logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   minus 2015
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca kwietnia (w formacie PDF):

 • Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Susza z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Susza z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Susza z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr RLZP.524.2.2.2015 na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2015 w trybie art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks. jedn. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Susza z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie  powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów sos obitych obowiązujących do dnia 28 lutego 2015 r.
 • Zarządzenie nr 39/2015 Burmistrza Susza z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Susza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej.
 • Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Susza z dnia 20 kwietnia 2015r.   w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015r.
 • Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej pod skansen pszczelarski.
 • Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu położonej w miejscowości Jawty Wielkie gm. Susz.
 • Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Susza z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zakup i dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.
 • Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Susza z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Tuwima.
 • Zarządzenie nr 46/2015 Burmistrza Susza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Susza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Iławskiej.
 • Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Susza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Słonecznej.
 • Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Susza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położonym w Suszu przy ul. Iławskiej Nr 6, wraz ze sprzedażą działki gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Susza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2012 Burmistrza Susza z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suszu.

Załączniki do pobrania: 2015-05-21 10:30:46 - Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Susza z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr RLZP.524.2.2.2015 na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz miesz (509.02 kB)
2015-05-21 10:31:49 - Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Susza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej. (29.11 kB)
2015-05-21 10:33:14 - Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej pod skansen pszczelarski. (35.38 kB)
2015-05-21 10:33:40 - Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu położonej w miejscowości Jawty Wiel (34.94 kB)
2015-05-21 10:33:55 - Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Susza z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Tuwima. (32.74 kB)
2015-05-21 10:34:30 - Zarządzenie nr 46/2015 Burmistrza Susza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. (3.66 MB)
2015-05-21 10:34:45 - Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Susza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Iławskiej. (26.90 kB)
2015-05-21 10:34:58 - Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Susza z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Słonecznej. (27.87 kB)
2015-05-21 10:35:11 - Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Susza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, poł (45.81 kB)
2015-05-21 10:35:21 - Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Susza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2012 Burmistrza Susza z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego (30.94 kB)

Ilość odwiedzin: 4803
Nazwa dokumentu: Kwiecień
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2015-05-21 10:27:41
Data udostępnienia informacji: 2015-05-21 10:27:41
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 10:41:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner