logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury
   minus Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
   minus Konsultacje społeczne na terenie sołectwa Nipkowie dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Nipkowie i utworzenia sołectwa Karolewo
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydatce na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Suszu
   minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susz na lata 2024-2030
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      minus Ogłoszenia 2010
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Susz, dnia 26.11.2010 r. 
 
 NiR.III.72243 – 407/10
W Y K A  Z
 
         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz.U. z 2010 Nr 102 poz. 651 ; Nr 106, poz.675 ; Nr 143, poz. 963 ; Nr 155, poz. 1043 )
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do  wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat dla dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy na tą samą nieruchomość.    
 
 
Lp
 
Nr działki
 
Pow.
 m2
 
Położenie działki
 
 Obr.
 Nr
 
 
 Przeznaczenie gruntu
- sposób zagospodarowania
 
Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów
 
Księga wieczysta
SR w Iławie - 
KW Nr    
1
cz. 86/5
56
 Susz ul. Prabucka
na cele handlowo-usługowe
B
EL1I/00035735/2  
2
cz. 122/12
24
Susz  ul. Słowiańska
2
na cele handlowo-usługowe
B
EL1I/00035735/2
3
cz.122/12
40
Susz ul. Słowiańska
2
na cele handlowo-usługowe
B
EL1I/00035735/2
4
cz. 115
39
Susz  ul. Słowiańska
2
na cele handlowo-usługowe
BI
EL1I/00035735/2
5
cz. 177/4
9
Susz  ul. Mickiewicza
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
6
cz. 57
5
Susz  ul. Świętego Floriana
 2
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035735/2
7
cz. 75
17
 Susz ul. Słowiańska  
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
8
cz. 50
9
Susz  ul. Świętego Floriana
2
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/000 35735/2
9
cz. 138/2
4
Susz  ul. Dworcowa
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
10
cz. 57
3
Susz  ul. Prabucka
2
 na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035735/2
11
cz. 78
8
Susz  ul. Piastowska
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
12
cz. 272
10
Susz  ul.  Prabucka
1
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035701/5
13
cz. 4/11
13
Susz  ul. Koszarowa
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
14
cz. 4/11
12
Susz ul. Koszarowa
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
15
cz. 4/11
13
Susz  ul. Koszarowa
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
16
cz. 60
20
Susz  ul. Świętego Floriana
2
na cele magazynowo-składowe
BP
EL1I/00035735/2
17
cz. 49
20
Susz  ul. Prabucka
2
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035735/2
18
cz. 279
14
Susz  ul. Prabucka
1
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00036599/3
19
cz. 49
10
Susz  ul. Świętego Floriana
2
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035735/2
20
cz. 279
7
Susz  ul. Prabucka
1
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00036599/3
21
cz. 4/11
12
Susz  ul. Koszarowa  
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
22
cz. 115/6
5
Susz Os. Janusza Korczaka
5
na cele magazynowo-składowe
RIVb
 EL1I/00035704/6
23
cz. 78
13
Susz  ul. Piastowska
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
24
cz. 73/4
12
Susz  ul. Słowiańska
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
25
cz. 73/5
10
Susz  ul. Słowiańska
 5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
26
cz. 138/2
23
Susz  ul. Piastowska  
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
27
cz. 4/11
9
Susz ul. Koszarowa
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
28
cz. 73/5
10
Susz  ul. Słowiańska
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
29
cz. 49
10
Susz  ul. Świętego Floriana
2
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035735/2
30
cz. 4/11
18
Susz  ul. Koszarowa
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
31
cz. 120
12
Susz  ul. Mickiewicza  
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
32
cz. 4/11
6
Susz  ul. Koszarowa  
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
33
cz. 73/5
5
Susz  ul. Słowiańska  
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
34
cz. 279
15
Susz  ul. Prabucka  
1
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/000 36599/3
35
cz. 75
20
Susz  ul. Słowiańska  
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
36
cz. 33
24
Susz  ul. Piastowska
4
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035749/3
37
cz. 4/11
8
Susz  ul. Koszarowa  
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
38
cz. 33
7
Susz  ul. Piastowska
4
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035749/3
39
cz. 33
13
Susz  ul. Piastowska
4
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035749/3
40
cz. 4/11
7
Susz  ul. Piastowska
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
41
cz. 88/2
8
Susz  ul. Piastowska
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
42
cz. 145/7
4
Susz  ul. Piastowska  
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
43
cz. 5/14
9
Susz  ul.  Koszarowa
5
na cele magazynowo-składowe
Dr
EL1I/00035704/6
44
cz. 4/11
7
Susz ul. Koszarowa
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
45
cz. 4/11
13
Susz ul. Koszarowa
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
46
cz. 93/1
16
Susz ul. Piastowska
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00038760/7
47
cz. 86
8
Susz ul. Józefa Wybickiego
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
48
cz. 145/7
4
Susz ul. Piastowska
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
49
cz. 139
7
Susz ul. Iławska
3
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/000 35320/0
50
cz. 65
18
Susz ul. Piastowska
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
51
cz. 78
16
Susz ul. Piastowska
5
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035704/6
52
cz. 57
8
Susz ul . Kajki
2
na cele magazynowo-składowe
B
EL1I/00035735/2
53
cz. 57
15
Susz ul. Prabucka
2
pod garaż
B
EL1I/00035735/2
54
cz. 88/2
15
Susz ul. Piastowska 
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
55
cz. 88/2
18
Susz ul. Piastowska
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
56
cz. 88/2
17
Susz ul. Piastowska
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
57
cz. 4/11
64
Susz ul. Koszarowa
5
pod garaż
B
EL1I/000 35704/6
58
cz. 88/2
15
Susz ul. Piastowska 
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
59
cz. 4/11
16
Susz ul. Koszarowa
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
60
cz. 78
18
Susz ul. Piastowska
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
61
cz. 98
15
Susz ul. Piastowska
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
62
cz. 94/1
10
Susz ul. Bałtycka
2
pod garaż
B
EL1I/00035735/2
63
cz. 78
15
Susz ul. Piastowska
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
64
cz. 73/4
15
Susz ul. Słowiańska
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
65
cz. 4/11
15
Susz ul. Koszarowa
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
66
cz. 116
14
Susz ul. Słowiańska
2
pod garaż
B
EL1I/00035735/2
67
cz. 78
15
Susz ul. Piastowska
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
68
cz. 67/2
21
Susz ul. Świętego Floriana
2
pod garaż
B
EL1I/00035735/2
69
cz. 4/11
18
Susz ul. Koszarowa 
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
70
cz. 86
24
Susz ul. Józefa Wybickiego
5
pod garaż
B
EL1I/00034369
71
cz. 155/23
30
Susz Osiedle Brzostowe
1
pod garaż
dr
EL1I/00035701/5
72
cz. 5/17
16
Susz ul. Koszarowa
5
pod garaż
RIVa
EL1I/00035704/6
73
cz. 120
13
Susz ul. Mickiewicza
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
74
cz. 120
6
Susz Os. Janusza Korczaka
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
75
cz. 57
16
Susz ul. Kajki
2
pod garaż
B
EL1I/00035735/2
76
cz. 4/11
20
Susz ul. Koszarowa
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
77
cz. 177/4
20
Susz ul. Mickiewicza
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
78
cz. 177/4
15
Susz ul. Mickiewicza
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
79
cz. 78
18
Susz ul. Piastowska
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
80
cz. 177/3
28
Susz ul. Mickiewicza
5
pod garaż
B
EL1I/000 35704/6
81
cz. 88/2
16
Susz ul. Piastowska
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
82
cz. 115/6
15
Susz ul. Mickiewicza
5
pod garaż
RIVb
EL1I/00035704/6
83
cz. 88/2
18
Susz ul. Piastowska
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
84
cz. 5/17
15
Susz ul. Koszarowa
5
pod garaż
B
EL1I/00035704/6
85
cz. 78
16
Susz ul. Piastowska
5
pod garaż
dr
 EL1I/00035704/6
86
cz.97
80
Susz ul. Bałtycka
2
na cele gospodarcze
B
EL1I/00035735/2
87
cz. 135
15
Susz Os. Janusza Korczaka
5
pod garaż
dr
EL1I/00035876/2
 
 1. Powyższe działki gruntu przeznaczone są do wydzierżawienie na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy na tą sama nieruchomość na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Suszu Nr XLV/299/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz.
 2. Czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne wynosi :
  - na cele magazynowo–składowe – 2,70 zł / 1 m2 rocznie + podatek Vat,
  - pod garaż - 3,50 zł / 1 m2 rocznie+ podatek Vat ,
  - cele handlowo – usługowe w wysokości – 4,40 zł za 1 m2gruntu miesięcznie + podatek Vat. Przedmiotowy czynsz nie może być niższy niż – 130,00 zł. + podatek Vat miesięcznie
  Czynsz płatny w następujący sposób :
  - za cele magazynowo-składowe i pod garaże w dwóch ratach : I rata płatna do dnia 30 maja, II rata płatna do dnia 15 października, każdego roku, 
  - za cele handlowo-usługowe : czynsz miesięczny płatny z góry do 10-go każdego miesiąca.
  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższania wysokości czynszu dzierżawnego z tym, że zmiana wysokości czynszu nie może nastąpić częściej niż raz na kwartał.
 3. Oprócz czynszu dzierżawnego, Dzierżawa zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.
 4. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 5. Umowy dzierżawy zostaną zawarte po upływie terminu niniejszego wykazu do publicznej wiadomości tj. 01.01.2011r.  
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
Opracowała:
Krystyna Rospierska tel.552786015 wew.33
Susz dnia 26 listopada 2010 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 8046
Nazwa dokumentu: Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Skrócony opis: NiR.III.72243 - 407/2010 wykaz części działek gruntu, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat dla dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III. Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 10:30:00
Data udostępnienia informacji: 2010-11-26 11:41:29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-20 08:57:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner