logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   minus Podatki i opłaty
      plus 2003
      plus 2004
      plus 2005
      plus 2006
      plus 2008
      plus 2009
      plus 2010
      plus 2011
      plus 2012
      plus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
      minus 2019
      minus 2020
      minus 2021
      minus 2022
      minus 2023
      minus 2024
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Podatek rolny:

185,125 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów stanowiących gospodarstwo rolne.
370,25 zł za 1 ha fizyczny od gruntów pozostałych.

(Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, M.P. 2022.995).


Podatek leśny:

71,0996 zł za 1 ha.
(Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. M.P.2022.996)


Podatek od środków transportowych:
Uchwała nr XXXVI/404/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022.5030).


Opłata od posiadania psów:
W opłacie od posiadania psów w roku 2022 obowiązują stawki z roku 2012:
Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.


Podatek od nieruchomości:
Uchwała Nr XXXVI/405/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022.5031).


Opłata targowa
Uchwała Nr XXII/239/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej 
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017.2685).


Formularze podatkowe
Link do formularzy podatkowych

Ilość odwiedzin: 2550
Nazwa dokumentu: 2023
Osoba, która wytworzyła informację: POL.I - Anna Wawer
Osoba, która odpowiada za treść: POL.I - Anna Wawer
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-12-23 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2021-12-23 09:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-24 11:22:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner