logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      minus Ogłoszenia 2010
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
NiR.III.72243 – 16/2010 wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz,
2. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
NiR.III.72243 – 121/09-10 wykaz działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
3. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
NiR.III.72243 – 118 /09-10 wykaz działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
4. Wykaz nieruchomości na sprzedaż
NiR.III. 72241- 38/09sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej we wsi Redaki gm. Susz.
5. Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
NiR.III.7241 – 24/09 nieruchomość rolna położona w miejscowości BABIĘTY WIELKIE, gmina Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości:SUSZ ul. KOSZAROWA Nr 15 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 4/3; 4/5; 4/6; 4/7 i 4/9 o pow. 5404 m2 zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym.
7. Wykaz nieruchomości i lokali na sprzedaż
N i R. II. 7145- 50/09/2010 -Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działki Nr 145/4 o pow. 32 m2 zabudowana budynkiem użytkowym – garażem w zabudowie szeregowej.
8. Wykaz nieruchomości na sprzedaż
NiR.II.7145 – 47/2009/2010. Położenie nieruchomości: SUSZ ul. KOSZAROWA Nr 13A
9. Wykaz nieruchomości na sprzedaż
NiR.II.7145-48/2009/2010. Położenie nieruchomości: SUSZ OSIEDLE JANUSZA KORCZAKA Nr 5/15
10. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy
NiR.III.72243–34/2010 Wykaz działek gruntu stanowiących własność GiM Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do dzierżawy dla tych dzierżawców, z którymi były zawarte.
11. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
NiR.III.72243–33/10 Wykaz działek gruntu stanowiących własność GiM Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla osób, które złożyły
12. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
Organizacja „Bike – Susz Maraton” – zawody kolarskie. Oferty należy składać do dnia 30.03.2010r. do godz. 10:00
13. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
Zadania: 1.Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 85.000 zł 2.Organizacja zawodów triathlonowych – 30.000 Oferty do dnia 30.03.2010r
14. Konkurs ofert na rok 2010
Zadania: 1. Rozwiązywanie problemów w zakresie edukacji, kultury i sportu[...] 2. Wydanie czasopisma o historii, kulturze,[...] 3.Organizacja imprezy plenerowej [...] Oferty do dnia 30.03.2010r.
15. Konkurs ofert na rok 2010
Rodzaj zadania: „Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych”.Termin składania ofert: 30.03.2010r. do godz. 10:00
16. Wykaz nieruchomości na sprzedaż
NiR.III.72241- 5 / 10. Sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Suszu przy ul. Leśnej.
17. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III. 72241-2/10 Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych, położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej.
18. Konkurs ofert na rok 2010
Rodzaj zadania: „ Równe szanse- pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce”. Termin składania ofert do dnia 05.05.2010r. do godz. 10°°.
19. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
NiR.III.72243-43-44/10. Wykaz działek gruntu stanowiących własność GiM Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia do 3 lata dla osób, które złożyły wniosek
20. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
NiR.III.72243 - 47/10 - wykaz części działki gruntu przy ul. Iławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
21. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Susz
22. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej. Oferty do dnia 27.05.2010r. do godz. 10:00
23. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
NiR.III.72243 - 52/10 - wykaz części działki gruntu przy ul. Prabuckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
24. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
NiR.III.72243 – 51/2010 Wykaz działek gruntu,przeznaczonych do dzierżawy dla tych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawne na czas oznaczony do 3 lat
25. Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
Wykaz działki gruntu położonej w Susz, ul. Władysława Jagiełły przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
26. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7145- 10/2010 wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Suszu ul.Osiedle Janusza Korczaka Nr 5/11. Wnioski do dnia 04 sierpnia 2010 roku.
27. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
NiR.III.72243 - 65/10 Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób, które złożyły wniosek.Położonych przy ul.Koszarowej.
28. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
NiR.III.72243–69/10 - Wykaz działek gruntu do wydzierżaw. na okres 5 lat dla dzierżawców zawierających kolejne umowy na tę sama nieruchomość.
29. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7145 – 13/2010 wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, położenie nieruchomości: SUSZ ul. KOSZAROWA Nr 13B
30. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
N i R .II. 7145- 17/2010 wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży,położonej w SUSZU OSIEDLE JANUSZA KORCZAKA Nr 5/12
31. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7145-18/10 - Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Redaki 17. Wnioski do dnia 22.09.2010.
32. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72241 – 6/10 - wykaz niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Olbrachtówko, gm.Susz. Wnioski do 24.09.2010.
33. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.72241–08/20100 - wykaz do sprzedaży działki gruntu, położ. przy ul. Podmurze przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową. Wnioski do 24.09.2010.
34. Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.II.7145-02/2010. Wykaz nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości RÓŻNOWO, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Wnioski do dnia 23.09.2010.
35. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7145-02/2010. Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Suszu ul. Bałtycka 15, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wnioski do dnia 23.09.2010.
36. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243–70-71/10 - wykaz części działek gruntu, położonych na terenie miasta Susz, ul. Koszarowa, przeznaczonych do wydzierżawienia dla osób, które złożyły wniosek.
37. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243–98/10 - wykaz części działek gruntu, położonych na terenie miasta Susz, ul. Koszarowa, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Prabucka, ul. Piastowska przeznaczonych do wydzierżawienia
38. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243–70-71/10 - wykaz części działek gruntu, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia dla osób, które złożyły wniosek.
39. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7145–21/2010 Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Suszu ul. Podmurze 6/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wnioski do dnia 30.10.2010.
40. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7145–21/2010 Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Suszu ul. Piastowska Nr 1/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wnioski do dnia 30.10.2010.
41. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243-318/10 wykaz części działek gruntu, położonych na terenie miasta Susz przeznaczonych do wydzierżawienia dla osób, które złożyły wniosek
42. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243 - 319/10 wykaz części działki gruntu, położonej na terenie miasta Susz, ul.Słowiańska, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2-ch lat.
43. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7145–24/2010 Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Suszu ul. Mickiewicza nr 17, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wnioski do dnia 04.11.2010.
44. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243 - 356/10 wykaz części działek gruntu, położonych na terenie miasta Susz przeznaczonych do wydzierżawienia dla osób, które złożyły wniosek
45. Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243-362/2010 wykaz części działki gruntu, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
46. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo
47. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
48. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243 - 363/2010 wykaz niezabudowanych działek gruntu, własność GiM Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
49. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243 - 364/2010 wykaz niezabudowanych działek gruntu, własność GiM Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
50. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7145-30/2010 - dot. lokalu - ul. Piastowska 13/2. Wnioski do dnia 29.11.2010.
51. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II. 7145-27/10 lokalowej położonej w Suszu ul. Słowiańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wnioski do dnia 03.12.2010r.
52. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7145-27/10 lokalowej położonej w Suszu ul. Słowiańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wnioski do dnia 03.12.2010r.
53. Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu w wyborach samorządowych 2010.
54. Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243-401/10 wykaz części działki gruntu, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób, które złożyły wniosek.
55. Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243 - 406/2010 wykaz części działek gruntu, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
56. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243 - 407/2010 wykaz części działek gruntu, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat dla dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy
57. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243 - 404/10 wykaz części działki gruntu, położony na terenie miasta Susz przeznaczonej do wydzierżawienia dla osoby, która złożyła wniosek
58. Wykaz nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II-7145-33/2010. Położenie nieruchomości: KRZYWIEC Nr 3. Wnioski do dnia 28.12.2010r.
59. Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej
Wykazy osób prawnych i fizycznych za rok 2010, którym udzielono: pomocy publicznej, odroczeń i umorzeń.

Ilość odwiedzin: 9729
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2010-02-03 14:38:27
Data udostępnienia informacji: 2010-02-03 14:38:27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-03 14:39:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner