logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie Ua.6733.3.2023
   minus Obwieszczenie Ua.6733.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.10.2022 z 27 marca 2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2023
   minus Obwieszczenie Ua.6733.5.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu
   minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2023
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.7.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.3.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Urząd Marszałkowski OŚ-PŚ.726.4.2021
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu - II
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 56, 58, 59, 60, 61/1, 70 oraz 126 w o
2. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 3/1, 4/1, 4/4 w obrębie Lubnowy Małe,
3. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 29/6, 35/2, 26/5 w obrębie Gra
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 174, 175, 213 w obrębie Jawty Małe, gm
5. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 101/2, 101/5 w obrębie Lubnowy Małe, g
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo-Różnowo-Susz”,
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”.
8. Obwieszczenie Ua.6733.3.2023
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:,, Budowie i rozbiórce napowietrznej linii 15kV wraz z demontażem słupa energetycznego na terenie działki nr 232, obręb 0001 S
9. Obwieszczenie Ua.6733.4.2023
Dotyczy ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:,, Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynków gospodarczych na terenie działek nr 60/30, 60/34
10. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW na działce ewidencyjnej nr 70/1, obręb Krzywiec, gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie”
11. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej w Olbrachtowie o mocy do 2,0 MW i powierzchni do 4 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okabl
12. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na dział
13. Obwieszczenia GOŚ.II.6220.10.2022 z 27 marca 2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”.
14. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytwarzania peletu nawozoweg
15. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 88 (obręb 0011) w miejscowości Emilianowo, Gmina Susz”.
16. Obwieszczenie Ua.6733.5.2023
Dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:,,Budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Słowiańskiej i Łąkowej: dz. nr 11, 167/2 - obręb 0005, dz. nr 202/9, 155/19, 155/24, 1
17. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytwarzania peletu nawozoweg
18. Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu
Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Susz
19. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz-1, w rejonie ul. Łąkowej (procedura wszczęta Uchwałą Nr XXXIX/436/2023 Rady Miejskiej
20. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2023
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 167, 168, 169 oraz 170 w obrębie Lubnowy M
21. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.7.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obręb 0005) w miejscowości Bro
22. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.3.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa od jednej do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jawty Wielkie dz. 41, gm. Susz”.
23. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dot.: przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW ... na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, gmina Susz”
24. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
Dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na działce
25. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Urząd Marszałkowski OŚ-PŚ.726.4.2021
26. Obwieszczenie Burmistrza Susza o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu - II
27. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr ew. 20/6, obręb Bałoszyce, gmina Susz”.
28. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 20 MW na działce ewidencyjnej nr 70/1, obręb Krzywiec, gmina Susz”.
29. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 105336
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner