logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.9.2020
   minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.5.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15 .2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie Ua.6733.14.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.4.2022
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.21.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.5.2022
   minus Obwieszczenie Ua.6733.14.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.19.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.30.2021
   minus Obwieszczenie Ua.6733.1.2023
   minus Obwieszczenie Ua.6733.2.2023
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.5.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.9.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3/3 (obręb 0015) w miejscowości Huta, gmina Susz”.
2. Obwieszczenia GOŚ.II.6220.5.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 69/8, położonej w obrębie Ulnowo”.
3. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 14/25, w obrębie Falknowo, gmina Susz”.
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na działce nr ewid.
5. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2022
Dotyczy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia do wytwarzania peletu nawozo
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 37, 41, 44/6 w obrębie Krzywiec, gmina Susz”.
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 145/3 w obrębie Jakubowo Kisielickie, gmina Susz”.
8. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo-Różnowo-Susz”.
9. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15 .2022
Dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do decyzji z dnia 28.09.2022r.,znak: GOŚ.II.6220.15.2022 pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 110 w obrębie
10. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce o nr ew. 19/1 (obręb 0035) w obrębie ew. Wądoły
11. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa od jednej do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jawty Wielkie dz. 41, gm. Susz”.
12. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ew. (nr, obręb): 2/27
13. Obwieszczenie Ua.6733.14.2022
W sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej do zasilania remizy OSP, na dz. nr 13/2, obręb Babięty Wielkie,
14. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.4.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji przetwarzania materii organicznej w celu uzyskania materiału gwarantującego możliwość dalszego przetworzenia peletu nawozowego”.
15. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW, wraz z techniczną infrastrukturą zlokalizowanej w miejscowości Falknowo, gmina Susz – działka 1/7”.
16. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo-Różnowo-Susz”.
17. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.21.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 71 w obrębie Bornice, gmina Susz”.
18. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 69/8, położonej w obrębie Ulnowo.
19. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.5.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 56, 58, 59, 60, 61/1, 70 oraz 126 w obrębie Lubnow
20. Obwieszczenie Ua.6733.14.2022
Dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej do zasilania remizy OSP, na dz. nr 13/2, obręb Babięty Wielkie, gmina Susz.
21. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dotyczy przedsięwz.pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, gm.Susz
22. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1/1, 8/1, 9/1, 9/3, 9/4, 12, 14/1, 14/2, 16/6, 16/13, 84 (obręb 0005) w miejscowości Bronowo
23. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.19.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 37, 41, 44/6 w obrębie Krzywiec, gmina Susz"
24. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.30.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 14/25 w obrębie Falknowo, gmina Susz"
25. Obwieszczenie Ua.6733.1.2023
Dot.: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działe
26. Obwieszczenie Ua.6733.2.2023
Dot.: lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Parkowej, dz. nr 113, dz. nr 153/4 w Su
27. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.5.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 69/8, położonej w obrębie Ulnowo”.
28. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2022
Ddotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 75 w obrębie Jakubowo Kisielickie, gmina Susz”.
29. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2022
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 71 w obrębie Bornice, gmina Susz.
30. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Centrum badań organicznych frakcji nawozowych i technologii sanityzacyjnych – etap 1”,,
31. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 104451
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner