logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2020
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
   minus Obwieszczenie Burmistrza Susza o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ua.6730.56.2023
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.31.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie Rep.1167/OŚiP/23
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2023
   plus Archiwum obwieszczeń
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączniku poniżej znajduje się treść:

  • Obwieszczenie o wydaniu decyzji, znak: GOŚ.II.6220.2.2023, o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej w Olbrachtowie o mocy do 2,0 MW i powierzchni do 4 ha, trafostacji, przyłącza do linii SIN, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp., na działce nr 129/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Olbrachtowo, gmina Susz".
  • Decyzja GOŚ.II.6220.2.2023.

Załączniki do pobrania: 2023-08-25 12:48:07 - Obwieszczenie GOŚ.II.6220.2.2023 (PDF) (252.04 kB)
2023-08-25 12:48:29 - Decyzja GOŚ.II.6220.2.2023 (PDF) (3.09 MB)

Ilość odwiedzin: 470
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.2.2023
Skrócony opis: Dotyczy przedsięwz. pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej w Olbrachtowie o mocy do 2,0 MW i powierzchni do 4 ha ... położonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Olbrachtowo, gmina Susz".
Osoba, która wytworzyła informację: GOŚ.II - Aleksandra Głąb
Osoba, która odpowiada za treść: GOŚ.II - Aleksandra Głąb
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2023-08-25 11:00:00
Data udostępnienia informacji: 2023-08-25 12:41:34
Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-25 12:48:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner