logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
minus Raporty
   minus Raport o stanie Gminy Susz za 2018 rok
   minus Raport o stanie Gminy Susz za 2019 rok
   minus Raport o stanie Gminy Susz za 2020 rok
   minus Raport o stanie Gminy Susz za 2021 rok
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Suszu, która odbędzie się  30.06.2022 r., o godz. 10:00 w sali  Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu, przedstawiony zostanie Raport o stanie Gminy Susz za 2021 r.
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym nad Raportem powinna odbyć się debata. W trakcie debaty głos zabierają radni oraz mogą uczestniczyć w niej mieszkańcy gminy (mieszkańcy gminy pod warunkiem pisemnego zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Suszu zamiaru uczestnictwa w debacie, najpóźniej w przeddzień sesji, przy poparciu co najmniej 20 osób). Po zakończonej debacie Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Wiceprzewodniczący Rady
     Przemysław Tuliński

W załącznikach znajdują się treści:

  • Informacja dla mieszkańców - Raport o stanie Gminy Susz za 2021 rok
  • Raport o stanie Gminy Susz za 2021 rok.

Ilość odwiedzin: 271
Nazwa dokumentu: Raport o stanie Gminy Susz za 2021 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2022-06-14 13:00:00
Data udostępnienia informacji: 2022-06-14 13:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-28 07:16:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner