logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      minus Obwieszczenia 2022
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.2.2022
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.1.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.29.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
         minus Decyzja o przeniesieniu decyzji GOŚ.II.6220.2.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
         minus Obwieszczenie Ua.6733.3.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.5.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.1.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.2.2022
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.7.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.5.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.3.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.29.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
         minus Obwieszczenie Ua.6733.9.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
         minus Obwieszcznie GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2022
         minus Obwieszcznie GOŚ.II.6220.10.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2022
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.8.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.7.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.8.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.9.2022
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.10.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.10.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.11.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.12.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.7.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.8.2022
         minus Obwieszcznie Ua.6733.13.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.10.2022
         minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.18.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.11.2022
         minus Obwieszczeni Ua.6733.12.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.12.2022
         minus Obwieszcznie GOŚ.II.6220.20.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.13.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.18.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.16.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.9.2020
         minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.5.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15 .2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.14.2022
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.4.2022
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.21.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2021
         minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.5.2022
         minus Obwieszczenie Ua.6733.14.2022
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.23.2021
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.24.2021
         minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.31.2021
      plus Obwieszczenia 2023
      plus Obwieszczenia 2024
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.2.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV do zasilania zespołu garaży na dz. nr 117/3, 117/4, 134/6 obręb 5 m. Susz.
2. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.1.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie łącznik ulicy Piastowskiej na dz. nr 83/7, 84, 88/6, 88/10, 88/14, 160/25, 181 obręb 5 m. Susz.
3. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Babięty Wielkie, gmina Susz, pow
4. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.29.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec”.
5. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na instalacji odnawialnego źródła energii instalacja paneli fotowoltaicznych „Jawty Wielkie PV” o mocy 8 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruk
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 58/12 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
7. Decyzja o przeniesieniu decyzji GOŚ.II.6220.2.2019
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 17 (obręb 0016) w miejscowości Jakubowo Kisielickie, gmina Susz”.
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.:
9. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ew. (nr, obręb): 2/2
10. Obwieszczenie Ua.6733.3.2022
Dotyczy przebudowy odcinka linii napowietrznej nn-0,4kV w celu umożliwienia zwiększenia mocy przyłączeniowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. nr 114/3, 205, 125/2, 124,137 obręb Różnow
11. Obwieszczenie Ua.6733.4.2022
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV wraz z rozdzielnicą kablowo-pomiarową w celu zasilenia działek przeznaczonych pod zabudowę mi
12. Obwieszczenie Ua.6733.5.2022
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4 kV w celu zasilenia gospodarstwa rolnego na dz. nr 7/15, 7/12 obręb Falkno
13. Obwieszczenie Ua.6733.6.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu.
14. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW i wysokości do 3 metrów, na działce ewidencyjnej nr 69/8, położonej w obrębie Ulnowo.
15. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytwarzania peletu nawozowego”.
16. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
17. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. Nr 58/12 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
18. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 56, 58, 59, 60, 61/1, 70 oraz 126 w obrębie Lubnow
19. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3/1, 4/1, 4/4 w obrębie Lubnowy Małe, gmina Susz”
20. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 29/6, 35/2, 36/5 w obrębie Grabowiec, gmina Susz”.
21. Obwieszczenie Ua.6733.1.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie łącznik ulicy Piastowskiej na dz. nr 83/7, 84, 88/6, 88/10, 88/14, 160/25, 181 obręb 5 m. Susz.
22. Obwieszczenie Ua.6733.2.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV do zasilania zespołu garaży na dz. nr 117/3, 117/4, 134/6 obręb 5 m. Susz.
23. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Ua.6733.7.2022
Dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 nr ILA3301A, zlokalizowanej na działce nr 121 obr. Jawty Wie
24. Obwieszczenie Ua.6733.4.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV wraz z rozdzielnicą kablowopomiarową, na działkach nr: 6
25. Obwieszczenie Ua.6733.5.2022
Dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV w celu zasilenia gospodarstwa rolnego, na działkach nr: 7/15, 7/
26. Obwieszczenie Ua.6733.3.2022
Dotyczy inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV, przebudowie odcinka linii napowietrznej nn-0,4kV w celu umożliwienia zwiększenia mocy przyłączeniowej...
27. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mobilnej linii do przetwarzania odpadów na terenie zakładu NOVAGO Sp. z o.o. w Różankach.
28. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta”.
29. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Mobilnej linii do przetwarzania odpadów na terenie zakładu NOVAGO Sp. z o.o. w Różankach”
30. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.29.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec”.
31. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo – Różnowo – Susz”.
32. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytworzenia peletu nawozowego”.
33. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 58/12 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
34. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3/1, 4/1, 4/4 w obrębie Lubnowy Małe, gmina Susz”,
35. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 174, 175, 213 w obrębie Jawty Małe, gmina Susz”.
36. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta”.
37. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Instalacja odnawialnego źródła energii instalacja paneli fotowoltaicznych „Jawty Wielkie PV” o mocy 8 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlo
38. Obwieszczenie Ua.6733.9.2022
Dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, obręb Bornice, gm. Susz.
39. Obwieszczenie Ua.6733.6.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowania terenu, na działce nr 102/3, obreb 3, m. Sus
40. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Jawty Małe, gmina Susz.
41. Obwieszcznie GOŚ.II.6220.4.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytwarzania peletu nawozowego”.
42. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 101/2 i 101/5 w obrębie Lubnowy Małe, gmina Susz”.
43. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3/1, 4/1, 4/4 w obrębie Lubnowy Małe, g
44. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji odnawialnego źródła energii instalacja paneli fotowoltaicznych „Jawty Wielkie PV” o mocy 8 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastr
45. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni PV – instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW”.
46. Obwieszcznie GOŚ.II.6220.10.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”
47. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2022
Dotyczy przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Mobilna linia do przetwarzania odpadów na terenie zakładu NOVAGO Sp. z o.o. w Różankach”.
48. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obręb 0005) w miejscowości Bronowo
49. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
Dotyczy przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działkach o nr ewid. 1, 54/1, 54/4 oraz 54/5 w obrębie Jawty Małe, g
50. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I, WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce nr ew. 19/1, obręb (0035) w miejscowoś
51. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 29/6, 35/2, 26/5 w obrębie Grabowiec, gm
52. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.8.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta.
53. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działkach o nr ewidencyjnych 174, 175, 213 w obrębie
54. Obwieszczenie Ua.6733.7.2022
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 nr ILA3301A, zlokalizowanej na działce nr 121 obr. Jawty Wielkie, gm.
55. Obwieszczenie Ua.6733.8.2022
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w miejscowości Kamieniec, na dział
56. Obwieszczenie Ua.6733.9.2022
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, na działkach nr: 129/6, 104/17, 104/18, 156/13 obręb Bornice, gm. Susz.
57. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.10.2022
Dotyczy przedsięwzięcia: „Centrum badań, organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”.
58. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 56, 58, 59, 60, 61/7, 70 oraz 126 w obrębie Lubnowy Małe gm
59. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 110 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
60. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
Dotyczy przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW ... w obrębie Jawty Małe, gmina Susz
61. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wądoły I, Wądoły II ... w miejscowości Wądoły, gmina Susz
62. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3/1, 4/1, 4/4”
63. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 27 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 46 obręb Falknowo, gmina Susz”.
64. Obwieszczenie Ua.6733.4.2022
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV wraz z rozdzielnicą kablowo-pomiarową, na działkach nr: 63/4, 71, 11/2, obręb Ulnowo, gm.
65. Obwieszczenie Ua.6733.10.2022
Dot. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej ... obręb 0005 m. Susz.
66. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ... obręb Jakubowo Kisielickie, gmina Susz".
67. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW ... w obrębie Zieleń w gminie Susz
68. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2022
Dotyczy: budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ... w obrębie Jawty Małe, gmina Susz
69. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2022
Dotyczy: budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW ... w obrębie Lubnowy Małe, gmina Susz.
70. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”,
71. Obwieszczenie Ua.6733.11.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej, dz. nr 4/89, obręb Rudniki, gmina Susz.
72. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2022
Dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączniku do decyzji z dnia 21.07.2022 r., znak: GOŚ.II.6220.6.2022.
73. Obwieszczenie Ua.6733.12.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
74. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.7.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 29/6, 35/2, 36/5 w obrębie Grabowiec”.
75. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.8.2022
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16 MW wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta".
76. Obwieszcznie Ua.6733.13.2022
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn- 0,4 kV, na: dz. nr: 78/33, dz. nr 78/35,dz. nr 78/36, dz. nr 81/1, obręb Januszewo, gm. Susz
77. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 14/25 w obrębie Falknowo, gmina Susz.
78. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 174, 175, 213”.
79. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskani materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytwarzania paletu nawozowego.
80. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 110 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz.
81. Obwieszczenie Ua.6733.10.2022
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na: - budowie linii kablowej SN 15 kV, - budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN-15 kV/0,4 kV, - budowie sieci kablo
82. Obwieszczenia GOŚ.II.6220.18.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 16/1, 16/2, 17/2, 18, 72/1 oraz 24/1 w obrębie Jak
83. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 37, 41, 44/6 w obrębie Krzywiec, gmina Susz”.
84. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.11.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 1, 54/4, 54/5”.
85. Obwieszczeni Ua.6733.12.2022
Dotyczy inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr: 39, 33/2 i 33/3, obręb A
86. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.12.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 101/2 i 101/5 w obrębie Lubnowy Małe, gmina Susz”.
87. Obwieszcznie GOŚ.II.6220.20.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 145/3 w obrębie Jakubowo Kisielickie, gmina Susz”.
88. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną, realizowana na działkach ew. (nr, obręb): 2/27 i
89. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
Dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.08.2022 r., znak: GOŚ.II.6220.9.2022
90. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnych 104/2, 114/2, 115/1, 116, 117, 130/2 142/3 oraz 142/
91. Obwieszczenie Ua.6733.13.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, na części działek nr: 78/33, 78/35, 78/36 i 81/1, obręb Januszewo, gm. Susz.
92. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 110 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
93. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.18.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 16/1, 16/2, 17/2, 18, 72/1 oraz 24/1 w obrębie Jak
94. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.16.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 27 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 46 obręb Falknowo, gmina Susz”.
95. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, gm
96. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.9.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3/3 (obręb 0015) w miejscowości Huta, gmina Susz”.
97. Obwieszczenia GOŚ.II.6220.5.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 69/8, położonej w obrębie Ulnowo”.
98. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 14/25, w obrębie Falknowo, gmina Susz”.
99. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na działce nr ewid.
100. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
Dotyczy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytwarzania peletu nawozo
101. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 37, 41, 44/6 w obrębie Krzywiec, gmina Susz”.
102. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 145/3 w obrębie Jakubowo Kisielickie, gmina Susz”.
103. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo-Różnowo-Susz”.
104. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15 .2022
Dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do decyzji z dnia 28.09.2022r.,znak: GOŚ.II.6220.15.2022 pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 110 w obrębie
105. Obwieszczenie Ua.6733.14.2022
W sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej do zasilania remizy OSP, na dz. nr 13/2, obręb Babięty Wielkie,
106. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.4.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia peletu nawozowego”.
107. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.21.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 71 w obrębie Bornice, gmina Susz”.
108. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 69/8, położonej w obrębie Ulnowo.
109. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.5.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 56, 58, 59, 60, 61/1, 70 oraz 126 w obrębie Lubnow
110. Obwieszczenie Ua.6733.14.2022
Dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej do zasilania remizy OSP, na dz. nr 13/2, obręb Babięty Wielkie, gmina Susz.
111. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce o nr ew. 19/1 (obręb 0035) w obrębie ew. Wądoły
112. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa od jednej do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jawty Wielkie dz. 41, gm. Susz”.
113. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ew. (nr, obręb): 2/27
114. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW, wraz z techniczną infrastrukturą zlokalizowanej w miejscowości Falknowo, gmina Susz – działka 1/7”.
115. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo-Różnowo-Susz”.

Ilość odwiedzin: 2873
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2022
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-01-05 15:13:42
Data udostępnienia informacji: 2022-01-05 15:13:42
Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-20 08:44:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner