logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus NIERUCHOMOŚCI
   minus PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
      minus I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej części nieruchomości gruntowej
      minus I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej
      minus I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
      minus I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krótkiej 2
      minus I przetarg ustyny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 (była świetlica wiejska) na rzecz osób fizycznych i prawnych
      minus I przetarg ustyny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działkina rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
      minus I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
      plus Archiwum przetargów nieruchomości
   plus WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej części nieruchomości gruntowej
NIR.III.6840.1.2024
2. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej
NiR.III.6840.2.2024
3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
NiR.lll.6840.13.2023.2024
4. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krótkiej 2
NiR.III .6840.23.2023.2024
5. I przetarg ustyny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 (była świetlica wiejska) na rzecz osób fizycznych i prawnych
NiR.III.6840.3.2024 - I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 (była świetlica wiejska) położonego w budynku w miejscowości Kamieniec Nr 10 gm. Susz, na rzecz osób fizycznyc
6. I przetarg ustyny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działkina rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
NiR.III.6840.6.2024 - Ogłoszenie o I przetargu ustynym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej Nr 195/2 położonej w obrębie 0032 Różnowo gm. Susz, przeznaczonej do sprzedaży
7. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
NiR.III.6840.11.2024 - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej Nr 379/2 położonej w obrębie 0001 m. Susz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustneg
8. Archiwum przetargów nieruchomości

Ilość odwiedzin: 537189
Nazwa dokumentu: PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
Osoba, która wytworzyła informację: Inf. - Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf. - Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 10:45:15
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 10:45:15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-07 08:29:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner