logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   minus 2022
      minus 2022 - styczeń
      minus 2022 - luty
      minus 2022 - marzec
      minus 2022 - kwiecień
      minus 2022 - maj
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści Zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca:
luty 2022
(do publikacji w BIP)

  • Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Susza z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
  • Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Susza z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.
  • Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Susza z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do użyczenia zabudowanej nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej 37.
  • Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Susza z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022r.
  • Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Susza z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego - garażu Nr 21 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Susza z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego - garażu Nr 19 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Susza z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Suszu, przy ul. Krótkiej Nr 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej cz ęści gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Susza z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 18 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 17 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Susza z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Leśnej Nr 9a wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
  • Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Susza z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022r.

 

Załączniki do pobrania: 2022-06-01 11:35:25 - Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Susza z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (PDF) (226.27 kB)
2022-06-01 11:35:50 - Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Susza z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. (PDF) (178.51 kB)
2022-06-01 11:36:26 - Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Susza z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do użyczenia zabudowanej nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej 37. (PDF) (162.57 kB)
2022-06-01 11:37:14 - Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Susza z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022r. (PDF) (8.80 MB)
2022-06-01 11:38:36 - Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Susza z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego - garażu Nr 21 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprzed (170.65 kB)
2022-06-01 11:39:22 - Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Susza z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego - garażu Nr 19 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprzed (168.57 kB)
2022-06-01 11:39:41 - Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Susza z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Suszu, przy ul. Krótkiej Nr 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej (139.01 kB)
2022-06-01 11:40:01 - Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Susza z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 18 położonego w Suszu, przy ul. Piastowskiej Nr 17 wraz ze sprzedażą uła (141.28 kB)
2022-06-01 11:40:19 - Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Susza z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Suszu, przy ul. Leśnej Nr 9a wraz ze sprzedażą ułamkowej (133.51 kB)
2022-06-01 11:41:14 - Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Susza z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022r. (PDF) (9.72 MB)

Ilość odwiedzin: 258
Nazwa dokumentu: 2022 - luty
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-06-01 09:50:59
Data udostępnienia informacji: 2022-06-01 09:50:59
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-01 11:41:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner