logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      minus Ogłoszenia 2007
         minus Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży:
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży na własność w drodze bezprzetragowej działek będących w użytkowaniu wieczystym
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie dot. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz gruntowej zabudowanej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia dla dotychczasowych dzierżawców
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży:
SUSZ ul. PRABUCKA Nr 15 SUSZ ul. KAJKI Nr 1/5
2. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz działek gruntu, położonych w Suszu przy ul. Zacisznej, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
3. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonej w Suszu przy ul. Iławskiej 34 A.
4. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników wieczystych, położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej Nr 17.
5. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ ul. PIASTOWSKA Nr 1.
6. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: Lubnowy Wielkie Nr 25.
7. Ogłoszenie o konkursie ofert
8. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
SUSZ; UL. PARKOWA Nr 1/2
9. Ogłoszenie o konkursie ofert
Realizacja zadań publicznych w zakresie organizacji działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2007.
10. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ ul. SŁOWIAŃSKA Nr 11
11. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Położenie działki: SUSZ ul. Sucharskiego (ozn.geod. 341/1)
12. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Położenie działki: SUSZ ul. Sucharskiego (ozn.geod. 341/5)
13. Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
14. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ,OSIEDLE KORCZAKA Nr 5/3.
15. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ,Ul. Sikorskiego 24
16. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ ul. SŁOWIAŃSKA Nr 28.
17. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ ul. PRABUCKA Nr 7.
18. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ ul. STARE MIASTO 10.
19. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Położenie nieruchomości: SUSZ ul. PIASKOWA 1B.
20. Wykaz do sprzedaży na własność w drodze bezprzetragowej działek będących w użytkowaniu wieczystym
Położenie nieruchomości: SUSZ, ul.Piastowska
21. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ ul.KOSZAROWA Nr 15C
22. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Położenie nieruchomości: SUSZ ul.KOSZAROWA Nr 15
23. Ogłoszenie dot. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
24. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ ul. SŁOWIAŃSKA Nr 34/5
25. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
JANUSZEWO Nr 8/3, GMINA SUSZ
26. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
SUSZ; UL. KAJKI Nr 1
27. Wykaz gruntowej zabudowanej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
Susz przy ul. Słowiańskiej Nr 30
28. Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ UL. PODMURZE Nr 10
29. Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ UL. PIASTOWSKA Nr 19/3
30. Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
SUSZ UL.SŁOWIAŃSKA Nr 15
31. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
Działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Zacisznej, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę usługową
32. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży.
Sprzedaż działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, położonych we wsi Różnowo gm. Susz
33. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
SUSZ; UL. PARKOWA Nr 1/5
34. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
35. Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
Susz ulica Bałtyckiej 5.
36. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia dla dotychczasowych dzierżawców
Wykaz działek przezn.do wydzierżaw. dla tych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy na te samą nieruch.
37. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla wnioskodawców.
38. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - mieszkaniową, położonej w Suszu przy ul. Leśnej.

Ilość odwiedzin: 8950
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-29 14:04:08
Data udostępnienia informacji: 2007-01-29 14:04:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-29 14:05:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner