logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
minus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
   minus Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu
   minus Wybory do Sejmu i Senatu
   minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
   minus Wybory Sołtysa - Januszewo
   minus Wybory - archiwum
      plus Wybory Sejm RP i Senat RP 2011
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Jawty Małe i wsi Bornice
      minus Wybory do PE 2014
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
      minus Wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli w jednostkach pomocniczych Gminy Susz. Kadencja 2015-2019
      minus Wybory Prezydenta RP 2015
      minus Referendum Ogólnokrajowe 2015
      minus Wybory ławników kadencji 2016-2019
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Ulnowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Januszewo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Brusiny
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bałoszyce
      minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      minus Wybory sołtysów i rad sołeckich, przewodniczących osiedli i rad osiedli - kadencja 2019-2023
      minus Wybory ławników - kadencji 2020-2023
      minus Wybory do PE 2019
      minus Wygaśnięcie mandatu radnego
      minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suszu
      minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Redaki
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Bronowo
      minus Wybory uzupełniające sołtysa wsi Kamieniec
      minus Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Suszu 2020
      minus Wybory Prezydenta RP 2020
      minus Odwołanie sołtysa i przeprowadzenie wyborów przedterminowych w sołectwie Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Bronowo
      minus Wybory Sołtysa - Grabowiec
      minus Wybory Sołtysa - Krzywiec
      minus Wybory Sołtysa - Kamieniec
      minus Gminna Rada Seniorów w Suszu
      minus Wybory uzupełniające sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kamieniec
      minus Wybory ławników kadencja 2024-2027
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POSTANOWIENIE NR 773-13/19
KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II

z dnia 17 lipca 2019 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Suszu


Na podstawie art. 383 § 1 pkt 1. § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Elblągu II


Postanawia:


    § 1. Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Suszu Pana Ludomira Karola Surówki, wybranego w okręgu nr 10 z listy nr 14 KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI, w związku ze śmiercią radnego.
    § 2. Postanowienie przesyła się Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Suszu.
    § 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaje do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Elblągu II i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suszu.
    § 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W załączniku poniżej zamieszczono treści:

  • Skan postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu

 

Załączniki do pobrania: 2019-07-22 12:15:14 - Skan postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu(PDF) (213.30 kB)

Ilość odwiedzin: 6050
Nazwa dokumentu: Wygaśnięcie mandatu radnego
Skrócony opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Suszu.
Osoba, która wytworzyła informację: Komisarz Wyborczy w Elblągu - Arkadiusz Zaczek
Osoba, która odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Elblągu - Arkadiusz Zaczek
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-07-22 11:37:45
Data udostępnienia informacji: 2019-07-22 11:37:45
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-09 13:36:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner