logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.54.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza Ua.6730.55.2024
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Ua.6733.4.2024
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      minus Obwieszczenia 2022
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.2.2022
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.1.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.29.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
         minus Decyzja o przeniesieniu decyzji GOŚ.II.6220.2.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
         minus Obwieszczenie Ua.6733.3.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.5.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.1.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.2.2022
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.7.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.5.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.3.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.29.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
         minus Obwieszczenie Ua.6733.9.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
         minus Obwieszcznie GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2022
         minus Obwieszcznie GOŚ.II.6220.10.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2022
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.8.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.7.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.8.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.9.2022
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.10.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.10.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.11.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.12.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.7.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.8.2022
         minus Obwieszcznie Ua.6733.13.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.10.2022
         minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.18.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.11.2022
         minus Obwieszczeni Ua.6733.12.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.12.2022
         minus Obwieszcznie GOŚ.II.6220.20.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.13.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.18.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.16.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.9.2020
         minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.5.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15 .2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.14.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.21.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.5.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.14.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.23.2021
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.24.2021
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.31.2021
      plus Obwieszczenia 2023
      plus Obwieszczenia 2024
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączniku poniżej znajduje się treść:

  • Burmistrz Susza zawiadamia o niezałatwieniu w terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Mobilnej linii do przetwarzania odpadów na terenie zakładu NOVAGO Sp. z o.o. w Różankach”. (GOŚ.II.6220.3.2022)

     

Załączniki do pobrania: 2022-03-21 11:03:05 - Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022 (PDF) (223.87 kB)

Ilość odwiedzin: 2826
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
Skrócony opis: Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Mobilnej linii do przetwarzania odpadów na terenie zakładu NOVAGO Sp. z o.o. w Różankach”
Osoba, która wytworzyła informację: GOŚ.II - Aleksandra Głąb
Osoba, która odpowiada za treść: GOŚ.II - Aleksandra Głąb
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-03-21 10:52:26
Data udostępnienia informacji: 2022-03-21 10:52:26
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-10 10:21:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner