logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2023
   minus Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o warunkach zabudowy
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2020
   minus Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.7.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.7.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.26.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.2.2024
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.3.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022 - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.3.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.2.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.26.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.33.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.1.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.4.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.30.2024
   minus Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      minus Obwieszczenia 2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
         minus Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
         minus Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
         minus Obwieszczenie WIN-II.7820.1.6.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
         minus Obieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
         minus Obwieszczenie GD.RUZ.4210.146.4.2020.AC
         minus Obwieszczenie WIN-II.7820.1.6.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie GOS.II.6220.5.2020
         minus Obwieszczenie GOS.II.6220.15.2020
         minus Obwieszczenie GOS.II.6220.20.2020
         minus Obwieszczenie GOS.II.6220.21.2020
         minus Obwieszczenie GOS.II.6220.23.2020
         minus Obwieszczenie GD.RUZ.4210.216.3.2020.AB
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
         minus Obwieszczenie GOS.II.6220.24.2020
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
Dotyczy: "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w istniejących instalacjach do produkcji nawozów płynnych lub granulowanych w Zakładzie Produkcyjnym w Suszu."
2. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,00MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew.9, obręb Emilianowo Gmina Susz - Emilianowo I"
3. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,00MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew.9, obręb Emilianowo Gmina Susz - Emilianowo II"
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
GOŚ.II.6220.7.2020 - Dotyczy,wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą...".
5. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2020
GOŚ.II.6220.2.2020 - dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w S
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
Dotyczy zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:"Modernizacji i zwiększeniu mocy przerobowej instalacji przetwarzania odpadów Bioelektra Group S.A"
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:"Budowa Elektrowni słonecznej "Różanki III" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6/2 o mocy do 30MW (obręb Różanki)"
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
Dotyczy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni słonecznej w miejscowości Huta na działce nr. ew. 3/3".
9. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na " Budowie Elektrowni Słonecznej "Rózanki III" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6/2 o mocy do 30MW w miejscowości Różanki"
10. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
GOŚ.II.6220.10.2020, o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej „Różanki III” wraz z in
11. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2020
GOŚ.II.6220.12.2020 - o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie drogi 1295N Kamieniec – Ulnowo n
12. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
GOŚ.II.6220.13.2020 - o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni słoneczne
13. Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
GOŚ.II.6220.7.2020 - dot. planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ... w miejscowości Bronowo, Gmina Susz”
14. Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
GOŚ.II.6220.9.2020 - dot. planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ... w miejscowości Huta, Gmina Susz”.
15. Obwieszczenie WIN-II.7820.1.6.2020
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 (w km 48+300) w zakresie skrzyżowania z drogą w
16. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
Dotyczy: podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej na działce nr 38 w miejscowości Piotrko
17. Obieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
Dotyczy: podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej na działce nr.37/1,38 w miejscowości Pi
18. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2020
GOŚ.II.6220.12.2020 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi nr 1295N Kamieniec - Ulnowo na odc. Kamieniec - Rudniki.
19. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
GOŚ.II.6220.13.2020 - Dotyczy budowy i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 125 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 4/16,5 w obrębie ewidencyjnym Jawty Wielkie.
20. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
Dotyczy: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i zwiększeniu mocy przerobowej instalacji przetwarzania odpadów Bioelektra Group S.A. w Różan
21. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
Dotycz: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacji odnawialnego źródła energii paneli fotowoltaicznych "Jawty Wielkie PV".
22. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
Dotyczy: podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 125 ha
23. Obwieszczenie GD.RUZ.4210.146.4.2020.AC
Dotycz wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Prywatnego Gospodarstwa Rolnego Ten Elsen z siedzib
24. Obwieszczenie WIN-II.7820.1.6.2020
WIN-II.7820.1.6.2020 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 (w km 48+300) w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 613 relacji Bronowo-Różnowo w m. Różnowo.
25. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2020
Zawiadomienie że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji
26. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2020
GOŚ.II.6220.16.2020 - dotyczy przedsięwzięcia pn:"Przebudowie drogi 1295N Kamieniec - Ulnowo na odc. Olbrachtówko - Ulnowo ".
27. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
Burmistrz Susza zawiadamia że podjęte zostało zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infras
28. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
Burmistrz Susza zawiadamia że podjęte zostało zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infras
29. Obwieszczenie GOS.II.6220.5.2020
Burmistrz Susz zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie przedsięwzięcia pn.:"Budowie elektrowni słonecznej w miejscowości Piotrkowo.
30. Obwieszczenie GOS.II.6220.15.2020
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn.:" Budowie instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w celu uzyskania regranulatu (m.Różanki, Gmina Susz)".
31. Obwieszczenie GOS.II.6220.20.2020
Obwieszczenie dotyczy, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie farm fotowoltaicznych na działkach o nr.ewid. 7/13, 7/32, obręb Bronowo, Gmina Susz".
32. Obwieszczenie GOS.II.6220.21.2020
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn.:" Budowie elektrowni fotowoltaicznej(..)na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, Gmina susz".
33. Obwieszczenie GOS.II.6220.23.2020
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn.:" Budowie elektrowni fotowoltaicznej(..)na działce o nr.ew. 159,160,217 w obrębie Jawty Małe oraz na działkach o nr.ew. 70, 220/1 w obrębie Jawty Wielkie, Gm
34. Obwieszczenie GD.RUZ.4210.216.3.2020.AB
Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi z odc
35. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie instalacji fotowoltaicznej (..)na działce nr 69/8 w miejscowości Ulnowo, Gmina Susz".
36. Obwieszczenie GOS.II.6220.24.2020
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku PKN ORLEN o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie stacji paliw PKN ORLEN w Suszu ul. Iławska, działki nr.110/8 i 112/4, o
37. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w rejonie ul. Prabuckiej i ul. Wiejskiej oraz w rejonie ul. Dworcowej oraz terenu
38. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
Dotycz przedsięwzięcia pn.:"Budowie Elektrowni Słonecznej w raz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 38(obręb 0029) w miejscowości Piotrkowo, Gmina Susz".
39. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
Obwieszczenie zawiadamiające o nie załatwieniu w terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie Elektrowni Słonecznej w miejscowości Huta, Gmina Susz".
40. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
Obwieszczenie zawiadamiające o nie załatwieniu w terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:budowie elektrowni słonecznej miejscowości Bronowo, Gmina Susz.
41. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2020
Obwieszczenie zawiadamiające o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie farm fotowoltaicznych na działkach nr 7/13, 7/32 obręb Bronowo, gmina Susz.

Ilość odwiedzin: 5535
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2020-03-20 10:13:02
Data udostępnienia informacji: 2020-03-20 10:13:02
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-20 10:13:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner