logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.54.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza Ua.6730.55.2024
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Ua.6733.4.2024
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenia 2024
         plus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2023
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2023
         minus Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o warunkach zabudowy
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2024
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2024
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2020
         minus Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
         minus Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
         minus Obwieszczenie Ua.6730.7.2024
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.6.2024
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.7.2024
         minus Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.2.2024
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.3.2024
         minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
         minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022 - zakończenie postępowania
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2024
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
         minus Zawiadomienie Ua.6733.3.2024
         minus Zawiadomienie Ua.6733.2.2024
         minus Obwieszczenie Ua.6730.26.2024
         minus Obwieszczenie Ua.6730.33.2024
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.1.2024
         minus Zawiadomienie Ua.6733.4.2024
         minus Obwieszczenie Ua.6730.30.2024
         minus Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 104/2, 114/2, 115/1, 116, 117, 130/2, 142/3 oraz 1
2. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ew. (nr, obręb): 2/27
3. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 98 i 99/2 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce nr ew. 19/1, obręb (0035) w miejscow
5. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Dotyczy „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susz na lata 2024-2030”
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
Dotyczy postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.04.2023 r., znak: GOŚ.II.6220.3.2021.
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3/3 (obręb 0015) w miejscowości Huta, gmina Susz”.
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów Bioelektra Group S.A. o moduł biosuszenia na terenie dz. o nr ew. 2/19 obręb 31 w Różankach, gmina Susz, powiat iławski, wojewó
9. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 90 i 90/1 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
10. Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
Dotyczy inwestycji polegającego na: Budowie Biogazowni Rolniczej o mocy 0,5 MW na terenie dz. nr 13/10, obręb Bronowo, gm. Susz.
11. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającego na: Legalizacji obiektu budowlanego - garażu na terenie dz. nr 7/98, obręb Nipkowie, gm. Susz.
12. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce o nr ew. 19/1 (obręb 0025 ) w obrębie ew. Wądoł
13. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2024
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu”.
14. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2024
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w celu uzyskania regranulatu (m. Różanki, Gmina Susz)”.
15. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 104/2, 114/2, 115/1, 116, 117, 130/2, 142/3 oraz 1
16. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3/3 (obręb 0015) w miejscowości Huta, Gmina Susz”.
17. Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: ,,legalizacji wylotu skarpowego odprowadzającego wody opadowe z odcinka drogi powiatowej Susz-J
18. Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
Dotyczy inwestycji polegającej na Budowie Biogazowni Rolniczej na terenie fragmentu dz. nr 13/10, obręb Bronowo, gm.Susz.
19. Obwieszczenie Ua.6730.7.2024
Dotyczy inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na terenie dz. nr 7/98, obręb Nipkowie, gm. Susz.
20. Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.6.2024
Dot. inwestycji polegającej na Budowie Biogazowni Rolniczej na terenie fragmentu dz. nr 13/10, obręb Bronowo, gm.Susz.
21. Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.7.2024
Dot.: inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na terenie działki nr 7/98, obręb Nipkowie, gm. Susz
22. Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
Dot. legalizacji wylotu skarpowego odprowadzającego wody opadowe z odcinka drogi powiatowej Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo do rzeki Liwy, w miejscowości Gostyczyn, gm. Susz.
23. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.2.2024
Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: Rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu na dz. nr 97/2, obręb 0003, m. Susz
24. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.3.2024
Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej m.in. na: Modernizacji przepompowni ścieków, remoncie infrastruktury i przebudowy sieci kanalizacyjnej
25. Zawiadomienie Burmistrza Susza
Dot. zaskarżenia decyzji o warunkach zabudowy Nr 6/2024 z dnia 08.03.2024 r., dotyczącej budowy biogazowni rolniczej na terenie fragmentu działki nr 13/10, obręb Bronowo, gm. Susz.
26. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Dot. inwestycji polegającego na: rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki nr 10/9, obręb Różanki, gm. Susz.
27. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Dot. wykonania urządzeń wodnych: przepustów pod koroną drogi, przepustu pod ścieżką rowerową, przepustów w ciągu rowów przydrożnych, rowów otwartych, wylotów ścieków skarpowych, zbiornika retencyjno-c
28. Zawiadomienie Burmistrza Susza
Dot. inwestycji polegającej na: legalizacji wylotu skarpowego odprowadzającego wody opadowe z odcinka drogi powiatowej Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo do rzeki Liwy, w m. Gostyczyn, gm. Susz.
29. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
Dot. przedsięwzięcia pn.: "Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1.”
30. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022 - zakończenie postępowania
Dot. przedsięwzięcia pn.: "Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1.”
31. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2024
Dot. przedsięwzięcia: „Składowanie kruszywa i materiałów sypkich na działce 16/19, obręb Bronowo, gmina Susz, powiat iławski, woj. warmińsko – mazurskie”
32. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
Dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW na działce ewidencyjnej nr 70/1, obręb Krzywiec, gmina Susz”.
33. Zawiadomienie Ua.6733.3.2024
Dot. inwestycji polegającej na: modernizacji przepompowni ścieków oraz na przebudowie sieci kanalizacyjnej na terenie dz. nr 167/2, 166/2, 102/6, obręb 0003 m. Susz.
34. Zawiadomienie Ua.6733.2.2024
Dot. inwestycji polegającej na: rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu, na dz. nr 97/2, obręb 0003 m. Susz.
35. Obwieszczenie Ua.6730.26.2024
Dot. inwestycji polegającego na: rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki nr 66/3, obręb Ulnowo, gm. Susz.
36. Obwieszczenie Ua.6730.33.2024
Dot. inwestycji polegającego na: Legalizacji rozbudowy budynku gospodarczego w części przyziemia na terenie dz. nr 48, obręb 0001, m. Susz.
37. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.1.2024
Dot. przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu”
38. Zawiadomienie Ua.6733.4.2024
Wszczęcie postępowania dot. "Rozbiórki istniejącego mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1297N w msc. Babięty Wielkie"
39. Obwieszczenie Ua.6730.30.2024
Dot. rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki nr 10/9, obręb Różanki, gm. Susz
40. Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dot. wykonanie urządzeń wodnych: przepustów pod koroną drogi, przepustu pod ścieżką rowerową, przepustów w ciągu rowów przydrożnych, rowów otwartych, wylotów ścieków skarpowych, zbiornika retencyjno-c

Ilość odwiedzin: 89
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2024
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2024-06-11 07:31:06
Data udostępnienia informacji: 2024-06-11 07:31:06
Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-11 07:31:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner