logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury
   minus Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
   minus Konsultacje społeczne na terenie sołectwa Nipkowie dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Nipkowie i utworzenia sołectwa Karolewo
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydatce na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Suszu
   minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susz na lata 2024-2030
   minus Konsultacje społeczne projektu Planu Odnowy Miejscowości Jakubowo Kisielickie na lata 2023-2030
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      minus Ogłoszenia 2013
         minus Wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego – garażu z
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012"
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Grabowiec
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
         minus Wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego – garażu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz do sprzedaży pomieszczenia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2012
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Informacje o realizacji inwestycji drogowych
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 24.06.2013r.   
NiR.III.6845.186.2013

W Y K A Z
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz. U. z 2010, Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami ),                                                                                                       
 Burmistrz Susza
podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,  z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i  zawierają kolejne umowy na tą samą nieruchomość.    
 
Lp
Położenie
działki
Nr
obrębu
Nr
działki
Powierzchnia
w m2
Przeznaczenie
gruntu
Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów
Stawka czynszu dzierżawnego
Nr księgi wieczystej
Sądu Rejonowego
w Iławie
 
1
 
Susz, ul. Prabucka   
 
 1
 
cz.269/2
 
75
 
przydomowy ogródek  
 
B
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
 
EL1I/00035701/5
2
Susz ul. Prabucka
1
cz.69/3
82
przydomowy ogródek
B
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035315/2
3
Susz ul. Łąkowa
1
cz.252/4
300
przydomowy ogródek
ŁIV
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00033629/2
4
Susz ul. Prabucka
1
cz.274/3
164
przydomowy ogródek
Bi
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
ELI1/00038696/7
5
Susz ul. Słowiańska
1
cz.282
230
przydomowy ogródek
RIVa
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035701/5
6
Susz ul. Konstytucji 3-go Maja
 
1
341/8
181
przydomowy ogródek
Bp
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00033629/2
7
Susz ul. Bałtycka
2
cz.94/1
55
przydomowy ogródek
B
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035735/2
8
Susz ul. Prabucka
2
cz. 57
49
przydomowy ogródek
B
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035735/2
9
Susz ul. Świętego Floriana
2
cz.59/2
72
przydomowy ogródek
B
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035735/2
10
Susz ul. Świętego Floriana
2
cz.49
80
przydomowy ogródek
B
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035735/2
11
Susz ul. Świętego Floriana
2
cz.67/2
119
przydomowy ogródek
B
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035735/2
12
Susz ul. Iławska
3
cz.115
330
przydomowy ogródek
RIVa
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035320/0
13
Susz ul. Iławska
3
cz.115
1943
cele rolne
ŁV, ŁVI,
ŁV-0,008 zł ; ŁVI-0,00 zł/ 1m2 rocznie
EL1I/00035320/0
14
Susz ul. Słowiańska
5
cz.73/5
113
przydomowy ogródek
RIVa
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
15
Susz ul. Parkowa
5
cz.109; cz.110/2
163
przydomowy ogródek
RIVa
B
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
16
Susz ul. Koszarowa
5
cz.5/14;
cz.5/17
532
cele rolne
RIVa
RIVa-0,018 zł/1 m2 rocznie
EL1I/00035704/6
17
Susz ul. Piastowska
5
cz.56
86
przydomowy ogródek
RIVa
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
18
Susz ul. Koszarowa
5
cz.4/11
43
przydomowy ogródek
B
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
19
Susz ul. Koszarowa
5
cz.4/11
23
przydomowy ogródek
B
0,10 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
20
Susz ul. Świętego Floriana
2
cz.49
25
cele magazynowo-składowe
B
2,95 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035735/2
21
Susz ul. Świętego Floriana
2
cz.46/2
10
cele magazynowo-składowe
B
2,95 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035735/2
22
Susz ul. Koszarowa
5
cz.5/8;
cz. 5/17
24
garaż
RIVa
5,00 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
23
Susz ul. Koszarowa
5
cz.5/3; cz.5/4; cz.5/17
24
garaż
RIVa
5,00 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
24
Susz ul. Koszarowa
5
cz.5/6;
cz.5/7;
cz.5/17
24
garaż
RIVa
5,00 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
25
Susz ul. Koszarowa
5
cz.5/11;
cz.5/17
24
garaż
RIVa
5,00 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
26
Susz ul. Koszarowa
5
cz.5/3
cz.5/17
24
garaż
RIVa
5,00 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
27
Susz ul. Koszarowa
5
cz.5/6;
cz.5/17
24
garaż
RIVa
5,00 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
28
Susz ul. Koszarowa
5
cz.5/9;
cz.5/17
24
garaż
RIVa
5,00 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
29
Susz ul. Koszarowa
5
5/10;
5/17
24
garaż
RIVa
5,00 zł/1 m2 rocznie
+ należny podatek VAT
EL1I/00035704/6
 
  1. Powyższe działki gruntu przeznaczone są do wydzierżawienia na okres od dnia 01 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3-ch lat i zawierają kolejne umowy dzierżawy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Suszu Nr XXIX/213/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Susz.  
  2. Termin wnoszenia opłat czynszu – Czynsz roczny będzie płatny w dwóch ratach : I rata do dnia 30 maja każdego roku, II rata do dnia 15 października każdego  roku.   Oprócz czynszu dzierżawnego, Dzierżawca jest zobowiązany uiszczać podatki inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy                  
  3. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
  4. Umowy dzierżawy zostaną zawarte po upływie terminu niniejszego wykazu do publicznej wiadomości na okres od dnia 01 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu - pokój nr 208 / II piętro/, tel. 55 2786015 wew. 33.  
 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
Opracowała:
Krystyna Rospierska
Tel.552786015 wew.33

Ilość odwiedzin: 8528
Nazwa dokumentu: Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Skrócony opis: NiR.III.6845.186.2013 - - wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców - Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III - Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III - Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-06-24 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2013-06-24 13:29:12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-12 08:03:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner