logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2021
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.18.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.19.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Budowie wiaty do magazynowania odpadów oraz uzyskaniu zamiennego zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie placów magazynowych wchodzących w skład instalacji NOVAGO Sp. z
2. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn. modernizacji wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Bronowo.
3. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2021
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn. budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach w obrębie: Huta, Emilianowo, Wądoły, Krzywiec, Bałoszyce.
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 7/13 i 7/32, obręb Bronowo, gmina Susz”
5. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2021
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacji Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Bronowo, gmina Susz na działkach nr 16/10, 16/11 i 16/12.”.
6. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.18.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Susz, powiat iławski,
7. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.19.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3/3, 4, 13/23, 14, 15 (obręb 0015) w obrębie ew. Huta, na działce 88, 162 (obręb 0011)
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ew. (nr, obręb): 2/2
9. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 99463
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner