie działki w m. Bałoszyce.
12. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.24.2014 - działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej przy ulicach: Prabucka, Kajki, Osiedle Leśne, Słowiańska.
13. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.25.2014 - działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej przy ulicach: Żwirki i Wigury, Pieniężnego, Piastowska, Mickiewicza.
14. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.22.2014 - część działki do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Susz, ul. Wodna).
15. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych w na terenie gminy i miasta Susz.
16. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.56.2014 część działki do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Susz, ul. Kajki).
17. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.58.2014 - części działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Koszarowej, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek
18. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.64.2014 - części działek gruntu położone na terenie miasta Susz (ulice: Świętego Floriana, Wiejska, Iławska)
19. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.65.2014 - działki gruntu położone na terenie miasta Susz (ulice: Koszarowa, Mickiewicza, Wodna, Iławska)
20. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.66.2014 - działki gruntu położone na terenie miasta Susz (ulica: Świętego Floriana)
21. Oszacowanie wartości zamówienia
PISS.II - zamówienie na "Dostawę oraz montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Susz".
22. Konkurs na stanowisko dyrektora
Dokumenty dot. "Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Suszu".
23. Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
NiR.II.6840.5.2013 - nieruchomość niezabudowana do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ogranicz. - Lubnowy Małe.
24. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.1.2014 - nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: SUSZ, UL. Piastowska 17/13.
25. Wykaz do sprzedaży pomieszczeń garażowych w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.2.2014 - pomieszczenia garażowe do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Susz, Os. Korczaka.
26. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.69.2014 - działki do wydzierżawienia w m. Susz, przy ul. Kajki i Żwirki i Wigury
27. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.4.2014 - działka gruntu stanowiąca własność Gminy Susz, położona w miejscowości Bałoszyce.
28. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.86.2014 - wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej na terenie miasta Susz - Os Brzostowe.
29. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.80.2014 - części działki gruntu Nr 40/6 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat na cele handlowe.
30. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.99.2014 - część działki gruntu - ul. Piastowska Susz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
31. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.103.2014 - część działki gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - Susz, ul. Św. Floriana.
32. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.122.2014 - części działek gruntu położone na terenie miasta Susz (ulica Koszarowa, Słowiańska).
33. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.124.2014 - części działek gruntu położone na terenie miasta Susz (ulica Koszarowa).
34. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.125.2014 - części działek gruntu położone na terenie miasta Susz (ulica Piastowska).
35. Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2013
Wykazy osób prawnych i fizycznych za rok 2013, którym udzielono: pomocy publicznej, odroczeń i umorzeń.
36. Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.II.6840.2.2014 - nieruchomość niezabudowana do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicz.: Jakubowo Kisielickie.
37. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.137.2014 - wykaz części działek gruntów stanowiących własność Gminy Susz, położonych na terenie miasta Susz - ul. Piastowska i Mickiewicza.
38. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.5.2014 - działki do wydzierżawienia w m. Bronowo gm. Susz.
39. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.155.2014 - działka gruntu położonej na terenie miasta Susz, ul. Koszarowa.
40. Wykaz nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w drodze przetargu
41. Wykaz niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III-6840.4.2014 - niezabudowane działki gruntu położone w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod zabudowę mi
42. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.159.2014 - działka gruntu położona na terenie miasta Susz - ul. Żwirki i Wigury
43. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.I.6845.7.2014 - działka gruntu położona na terenie miasta Susz - ul. Piastowska.
44. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.10.2014 - działka do wydzierżawienia w m. Różnowo gm. Susz.
45. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.I.6845.179.2014 działka do wydzierżawienia w m. Susz ul. Mickiewicza gm. Susz.
46. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.I.6845.180.2014 działki do wydzierżawienia w m. Susz ul. Mickiewicza, Słowiańska, Piastowska, Prabucka.
47. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.I.6845.178.2014 działki do wydzierżawienia w m. Susz ul. Mickiewicza, Koszarowa.
48. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.181.2014 - działki do wydzierżawienia w m. Susz ul. Św. Floriana, Słowiańska, Iławska, Józefa Wybickiego, Os. Janusza Korczaka, Koszarowa.
49. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.208.2014 - działka do wydzierżawienia w m. Susz ul. Mickiewicza
50. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.10.2014 - Wykaz działki gruntu w miejscowości Różnowo.
51. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.229.2014 - działka gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
52. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.230.2014 - - działka gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - Susz, ul. Mickiewicza.
53. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.8.2014 - nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
54. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.10.2014 - nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
55. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.238.2014 - działka gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
56. Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
PiSS.III.6845.1.2014 - lokal użytkowy przeznaczonydo wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
57. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.5.2014 - działka gruntu (102/15) położona w m. REDAKI gm. Susz, przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
58. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.7.2014 - działka gruntu (102/21) położona w m. REDAKI gm. Susz, przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
59. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargu
NiR.III.6845.10.2015 - działka gruntu do wydzierżawienia pod garaż - Susz, ul. Mickiewicza.

Ilość odwiedzin: 8526
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2014-02-06 07:28:16
Data udostępnienia informacji: 2014-02-06 07:28:16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-06 07:29:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner