logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
minus Organizacja urzędu
   minus Komórki organizacyjne
   minus Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Kompetencje Pok. Stanowisko Imię i Nazwisko Ozn. komórki

Burmistrz Susza

101A

Burmistrz

Krzysztof Pietrzykowski

Br.

Zastępca burmistrza

101B

Zastępca burmistrza Lucyna Górnik Brz.

Sekretarz Gminy Susz

105

Sekretarz

Małgorzata Podogrodzka

Sek.

Referat Finansowy i Budżetu

Fn

Skarbnik Gminy Susz

103

Skarbnik

Joanna Kosuda

Fn.I

Stanowisko ds. księgowości budżetowej gminy

104

Inspektor

Katarzyna Sztuka

Fn.II

Głowna księgowa budżetu oświaty

114

Inspektor

Joanna Lewandowska

Fn.III

Stanowisko ds. płac

115

Inspektor

Grażyna Wątrobska

Fn.IV

Stanowisko ds. dochodów i wydatków budżetowych

115

Inspektor

Magdalena Pandurović-Gapys

Fn.V

Stanowisko ds. obsługi kasowej gminy

109

Młodszy Rerefent

Marta Dietrichkeit

Fn.VI

Stanowisko ds. rozliczeń finansowych

111

Podinspektor

Magdalena Nickel

Fn.VII

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

107

Inspektor Marzena Wardowska Fn.VIII
Stanowisko ds. księgowości budżetowej

104

Młodszy Referent Emilia Meller Fn.IX
Stanowisko ds. księgowości i obsługi kasowej oświaty

111

Młodszy referent Justyna Pietrzak Fn.X

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

POL

Stanowisko ds. wymiaru podatków

108

Kierownik

Anna Wawer

POL.I

Stanowisko ds. podatków i opłat

108

Inspektor

Ewa Jeziorek

POL.II

Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat

106

Inspektor Joanna Rynkowska POL.III
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami 106 Inspektor Monika Goik-Chaja POL.IV
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych 107 Inspektor Anna Bonkowska POL.V

Referat Nieruchomości i Rolnictwa

NiR

Stanowisko ds. mienia komunalnego

209

Kierownik

Agnieszka Suszyńska

NiR.I

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

208

Podinspektor

Martyna Rząca

NiR.II

Stanowisko ds. gospodarki gruntami nierolnymi

208

Inspektor

Marzena Urbańska

NiR.III

Referat Organizacji

Or

Stanowisko ds. kadr

212

Kierownik

Monika Scheffler

Or.I

Stanowisko ds. organizacyjnych

102

Inspektor Alicja Maciąg

Or.II

Stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych

102

Inspektor Dorota Piecek

Or.III

Referat Oświaty i Kultury

OiK

Stanowisko ds. oświaty

113

Referent

Marta Suska

OiK.I

Stanowisko ds. zdrowia, kultury i sportu 113 Młodszy Referent Ewelina Brzezińska

OiK.II

Stanowisko ds. oświaty i transportu 113 Inspektor Magdalena Sosnowska OiK.III

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

GOŚ

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

110 Kierownik Mariusz Witkowski

GOŚ.I

Stanowisko ds. ochrony środowiska

110

Referent/
Młodszy referent

Katarzyna Suska/
zast. Aleksandra Głąb

GOŚ.II

Stanowisko ds. gospodarki odpadami 109A Inspektor Joanna Domagalska GOŚ.III 

Samodzielne Stanowiska

Samodzielne stanowisko ds. infrastruktury komunalnej 116 Inspektor Krzysztof Kander IK
Stanowisko ds. drogownictwa 203 Inspektor Tomasz Pacan Dr.

Samodzielne stanowisko ds. urbanistyki, architektury i estetyki

207

Pomoc administracyjna

Monika Śliwińska

Ua

Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady miejskiej 202 Inspektor Iwona Pacan RM

Samodzielne stanowisko ds. informatyki i publikacji elektronicznych

210

Informatyk urzędu

Dariusz Dańczyszyn

Inf.

Samodzielne stanowisko ds. informatyki 210 Informatyk Cezary Maćkiewicz Inf.I
Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 213 Inspektor Justyna Sobocińska ZK

Samodzielne stanowisko - Kierownik USC

4

Kierownik

Kamila Mądra

USC

Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych

2

Inspektor

Paulina Zakrzewska

DO

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej

2

Inspektor /
Z-ca kierownika USC
Aleksandra Skolimowska

EL

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych Burmistrza 101 Referent Katarzyna Miązek Or.B.
Samodzielne stanowisko ds. zasobów mieszkaniowych i użytkowych 207 Młodszy referent Karina Kulesza ZM
Samodzielne stanowisko Inspektor ochrony danych 2 Inspektor Monika Taciak IOD

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

204A

Inspektor

Ewa Karwowska

ZP

Samodzielne stanowisko ds. rozwoju lokalnego

204

Młodszy referent Marta Pomarańska

RL

Ilość odwiedzin: 113754
Nazwa dokumentu: Komórki organizacyjne
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Sek.- Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:41:22
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:41:22
Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-05 13:53:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner