logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   minus 2015
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca marca (w formacie PDF):

 • Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Susza z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów,  członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli w jednostkach pomocniczych Gminy Susz.
 • Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Susza z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 27, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Susza z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Susza z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w miejscowości Stawiec Nr 2, obręb 28 – Olbrachtówko,  gmina Susz, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Susza z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Suszu przy ul. Iławskiej Nr 26a, wraz ze sprzedażą działek gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Susza z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej.
 • Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Susza z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Susz w 2015 r.
 • Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza Susza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestniczących w Otwartym Konkursie Ofert nr RLZP.524.2.1.2015 na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2015 prze w 2015 roku.
 • Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Susza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze od referenta do podinspektora do spraw oświaty w Referacie Finansowym i Budżetu Urzędu Miejskiego w Suszu.
 • Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza Susza z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Susza z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie nabycia umową sprzedaży gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej, oznaczonych nr geodezyjnym 25/15, 24/18 i 24/21.
 • Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w Suszu przez ul. Piastowskiej.
 • Zarządzenie nr 31/2015 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w Suszu przez ul. Koszarowej.
 • Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w obrębie Jawty Małe.
 • Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Susza z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2014 rok.
 • Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Susza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załączniki do pobrania: 2015-05-04 12:31:22 - Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Susza z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osi (175.63 kB)
2015-05-04 12:31:36 - Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Susza z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 27, wraz ze sprzedażą u (41.83 kB)
2015-05-04 12:32:32 - Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Susza z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 4 wraz z oddaniem w użytk (42.75 kB)
2015-05-04 12:32:45 - Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Susza z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w miejscowości Stawiec Nr 2, obręb 28 – Olbrachtówko, (38.80 kB)
2015-05-04 12:32:58 - Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Susza z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Suszu przy ul. Iław (39.57 kB)
2015-05-04 12:33:14 - Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Susza z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej. (29.09 kB)
2015-05-04 12:33:24 - Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Susza z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Susz w 2015 r. (35.71 kB)
2015-05-04 12:33:38 - Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza Susza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dział (105.00 kB)
2015-05-04 12:34:15 - Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza Susza z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. (3.56 MB)
2015-05-04 12:34:38 - Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w Suszu przez ul. Piastowskiej. (29.00 kB)
2015-05-04 12:35:00 - Zarządzenie nr 31/2015 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w Suszu przez ul. Koszarowej. (28.83 kB)
2015-05-04 12:35:14 - Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w obrębie Jawty Małe. (37.42 kB)
2015-05-04 12:35:42 - Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Susza z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. (3.56 MB)

Ilość odwiedzin: 5352
Nazwa dokumentu: Marzec
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2015-05-04 12:15:42
Data udostępnienia informacji: 2015-05-04 12:15:42
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-04 12:36:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner