logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   minus 2023
      minus 2023-03-30 XXXIX sesja RM
      minus 2023-05-31 XL sesja RM
      minus 2023-06-22 XLI sesja RM
      minus 2023-08-31 XLII sesja RM
      minus 2023-09-22 XLIII sesja RM
      minus 2023-10-31 XLIV sesja RM
      minus 2023-11-30 XLV sesja RM
      minus 2023-12-08 XLVI sesja RM
      minus 2023-12-20 XLVII sesja RM
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Obecność i głosowania imienne radnych na XLI sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 22 czerwca 2023 roku
 • Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 22 czerwca 2023 r.:
  • Uchwała Nr XLI/453/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza wotum zaufania;
  • Uchwała Nr XLI/454/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2022 rok;
  • Uchwała Nr XLI/455/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok;
  • Uchwała Nr XLI/456/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XLI/457/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023 r;
  • Uchwała Nr XLI/458/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1200N gr. woj. (Kołodzieje) – Bałoszyce – Babięty Wlk. na odcinku od km 0+000 do km 0+606;
  • Uchwała Nr XLI/459/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XLI/460/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu tego handlu;
  • Uchwała Nr XLI/461/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli udziału w realizacji projektu pn. „Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur”
  • Uchwała Nr XLI/462/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania „Strategii Promocji Gminy Susz na lata 2023-2035;
  • Uchwała Nr XLI/463/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Susz;
  • Uchwała Nr XLI/464/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Nipkowie dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Nipkowie i utworzenia  sołectwa Karolewo;
  • Uchwała Nr XLI/465/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;
  • Uchwała Nr XLI/466/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/448/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2023 rok;
  • Uchwała Nr XLI/467/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu przeprowadzenia kontroli;
  • Uchwała Nr XLI/468/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości;
  • Uchwała Nr XLI/469/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Załączniki do pobrania: 2023-06-28 09:43:21 - Obecność i głosowania imienne radnych na XLI sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 22 czerwca 2023 roku (PDF) (15.84 MB)
2023-06-28 09:47:41 - Uchwała Nr XLI/453/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza wotum zaufania; (PDF) (119.40 kB)
2023-06-28 09:48:08 - Uchwała Nr XLI/454/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2022 rok; (PDF) (169.99 kB)
2023-06-28 09:48:26 - Uchwała Nr XLI/455/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok; (PDF) (234.57 kB)
2023-06-28 09:49:00 - Uchwała Nr XLI/456/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; (PDF) (2.35 MB)
2023-06-28 09:49:29 - Uchwała Nr XLI/457/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023 r; (PDF) (1.49 MB)
2023-06-28 09:50:36 - Uchwała Nr XLI/458/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 12 (235.74 kB)
2023-06-28 09:51:24 - Uchwała Nr XLI/459/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susz; (PDF) (1.31 MB)
2023-06-28 09:51:54 - Uchwała Nr XLI/460/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulami (945.47 kB)
2023-06-28 09:52:17 - Uchwała Nr XLI/461/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli udziału w realizacji projektu pn. „Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur” (PDF) (207.87 kB)
2023-08-01 10:48:19 - Uchwała Nr XLI/462/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania „Strategii Promocji Gminy Susz na lata 2023-2035; (PDF) (12.82 MB)
2023-06-28 09:53:34 - Uchwała Nr XLI/463/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Susz; (PDF) (422.83 kB)
2023-06-28 09:54:05 - Uchwała Nr XLI/464/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Nipkowie dotyczących projektu uchwały w spra (700.79 kB)
2023-06-28 09:55:17 - Uchwała Nr XLI/465/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych; (PDF) (236.16 kB)
2023-06-28 09:56:14 - Uchwała Nr XLI/466/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/448/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komi (188.58 kB)
2023-06-28 09:56:37 - Uchwała Nr XLI/467/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu przeprowadzenia kontroli; (PDF) (171.97 kB)
2023-06-28 09:57:02 - Uchwała Nr XLI/468/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości; (PDF) (190.92 kB)
2023-06-28 09:57:20 - Uchwała Nr XLI/469/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. (PDF) (159.28 kB)

Ilość odwiedzin: 834
Nazwa dokumentu: 2023-06-22 XLI sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2023-06-28 09:40:59
Data udostępnienia informacji: 2023-06-28 09:40:59
Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-01 10:49:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner