logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   minus 2018
      minus 2018-styczeń
      minus 2018-luty
      minus 2018-marzec
      minus 2018-kwiecień
      minus 2018-maj
      minus 2018-czerwiec
      minus 2018-lipiec
      minus 2018-sierpień
      minus 2018-wrzesień
      minus 2018-październik
      minus 2018-listopad
      minus 2018-grudzień
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści Zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca:
sierpień 2018
(do publikacji w BIP):

  • Zarządzenie nr 97/2018 Burmistrza Susza z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej w celu umieszczenia banerów reklamowych na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej.
  • Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Susza z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  • Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Susza z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  • Zarządzenie nr 102/2018 Burmistrza Susza z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu.
  • Zarządzenie nr 105/2018 Burmistrza Susza z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
  • Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Susza z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej nr 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części grutnu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.

Ilość odwiedzin: 3281
Nazwa dokumentu: 2018-sierpień
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: ZM - Przemysław Rużkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-20 11:59:05
Data udostępnienia informacji: 2018-09-20 12:08:45
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-20 12:08:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner