logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie Ua.6733.10.2022
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.9.2020
   minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.5.2021
   minus Obwieszczenia GOŚ.II.6220.18.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.11.2022
   minus Obwieszczeni Ua.6733.12.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.12.2022
   minus Obwieszcznie GOŚ.II.6220.20.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie Ua.6733.13.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.18.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.16.2022
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Obwieszczenia urzędowe

Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie Ua.6733.10.2022
Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na: - budowie linii kablowej SN 15 kV, - budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN-15 kV/0,4 kV, - budowie sieci kablo
2. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.9.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3/3 (obręb 0015) w miejscowości Huta, gmina Susz”.
3. Obwieszczenia GOŚ.II.6220.5.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 69/8, położonej w obrębie Ulnowo”.
4. Obwieszczenia GOŚ.II.6220.18.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 16/1, 16/2, 17/2, 18, 72/1 oraz 24/1 w obrębie Jak
5. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 37, 41, 44/6 w obrębie Krzywiec, gmina Susz”.
6. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.11.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 1, 54/4, 54/5”.
7. Obwieszczeni Ua.6733.12.2022
Dotyczy inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr: 39, 33/2 i 33/3, obręb A
8. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.12.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 101/2 i 101/5 w obrębie Lubnowy Małe, gmina Susz”.
9. Obwieszcznie GOŚ.II.6220.20.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 145/3 w obrębie Jakubowo Kisielickie, gmina Susz”.
10. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną, realizowana na działkach ew. (nr, obręb): 2/27 i
11. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2022
Dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.08.2022 r., znak: GOŚ.II.6220.9.2022
12. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, gm
13. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnych 104/2, 114/2, 115/1, 116, 117, 130/2 142/3 oraz 142/
14. Obwieszczenie Ua.6733.13.2022
Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, na części działek nr: 78/33, 78/35, 78/36 i 81/1, obręb Januszewo, gm. Susz.
15. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 110 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.
16. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 14/25, w obrębie Falknowo, gmina Susz”.
17. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.18.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 16/1, 16/2, 17/2, 18, 72/1 oraz 24/1 w obrębie Jak
18. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.16.2022
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 27 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 46 obręb Falknowo, gmina Susz”.
19. Archiwum obwieszczeń

Ilość odwiedzin: 103234
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-26 13:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner