logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      minus Ogłoszenia 2012
         minus Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012"
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży garaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
         minus Ogłoszenie o zmianie uchwały
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wybory uzupełniające
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargowej
         minus Ogłoszenie o naborze i wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA”
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA”
         minus Konkurs na stanowisko animatora
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargowej ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku położonego w Suszu przy ul. Kajki Nr 3
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste.
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla dzierżawców
         minus Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
         minus Konkurs na stanowisko animatora
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Konsultacje - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2012-2016
         minus Wykaz części działki do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej
         minus Ogłoszenie w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej
         minus Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
         minus Wykaz części działki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Starostwo Powiatowe w Iławie
         minus Postanowienie SKO w Elblągu
         minus Wykaz niezabudowanych działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej,
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2011
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012"
CSiR. Oferty do 18 stycznia 2012 r. do godziny 15:00
2. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.17.2012 wykaz działek gruntu położonych na terenie miasta, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat dla dzierżawców, z którymi były zawarte.
3. Wykaz do sprzedaży garaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.9.2012 - wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla najemców. Wnioski do dnia 26.03.2012.
4. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.26.2012 - Nieruchomość do sprzedaży bezprzetargowej - Susz, ul. Słowiańska 34a/6. Wnioski do dnia 02.04.2012 r.
5. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.1.2012 - Nieruchomość do sprzeadaży w drodze bezprzetargowej - ul. Mickiewicza 17/4. Wnioski do dnia 10.04.2012.
6. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze przetargu
N i R.II.7125.2.2012 - Nieruchomość lokalowa do sprzedaży w drodze przetargu. Położenie nieruchomości: Susz, ul. Św. Floriana 5/2.
7. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.24.2012 wykaz działek gruntu położonych na terenie miasta, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób, które złożyły wniosek.
8. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn."Budowa stacji paliw płynnych z modułem tankowania gazu LPG i bezdotykową myjnią samochodową"
9. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.26.2012 wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
10. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.25.2012 wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
11. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.30.2012 - Działka gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - Susz, ul. Mickiewicza.
12. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.3.2012 - działka gruntu położona w miejscowości Chełmżyca do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
13. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.30.2012 wykaz działek gruntu położonych w Suszu na ul. Piastowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób, które złożyły wniosek.
14. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.37.2012 - działka gruntu położona w miejscowości susz przy ul. Osiedle Leśne do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
15. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.41.2012 - działka gruntu położona w miejscowości susz przy ul. Prabuckiej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
16. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.13.2011/2012 - Nieruchomość do sprzeadaży w drodze bezprzetargowej - ul. Kajki 3/1. Wnioski do dnia 23.04.2012.
17. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.4.2012- działka gruntu położona w miejscowości Żakowice do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
18. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.57.2012 działka gruntu położona w miejscowości susz przy ul.Mickiewicza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
19. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.2.2012 - Działka gruntu położonej w Suszu przy ul. Sikorskiego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wnioski do dnia 02.05.2012.
20. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.8.2012 - działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Wnioski do dnia 04.05.2012.
21. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
w obszarze gminy Susz w obrębach geodezyjnych : Bałoszyce, Jawty Wielkie, Jawty Małe, Wiśniówek, Żakowice, Wądoły, Krzywiec, Jakubowo Kisielickie.
22. Ogłoszenie o zmianie uchwały
nr XXVII/192/2009 RM w Suszu z dnia 23.04.2009r. w spr przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Bałoszyce gmina Susz
23. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.47.2012 działka gruntu położona w miejscowości susz przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
24. Wybory uzupełniające
W dniu 24 kwietnia 2012 godz. 16:00 odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla "Koszary" w celu wyboru przewodniczącego.
25. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.97.2012 diałka gruntu położona w miejscowości susz przy ul. Słowiańskiej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
26. Wykaz działek gruntu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.93.2012 - wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetarg. dla osób które złożyły wniosek.
27. Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.7.2012 działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Łąkowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej do poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
28. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargowej
NiR.III.6845.101.2012 część działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Kajki przeznaczonej do wydzierżawienia pod blaszany budynek gospodarczy na okres 3-ch lat w drodze przetargu ustnego.
29. Ogłoszenie o naborze i wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA”
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA” - ogłoszenie i wyniki naboru.
30. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.104.2012 działka gruntu położona w Suszu przy ul. Osiedle Janusza Korczaka do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
31. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.126.2012 działki gruntu położone w Suszu przy ul. Wodnej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
32. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.131.2012 działki gruntu położone w Suszu przy ul. Prabuckiej i ul.Osiedle Janusza Korczaka do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
33. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA”
Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn.: „KLUB PRZEDSZKOLAKA” - ogłoszenie i wyniki naboru.
34. Konkurs na stanowisko animatora
Konkurs - Animator – Moje boisko – Orlik 2012” przy Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu. Termin składania: 22.06.2012 godz.15:00.
35. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargowej ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku położonego w Suszu przy ul. Kajki Nr 3
NiR.III. 6845.101.2012 części działki gruntu stanowiącej własność Gminy, położonej w Suszu przy ul. Kajki, przeznaczonej do wydzierżawienia pod blaszany budynek gospodarczy na okres 3 lat
36. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.119.2012 diałka gruntu położona w miejscowości Susz przy ul. Prabuckiej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
37. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.135.2012 działka gruntu położona w miejscowości susz przy ul. Mickiewicza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
38. Wykaz działek gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste.
NiR.III.6840.4.2012 wykaz działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Wodnej ,przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej do poprawienie warunków zagospodarowania.
39. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.6.2012 działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w miejscowości Jawty Wielkie, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
40. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.143.2012 działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
41. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.5.2012 wykaz działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w miejscowości Redaki, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej.
42. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.4.2012 - lokal położony w Suszu przy ul. Mieckiewicza 17/2 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej. Wnioski do dnia 9 lipca 2012.
43. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
N i R.II.7125.3.2012 - lokal położony w Suszu przy ul. Prabucka 15/6 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej. Wnioski do dnia 9 lipca 2012.
44. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.1.2012 Wykaz gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej do poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 165/1, położonej w Suszu.
45. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.157.2012 działka gruntu położona w miejscowości Susz przy ul. Św. Floriana i Osiedle Brzostowe do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
46. Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla dzierżawców
NiR.III.6845.156.2012 wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 5-ciu lat.
47. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieńcu. Składanie w terminie do 13.07.2012 r.
48. Konkurs na stanowisko animatora
Konkurs - Animator – Moje boisko – Orlik 2012” przy Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu. Termin składania: 07.09.2012 godz.15:00.
49. Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz
50. Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
NiR.III.6840.13.2012 działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
51. Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
NiR.III. 6840.10.2012 działka gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
52. Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargowej
NiR.III. 6840.5.2012 działkI gruntu stanowiące własność Gminy Susz, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
53. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.166.2012 wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, któ
54. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.184.2012 - Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetrg. na rzecz osób, które złożyły wniosek.
55. Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
NiR.III.6840.9.2012 Nieruchomość rolna położona w miejscowości Babięty Wielkie gmina Susz. Wnioski w terminie do dnia 27 lipca 2012 r.
56. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.207.2012 - część działki w m. Susz, ul. Świetego Floriana do wydzierżawienia dla osoby, która złożyła wniosek.
57. Konsultacje - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Susz na lata 2012-2016
Uwagi do dnia 8 sierpnia 2012 r.
58. Wykaz części działki do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845. 144.2012 - wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
59. Ogłoszenie w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej
Konsultacje - projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Suszu w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego przyznawanie dodatków.
60. Ogłoszenie w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej
Konsultacje - projekt Uchwały RM w Suszu w sprawie tygod. obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realiz. w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiek.
61. Wykaz działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III. 6840.14.2012 - działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu (Susz, ul. Iławska). Wnioski do dnia 05.10.2012 r.
62. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.7.2012 - działka w m. Różnowo do wydzierżawienia dla osoby, która złożyła wniosek.
63. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.206.2012 - części działek w m. Susz, ul. Słowiańska i Mieckiewicza do wydzierżawienia dla osób, które złożyły wniosek.
64. Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
NiR.III.6845.164.2012 wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat.
65. Wykaz części działki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla osoby, która złożyła wniosek.
NiR.III.6845.208.2012 wykaz części działki gruntu stanowiącej wł. Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. Iławskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat
66. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.233.2012 - wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezpr
67. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.238.2012-wykaz części działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetarg.
68. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.18.2012- działka gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (Susz, ul. Prabucka). Wnioski do dnia 12.11.2012 r.
69. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.9.2012 - działka gruntu stanowiąca wł. Gminy Susz, położona - Jawty Wielkie, do wydzierżawienia na okres 3-ch lat na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
70. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.10.2012 - działka gruntu położona - Bronowo, do wydzierżawienia na okres 3-ch lat na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
71. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.17.2012 - niezabudowane działki gruntu, oznaczone nr 291/3; 293/6 położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej, przeznaczone na poprawienie warunków sąsiedniej działki oznaczonej nr 265/9.
72. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.9.2012 wykaz działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w miejscowości Jawty Wielkie.
73. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.11.2012 - działka gruntu położona - Bronowo, do wydzierżawienia na okres 3-ch lat na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
74. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
NiR.III.6845.259.2012 - położone na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 5-ciu lat dla dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy.
75. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.8.2012 - działka w m. Lubnowy Małe do wydzierżawienia dla osoby, która złożyła wniosek.
76. Starostwo Powiatowe w Iławie
OŚR.6341.26.2012 Informacje o wszczęciu postępowania w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego
77. Postanowienie SKO w Elblągu
Rep.409/OŚiP/12 w sprawie budowy Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych (ZOOK)w miejscowości Różanki gm. Susz
78. Wykaz niezabudowanych działek gruntu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
NiR.III.6840.12.2012 - wykaz niezabudow. działek gruntu położ. w obrębie Nr1-Susz, przeznacz. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ogranicz. na rzecz właścicieli nieruchom. przyległych.
79. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7125.10.2012 lokal mieszkalny położony w Suszu przy ul. Słowiańskie przeznaczony na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej.
80. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.6.2012 - lokal położony przy ul. Podmurze 4/2 - przeznaczony do sprzedaży dla najemcy lokalu. Wnioski do 26.11.2012 r.
81. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.265.2012 - działka w m. Susz, ul. Os. Brzostowe do wydzierżawienia dla osoby, która złożyła wniosek.
82. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7125.15.2012 - lokal połozony w SUSZU, Oś. J.Korczaka Nr 5/17 przeznaczony do sprzeadaży w drodze przetargu.
83. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.266.2012- wykaz działek gruntu położonych na terenie miasta Susz, przeznaczone do wydzierżawienia dla osób, które złożyły wnioski.
84. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.12.2012 - działka w m. Różnowo do wydzierżawienia na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
85. Wykaz części działek gruntu przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej,
NiR.III.6841.3.2012 działka gruntu położona w Suszu przy ul. Słowiańskiej, przeznaczonej do poprawienia warunków zagospodarowania przyległych zabudowanych działek Nr 293/1 i 293/4
86. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.13.2012 - działka w m. Bronowo do wydzierżawienia dla osoby, która złożyła wniosek.
87. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia.
NiR.III.6845.278.2012 działki gruntu położone na terenie miasta Susz, , przeznaczone do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób, które złożyły wniosek.
88. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.264.2012 wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczone do wydzierżawienia dla osoby, która złożyła wniosek.
89. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.14.2012 działka w m. Bronow Gminy Susz, przeznaczona do wydzierżawienia dla osób, które złożyły wniosek.
90. Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej w 2011
Wykazy osób prawnych i fizycznych za rok 2011, którym udzielono: pomocy publicznej, odroczeń i umorzeń.

Ilość odwiedzin: 9440
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia 2012
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2012-02-09 11:19:55
Data udostępnienia informacji: 2012-02-09 11:19:55
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-09 11:20:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner