logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   minus 2019
      minus 2019-02-21 IV sesja RM
      minus 2019-03-28 V sesja RM
      minus 2019-05-29 VI sesja RM
      minus 2019-06-19 VII sesja RM
      minus 2019-08-06 VIII sesja RM
      minus 2019-08-14 IX sesja RM
      minus 2019-09-26 X sesja RM
      minus 2019-11-07 XI sesja RM
      minus 2019-11-29 XII sesja RM
      minus 2019-12-19 XIII sesja RM
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści:

 • Obecność i głosowania imienne radnych na XI sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 7 listopada 2019
 • Uchwały podjęte na XI sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 07 listopada 2019 r.:
  • Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2019r;
  • Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu.
  • Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobka w Suszu oraz nadania jej statutu;
  • Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Suszu, maksymalnej opłaty za  wyżywienie oraz warunków obniżenia opłaty;
  • Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do uchwały Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2019 rok;
  • Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości   stanowiącej własność Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości   stanowiących własność Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz;
  • Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”;
  • Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2020 z perspektywą do roku 2026”.
  • Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Przedsiębiorczości i Handlu.
  • Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
  • Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska.
  • Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych wmieście Susz i w miejscowości Różnowo, gmina Susz z przeznaczeniem na droge gminną.

Załączniki do pobrania: 2019-11-25 09:01:21 - Obecność i głosowania imienne radnych na XI sesji Rady Miejskiej w Suszu w dniu 7 listopada 2019(PDF) (6.95 MB)
2019-11-25 09:05:03 - Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; (3.67 MB)
2019-11-25 09:05:42 - Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2019r;(PDF) (1.37 MB)
2019-11-25 09:06:18 - Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.(PDF) (580.82 kB)
2019-11-25 09:06:56 - Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu.(PDF) (216.52 kB)
2019-11-25 09:07:47 - Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobka w Suszu oraz nadania jej statutu;(PDF) (2.12 MB)
2019-11-25 09:08:38 - Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Suszu, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków obniżenia opłaty (298.77 kB)
2019-11-27 09:57:03 - Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do uchwały Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęc (238.91 kB)
2019-11-25 09:14:41 - Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz;(PDF (710.62 kB)
2019-11-29 11:02:51 - Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz;(PDF) (788.94 kB)
2019-11-29 11:03:27 - Uchwała Nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz;(PDF) (861.43 kB)
2019-11-29 11:04:08 - Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz;(PDF) (829.59 kB)
2019-11-29 11:05:16 - Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust (714.71 kB)
2019-11-29 11:06:20 - Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą (2.94 MB)
2019-11-29 11:06:46 - Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Przedsiębiorczości i Handlu.(PDF) (191.83 kB)
2019-11-29 11:07:10 - Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.(PDF) (187.73 kB)
2019-11-29 11:07:38 - Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska.(PDF) (224.65 kB)
2019-11-29 11:08:02 - Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych wmieście Susz i w miejscowości Różnowo, gmina S (765.09 kB)

Ilość odwiedzin: 6516
Nazwa dokumentu: 2019-11-07 XI sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Iwona Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Iwona Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-10-10 14:08:57
Data udostępnienia informacji: 2019-10-10 14:08:57
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-29 11:08:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner