logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
minus Programy i plany gminne
   minus Programy i plany dot. ochrony środowiska
   minus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Susz
   plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
   plus Plany Odnowy Miejscowości
   minus Programy Rewitalizacji
   minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz
   plus Strategia Rozwoju Gminy Susz
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączniikach znajdują się dokumenty dot. „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz”:

  • Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla dokumentu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz".
  • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz
  • Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz
  • Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz
  • Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz
  • Uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr XII/122/2016 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz" - plan jest załącznikiem do uchwały)

 

Ilość odwiedzin: 8631
Nazwa dokumentu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz
Osoba, która wytworzyła informację: RLZP.III - Grzegorz Grzelak
Osoba, która odpowiada za treść: RLZP.III - Grzegorz Grzelak
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2015-11-12 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2015-11-12 12:39:35
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-23 11:10:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner