logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      minus Ogłoszenia 2008
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie dot. zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do dzierżawy działki gruntu
         minus Wykaz do sprzeadaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W Y K A Z
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz.U. z 2004, Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. )
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do  wydzierżawienia dla tych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Okres dzierżawy do 3 lat.
 
Lp.
 
Położenie działki gruntu
Obręb
 
Nr działki
Pow. w m2
 
Przeznaczenie gruntu
Oznacz.
Nieruchom wg ewidencji gruntów
 KW Nr
 
1
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz.155/6
15
Garaż
RIVa
EL1I/00035704/6
 
2
Susz, ul. Prabucka
1
cz. 272
24
B
EL1I/00035701/5
 
3
Susz, ul, Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
30
Dr
,,
 
4
Susz, ul. Św. Floriana
2
cz. 67/2
21
B
EL1I/00035735/2
 
5
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz.115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
6
Susz, ul. Kajki
2
cz. 57
14
B
EL1I/00035735/2
 
7
Susz, ul. Słowiańska
5
cz. 102
14
,,
B
EL1I/00035704/6
 
8
Susz, ul, Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
18
Dr
EL1I/00035701/5
 
9
Susz, ul, Os. Brzostowe
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
10
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
,,
 
11
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
,,
 
12
Susz, ul, Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
12
Dr
EL1I/00035701/5
 
13
Susz, ul. Koszarowa
5
cz.4/11
22
B
EL1I/00035704/6
 
14
Susz, ul. Koszarowa
5
cz.4/11
33
B
,,
 
15
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
16
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
12
RIVb
 
17
Susz, ul. Koszarowa
5
cz.4/11
12
B
EL1I/00035704/6
 
18
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
19
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 88/2
3
B
EL1I/00035704/6
 
20
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
21
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 115/6
15
RIVb
,,
 
22
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 115/6
15
RIVb
,,
 
23
Susz, ul. Św. Floriana
2
cz. 57
21
B
EL1I/00035735/2
 
24
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
8
RIVb
EL1I/00035704/6
 
25
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
18
RIVb
 
26
Susz, ul. Słowiańska
5
cz. 102
12
B
EL1I/00035704/6
 
27
Susz, ul. Os. Mickiewicza
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
28
Susz, ul. Piastowska
5
cz.140/1
12
B
EL1I/00035704/6
 
29
Susz, ul. Koszarowa
5
cz.4/11
64
B
EL1I/00035704/6
 
30
Susz, ul. Os. Mickiewicza
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
31
Susz, ul. Os. Mickiewicza
5
cz. 115/6
15
RIVb
,,
 
32
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
33
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 115/6
15
RIVb
,,
 
34
Susz, ul. J. Wybickiego
5
cz.145/1
10
RIVb
EL1I/00035704/6
 
35
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 88/2
20
RIVb
EL1I/00035704/6
 
36
Susz, ul. J. Wybickiego
5
cz. 88
12
B
EL1I/00035704/6
 
37
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
38
Susz, ul. Mickiewica
5
cz. 98
16
B
EL1I/00035704/6
 
39
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 88/2
18
B
EL1I/00035704/6
 
40
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
41
Susz. ul. Wodna
2
cz. 166/2
16
RIVb
EL1I/00035735/2
 
42
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
43
Susz, ul. Św. Floriana
2
cz. 46/2
14
B
EL1I/00035735/2
 
44
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 88/2
15
B
EL1I/00035704/6
 
45
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
46
Susz, ul. Prabucka
2
cz. 57
12
B
EL1I/00035735/2
 
47
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 134/5
14
B
KW 35919
 
48
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 134/5
17
B
KW 35919
 
49
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 134/5
12
B
KW 35919
 
50
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 134/5
15
B
KW 35919
 
51
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 134/5
17
B
KW 35919
 
52
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 134/5
15
B
KW 35919
 
53
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
11
RIVb
EL1I/00035704/6
 
54
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 134/5
15
B
KW 35919
 
55
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 134/5
15
B
KW 35919
 
56
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 134/5
15
B
KW 35919
 
57
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 66/2
18
B
EL1I/00035704/6
 
58
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 78
16
B
EL1I/00035704/6
 
59
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
15
,,
Dr
EL1I/00035704/6
 
60
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
18
,,
Dr
EL1I/00035704/6
 
61
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
19
,,
Dr
EL1I/00035704/6
 
62
Susz, ul. Słowiańska
1
cz. 286
15
,,
B
EL1I/00036496/1
 
63
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 66/2
15
B
EL1I/00035704/6
 
64
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
17
,,
Dr
EL1I/00035704/6
 
65
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 88/2
16
B
EL1I/00035704/6
 
66
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
67
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 98
15
B
EL1I/00035704/6
 
68
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
69
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
70
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 88/2
18
B
EL1I/00035704/6
 
71
Susz, ul. Słowiańska
5
cz. 102
9
,,
B
EL1I/00035704/6
 
72
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
73
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 88/2
15
B
EL1I/00035704/6
 
74
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
12
,,
Dr
EL1I/00035704/6
 
75
Susz, ul. Koszarowa
5
cz. 5/13
13
,,
RIVa
EL1I/00035704/6
 
76
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
77
Susz, ul. Prabucka
1
cz. 272
23
,,
B
EL1I/00035701/5
 
78
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
20
RIVb
EL1I/00035704/6
 
79
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
80
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
15
,,
Dr
EL1I/00035704/6
 
81
Susz, ul. Koszarowa
5
cz. 5/13
15
,,
RIVa
EL1I/00035704/6
 
82
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
83
Susz, ul. Koszarowa
5
cz. 4/11
10
,,
B
EL1I/00035704/6
 
84
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/25
18
,,
Dr
EL1I/00035701/5
 
85
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
19
,,
Dr
EL1I/00035704/6
 
86
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
87
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
88
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
89
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 17
18
,,
B
EL1I/00035704/6
 
90
Susz, ul. Kajki
2
cz. 57
15
,,
B
EL1I/00035735/2
 
91
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
8
RIVb
EL1I/00035704/6
 
92
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
93
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
94
Susz, ul. Św. Floriana
2
cz. 60
12
,,
B
EL1I/00035735/2
 
95
Susz, ul. Kościuszki
2
cz. 158/11
15
,,
B
EL1I/00036827/1
 
96
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 88/2
15
B
EL1I/00035704/6
 
97
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 88/2
15
B
EL1I/00035704/6
 
98
Susz, ul. Św. Floriana
2
cz. 49
10
,,
B
EL1I/00035735/2
 
99
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
15
,,
Dr
EL1I/00035704/6
 
100
Susz, Ul. Wodna
2
cz. 161/2
16
,,
RIVb
EL1I/00035735/2
 
101
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 98
26
,,
B
EL1I/00035704/6
 
102
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
19
,,
Dr
EL1I/00035704/6
 
103
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
104
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
105
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
106
Susz, ul. Os. J. Korczaka
5
cz. 115/6
15
RIVb
EL1I/00035704/6
 
107
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
18
,,
Dr
EL1I/00035704/6
 
108
Susz, ul. Os. Brzostowe
1
cz. 155/23
18
,,
Dr
EL1I/00035704/6
 
109
Susz, ul. Słowiańska
1
cz. 291/2
957
Cele rolnicze
RIVa
EL1I/00035701/5
 
110
Susz, ul. Prabucka
1
cz. 272
211
Przydomowy ogródek
B
EL1I/00035701/5
 
111
Susz, ul. Słowiańska
1
cz. 285
128
,,
RIVa
EL1I/00035701/5
 
112
Susz, ul. Słowiańska
1
cz. 288
460
,,
RIVa
EL1I/00035701/5
 
113
Susz, ul. Słowiańska
1
cz. 293/5
55
,,
B-RIVa
KW 33669
 
114
Susz, ul. Piotra Skargi
1
cz. 70
199
,,
B
EL1I/00035701/5
 
115
Susz, ul. Iławska
2
cz. 130 i cz. 161/2
216
,,
B-136 RIVa-80
EL1I/00035735/2
 
116
Susz, ul. Św. Floriana
2
cz. 57
79
,,
B
EL1I/00035735/2
 
117
Susz, ul. Św. Floriana
2
cz. 67/2
129
,,
B
EL1I/00035735/2
 
118
Susz, ul. Prabucka
2
cz. 49
129
,,
B
EL1I/00035735/2
 
119
Susz, ul. Kajki
2
cz. 57
38
,,
B
EL1I/00035735/2
 
120
Susz, ul. Prabucka
2
cz. 6
9000
Cele rolnicze
RIVa
EL1I/00035735/2
 
121
Susz, ul. Pieniężnego
3
cz. 1/4
34147
,,
N-486, ŁIV-6233,
RIVb-14894, RV-12534
EL1I/00035320/0
 
122
Susz, ul. Pieniężnego
3
cz. 2
39352
,,
N-5913, ŁIV3279,
RIVb-7052,RV16588,
PsIV-6144,Wp-376
EL1I/00035320/0
 
123
Susz, ul. Kopernika
3
cz. 17/4
162
Przydomowy ogródek
B
EL1I/00035320/0
 
124
Susz, ul. Piastowska
4
cz. 33
470
,,
N
EL1I/00035749/3
 
125
Susz, ul. Piastowska
4
cz. 44
13442
cele rolnicze
RV
EL1I/00035749/3
 
126
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 65
567
,,
RIVa
EL1I/00035704/6
 
127
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 65
230
Przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6
 
128
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 65
450
,,
RIVa
EL1I/00035704/6
 
129
Susz, ul. Piastowska
5
cz. 65
77
,,
RIVa
EL1I/00035704/6
 
130
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 115/6
112
,,
RIVb
EL1I/00035704/6
 
131
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 159
96
,,
PsIV
EL1I/00035704/6
 
132
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 157/2
50
,,
RIVa
EL1I/00035704/6
 
133
Susz, ul. Mickiewicza
5
cz. 17
76
,,
B
EL1I/00035704/6
 
134
Susz, ul. Słowiańska
1
cz. 289
22
Magazynowo-składowe
B
EL1I/00036614/5
 
135
Susz, ul. Prabucka
1
cz. 272
23
,,
B
EL1I/00035701/5
 
136
Susz, ul. Leśna
3
cz. 60/13
10
,,
B
EL1I/00035320/0
 
137
Susz, ul. Słowiańska
5
cz. 75
12
,,
B
EL1I/00035704/6
 
 
 
Stawka czynszu dzierżawczego wynosi:
a)      Grunty orne:
1)     III b – 0,016 zł/m2
2)     IV a – 0,013 zł/m2
3)     IV b – 0,01  zł/m2
4)     V – 0,006     zł/m2
5)     VI - 0
6)     N - 0
b)grunty zielone
1) III – 0,015 zł/m2
2) IV – 0,011 zł/m2
3) V - 0,006 zł/m2
4) VI - 0
c) Reklama
      1) na gruntach mienia komunalnego – 200 zł
      2) na obiekcie mienia komunalnego - 200 zł
d) Czynsz dzierżawy na terenie Miasta Susz:
     1) na cele magazynowo-składowe – 2,70 netto + 22% podatku VAT
     2) pod garaż- 3,50 netto + 22% podatku VAT 
     3) pod obiekty usługowo-handlowe – 4,40 netto + 22% podatku VAT
     4) czynsz dzierżawny za dzierżawę określoną w ust. 3 nie może być niższy niż 130,00 zł netto + 22% podatku VAT
e) Czynsz dzierżawy na terenie Gminy Susz:
     1) na cele magazynowo-składowe – 1,00 netto + 22% podatku VAT
     2) pod garaż- 1,60 netto + 22% podatku VAT 
     3) pod obiekty usługowo-handlowe – 2,00 netto + 22% podatku VAT
     4) czynsz dzierżawny za dzierżawę określoną w ust. 3 nie może być niższy niż 60,00 zł netto + 22% podatku VAT
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31
 
 
(Opracował : W.O.)
 

Ilość odwiedzin: 8621
Nazwa dokumentu: NiR.III.72243 – 46/08 z dnia 06.08.2008
Skrócony opis: Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia dla tych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy, których przedmiotem
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-08-07 13:27:35
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-11 07:27:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner