logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      minus Ogłoszenia 2013
         minus Wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego – garażu z
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012"
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Grabowiec
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
         minus Wykaz do sprzedaży pomieszczenia gospodarczego – garażu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz do sprzedaży pomieszczenia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2012
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Informacje o realizacji inwestycji drogowych
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 17.07.2013 r.
NiR.III. 6840.17.2013
Burmistrz Susza 
 
 
Na  podstawie  art. 35  ust.  1 i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami ),  podaje do publicznej wiadomości
 
w y k a z
 
niezabudowanych działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz  ul. Żwirki i Wigury, przeznaczonych  do sprzedaży w drodze przetargu  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną wolnostojącą.
 
 
Położenie działki
 
Działka
gruntu
ozn.nr geod.
 
Powierzchnia
w m2
 
Wartość działki
w zł. netto
 
Oznaczenie
działki   wg ewidencji gruntów
 
 
Susz, ul. Władysława Jagiełły
 
479/1
 
704
 
31.912,00
 
Bp
 
Susz, ul. Władysława Jagiełły
 
479/3
 
693
 
31.414,00
 
Bp
 
 
Susz, ul. Żwirki i Wigury
 
479/2
 
810
 
36.717,00
 
Bp
 
 
Susz ul. Żwirki i Wigury
 
479/4
 
773
 
33.285,00
 
Bp
 
 
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży działki gruntu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami ).
 
 1. Powyższe nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Susz uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu Nr XIII/103/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. , Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko -Mazurskiego z dnia 30 marca 2012 r. poz. 1173 znajdują się w strefie 11MN stanowiącej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
 2. W/w działki gruntu przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
 3. Przedmiotowe grunty są niezabudowane, położone w obrębie Nr 1 m. Susz, mają kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do działek z drogi o nawierzchni urządzonej, która stanowi własność Gminy Susz. W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące media : sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną, telekomunikacyjną. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Susz.
  Na działce Nr 479/4 w narożu od strony ul. Żwirki i Wigury znajduje się słup energetyczny, którego odnoga podporowa znajduje się w działce. 
 4. W rejestrze ewidencji gruntów oznaczone są jako działki ewidencyjne Nr 479/1 o pow. 0,0704 ha; 479/2 o pow. 0,0810 ha ; 479/3 o pow. 0,0693 ha , 479/4 o pow. 0,0773 ha  z obrębu 1 m. Susz, rodzaj użytku klasa - Bp.
 5. Dla w/w działek gruntu w Sądzie Rejonowy w Iławie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr EL1I/00035701/5, wolna od długów i obciążeń.
 6. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie ogłoszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
 7. Ustala się termin zakończenia budowy w terminie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 7 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy niezachowania terminu. 
 8. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w)w działek z zastrzeżeniem art. 216a  wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków
  -  przysługuje  jej  roszczenie  o  nabycie w/w działki z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych lub odrębnych  przepisów,
  -  jest  poprzednim  właścicielem  zbywanej  działki gruntu pozbawionym prawa własności tej    nieruchomości    przed    dniem   05   grudnia    1990    roku   albo   jego   spadkobiercą,i złoży wniosek o nabycie w Urzędzie Miejskim do dnia   31 sierpnia 2013 r.
 
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w  Suszu - pokój nr 208 (II piętro),  tel. 55 2786 015 wew. 33 lub 31.
 
 
 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

Opracowała   
Krystyna Rospierska
tel. 55 2786-015 w. 33
 
 

 

Ilość odwiedzin: 8718
Nazwa dokumentu: Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
Skrócony opis: NiR.III. 6840.17.2013 wykaz niezabudowanych działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Żwirki i Wigury. Wnioski do 31.08.2013 r.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III - Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III - Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2013-07-17 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2013-07-18 14:40:19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-24 12:24:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner