logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2023
   minus Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o warunkach zabudowy
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2020
   minus Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.7.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.7.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.26.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.2.2024
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.3.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022 - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.3.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.2.2024
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      minus Obwieszczenia 2019
         minus Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
         minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie RDOŚ Olsztyn o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały
         minus Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
         minus Obwieszczenie Starosty pow. Iławskiego
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
         minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.I.6131.37.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2019
         minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2019
         minus Obwieszcznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
         minus Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
         minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Kończące postępowanie
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa
GOŚ.II.6220.11.2017 dot. udziału społeczeństwa w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Elektrociepłownia na biogaz, o mocy elektrycznej do 1,5 MW w
2. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego
GOŚ.I.6131.63.2018 - dot. usunięcia drzew z działki nr 133/3 obręb 5 Susz ( Osiedle Janusza Korczaka nr bloku 13).
3. Obwieszczenie RDOŚ Olsztyn o wydaniu decyzji
WOOŚ.420.93.2018.AD.15 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie
4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.11.2018 - dot. przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Susz VI” o mocy do 1 MW ... realizowanego na działce nr 24/18 obręb 4 Susz.
5. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały
GOŚ.I.6344.1.2019 - dot. projektu uchwały RM w Suszu w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Susz na rok 2019.
6. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji
GOŚ.II.6220.10.2018 dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie liniowego obiektu budowlanego - drogi powiatowej 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo.
7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.11.2017 - dot. przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW, gmina Susz".
8. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.I.6131.63.2018 - dot. decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu na usunięcie drzew.
9. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
dot. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2
10. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.10.2018 - dot. przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa liniowego obiektu budowlanego – drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki.”
11. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.2.2019 - dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 17 (obręb 0016) w miejscowości Jakubowo Kisielickie, Gmina Susz”. 
12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.3.2019 - dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych „Różanki” ...
13. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.1.2019 - dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Liwa w km 96+350 rzeki na drodze wojewódzkiej nr 515 w miejscowości Kamieniec”
14. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.12.2018 - dot. planowanego przedsięwzięcia pn: „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach nr 170/5, 170/16 i 170/21 obręb Adamowo gm. Susz”.
15. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Urząd Miejski w Suszu zawiadamia, że na wniosek inwestora Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6; 10-950 Olsztyn z upoważnienia, której działa Pan Tadeusz Minkowski reprezentujący Przedsiębiorstwo Usług E
16. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2019
17. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
18. Obwieszczenie Starosty pow. Iławskiego
19. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
GOŚ.II.6220.9.2019 - Obwieszczenie dotyczące, budowy fermy reprodukcyjnej indyków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Nipkowie, gm. Susz.
20. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
Dotyczy: Przetwarzania odpadów innych inż niebezpieczne w istniejących instalacjach do produkcji nawozów płynnych i granulowanych w Zakładzie Produkcyjnym w Suszu.
21. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronowo.
22. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacji i zwiększeniu mocy przerobowej instalacji przetwarzania odpadó
23. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.7.2019
Dotyczy: podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w istniejących instala
24. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2019
Dotyczy: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa Fermy Reprodukcyjnej Indyków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości
25. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2019
Dotyczy : Modernizacja i zwiększenie mocy przerobowej instalacji przetwarzania odpadów Bioelektra Group S.A. w Różankach.
26. Obwieszczenie GOŚ.I.6131.37.2019
Dotyczy: Wydania decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" Ulnowo 32, 14-240 Susz na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski z działki nr64/3 obręb Ulnowo.
27. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2019
GOŚ.II.6220.11.2019 Dotyczy: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,00MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 99, obręb Emilianowo, gmina Susz – Emilianowo I”.
28. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.12.2019
GOŚ.II.6220.12.2019 - Dotyczy: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,00MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 99, obręb Emilianowo, gmina Susz – Emilianowo II”.
29. Obwieszcznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
30. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
31. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
32. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Kończące postępowanie

Ilość odwiedzin: 6635
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-04-26 08:11:12
Data udostępnienia informacji: 2019-04-26 08:11:12
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-26 08:18:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner