logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   minus 2022
      minus 2022-03-16 XXIX sesja RM
      minus 2022-04-08 XXX sesja RM
      minus 2022-06-13 XXXI sesja RM
      minus 2022-06-30 XXXII sesja RM
      minus 2022-08-18 XXXIII sesja RM
      minus 2022-09-30 XXXIV sesja RM
      minus 2022-10-07 XXXV sesja RM
      minus 2022-11-16 XXXVI sesja RM
      minus 2022-12-08 XXXVII sesja RM
      minus 2022-12-22 XXXVIII sesja RM
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Obecność i głosowania imienne radnych na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 18 sierpnia 2022 roku
 • Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 18 sierpnia 2022 r.:
  • Uchwała Nr XXXIII/380/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XXXIII/381/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2022 r
  • Uchwała Nr XXXIII/382/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N – Kamieniec – Ulnowo odc. Olbrachtówko – Brusiny;
  • Uchwała Nr XXXIII/383/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Susz;
  • Uchwała Nr XXXIII/384/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały Nr XXVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze;
  • Uchwała Nr XXXIII/385/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p. w. Św. Rozalii w Suszu.
  • Uchwała Nr XXXIII/386/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Organizacyjno-Samorządowej Rady Miejskiej w Suszu;
  • Uchwała Nr XXXIII/387/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu;
  • Uchwała Nr XXXIII/388/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suszu;
  • Uchwała Nr XXXIII/389/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Susza;
  • Uchwała Nr XXXIII/390/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich;
  • Uchwała Nr XXXIII/391/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich;
  • Uchwała Nr XXXIII/392/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu;

Załączniki do pobrania: 2022-08-25 08:14:34 - Uchwała Nr XXXIII/380/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; (PDF) (2.72 MB)
2022-08-25 08:25:14 - Uchwała Nr XXXIII/381/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2022 r (PDF) (1.18 MB)
2022-08-25 08:27:19 - Uchwała Nr XXXIII/382/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej (221.28 kB)
2022-08-25 08:28:03 - Uchwała Nr XXXIII/383/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logoped (317.81 kB)
2022-08-25 08:29:41 - Uchwała Nr XXXIII/384/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały Nr XXVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie tygodniowego obowiąz (298.12 kB)
2022-08-25 08:30:00 - Uchwała Nr XXXIII/385/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele (231.22 kB)
2022-08-25 08:30:19 - Uchwała Nr XXXIII/386/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Organizacyjno-Samorządowej Rady Miejskiej w Suszu; (PDF) (180.92 kB)
2022-08-25 08:30:39 - Uchwała Nr XXXIII/387/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu; (PDF) (176.63 kB)
2022-08-25 08:31:06 - Uchwała Nr XXXIII/388/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suszu; (PDF) (215.25 kB)
2022-08-25 08:31:27 - Uchwała Nr XXXIII/389/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Susza; (PDF) (158.62 kB)
2022-08-25 08:31:47 - Uchwała Nr XXXIII/390/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich; (PDF) (182.72 kB)
2022-08-25 08:32:07 - Uchwała Nr XXXIII/391/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich; (PDF) (170.52 kB)
2022-08-25 08:32:29 - Uchwała Nr XXXIII/392/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu; (PDF) (180.94 kB)

Ilość odwiedzin: 1654
Nazwa dokumentu: 2022-08-18 XXXIII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-08-25 08:07:44
Data udostępnienia informacji: 2022-08-25 08:07:44
Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-25 08:32:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner