logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > GOSPODARKA ODPADAMI

Uchwały Rady Miejskiej w Suszu dotyczące gospodarki odpadami:

 1. URM w Suszu Nr XXI/154/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie odbierania odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy a powstają odpady komunalne
 2. URM w Suszu Nr XXI/155/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 3. URM w Suszu Nr XXI/156/2012 z dnia 25.10.2012 - w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
 4. Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Susz i zagospodarowania tych odpadów.
 5. Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz.
 6. Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 7. Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz.
 9. Uchwała Nr XXIII/249/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lipca 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty
 10. Uchwała Nr IX/94/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 11. Uchwała Nr XLVI/495/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 08 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w załączniku poniżej + wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej ...


Wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe w załączniku poniżej + Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Susz za rok 2023Harmonogram odbioru odpadów na stronie susz.pl

Składanie  DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Przedsiębiorca odbierający odpady:

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz

Ilość odwiedzin: 47986
Nazwa dokumentu: GOSPODARKA ODPADAMI
Skrócony opis: Informacje związane z gospodarką odpadami w Gminie Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: GOŚ.III - Mariusz Witkowski
Osoba, która odpowiada za treść: GOŚ.III - Mariusz Witkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-07-01 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2013-07-01 10:30:25
Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-24 14:44:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner