logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      minus Ogłoszenia 2009
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         plus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży:
         minus Spotkanie informacyjne
         minus Konkurs ofert na rok 2009
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - mieszkaniową.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonej w JAKUBOWIE KISIELICKIM, gmina Susz.
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej na sprzedaż.
         minus Wykaz działek do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do użyczenia na okres 3 lat w drodze bezprzetarg.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Projekt LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SUSZ 2009-2016
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do dzierżawy dla dot. dzierżawców
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Informuja o możliwości udziału społeczeństwa.
         minus Informacja dotycząca przebudowy drogi na odcinku Susz – Iława.
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz działki gruntu do sprzedaży
NiR.III.72241-54/08. Wykaz działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę usługową i mieszkalno-usługową
2. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7145-41/08. Położenie nieruchomości: BRUSINY Nr 10, gmina Susz.
3. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
NiR.II.7145-45/2008: Położenie nieruchomości SUSZ, UL. PIASTOWSKA Nr 19/3.
4. Ogłoszenie o konkursie ofert
ZKS- oferty do dnia 25.02.2009. Konkurs ofert na realizację zadań publ. w zak.org. działal. na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2009.
5. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży:
NiR.II.7145-45/08/09 - Położenie nieruchomości: SUSZ; UL. PODMURZE Nr 6/1. Wnioski do dnia 02.03.2009
6. Spotkanie informacyjne
20.03.2009 godz. 10:00 - Spotkanie dla zainteresowanych środkami finansowymi z GFOŚiGW na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
7. Konkurs ofert na rok 2009
Składanie ofert do dnia 2009.04.06 godz.10:00 - Rodzaj zadania: Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych.,
8. Otwarty konkurs ofert
Data konkursu: 15.04.2009r. Rodzaj zadania: "Organizacja imprez sportowo kulturalnych dla osób niepełnosprawnych”
9. Otwarty konkurs ofert
Data konkursu: 15.04.2009r. Rodzaj zadania: "Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie GiM Susz"
10. Wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - mieszkaniową.
NiR.III.72241-02/09. wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Suszu przy ul. Leśnej.Wnioski do dnia 27 kwietnia 2009r.
11. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
NiR.II.7145-08/09 Położenie nieruchomości: SUSZ; UL.WYBICKIEGO Nr 3/3. Wnioski do dnia 27 kwietnia 2009 r.
12. Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
NiR.II.7145–07/09 Położenie nieruchomości: SUSZ ul. KOSZAROWA Nr 13B. Wnioski do dnia 27 kwietnia 2009r.
13. Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonej w JAKUBOWIE KISIELICKIM, gmina Susz.
NiR.III. 72241 - 01/09 wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonej w JAKUBOWIE KISIELICKIM, gmina Susz. Wnioski do d
14. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
NiR.III. 72241 - 06/09 Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych, położonej w Suszu przy ul. Łąkowa Nr 1.
15. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
NiR.II.7145-11/09.Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. Wnioski do dnia 05 czerwca 2009 r.
16. Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
NiR.III.72241-03/09- Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Suszu przy ul. Galla Anonima
17. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
NiR. III.72243-/09 Wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie Gminy Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowe
18. Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia dla dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy, których pr
19. Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
20. Wykaz nieruchomości na sprzedaż
niezabudowanych działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Falknowie, gmina Susz. Wnioski do dnia 01 sierpnia 2009r.
21. Wykaz nieruchomości na sprzedaż
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej we wsi Czerwona Woda. Wnioski do dnia 23 lipca 2009 r.
22. Wykaz nieruchomości na sprzedaż
NiR.II.7145-12/09 Położenie nieruchomości SUSZ ul. KOSZAROWA Nr 13A
23. Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagosp.przestrz. w obrębie Bronowo. Wnioski od 19.05 do 10.06.2009
24. Wykaz nieruchomości zabudowanej na sprzedaż.
NiR.II.7145-13/09 położenie nieruchomości Susz przy ul. Piastowskiej.
25. Wykaz działek do wydzierżawienia
NiR.III.72243–52/09-wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla osób, które
26. Wykaz działek gruntu do użyczenia na okres 3 lat w drodze bezprzetarg.
NiR.III-72243-54/08-Wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej n
27. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7145-21/09 - - położenie nieruchomości Susz, ul. Bałtycka 17. wnioski do dnia 27.07.2009
28. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7145-17/09 - położenie nieruchomości Nipkowie gm. Susz - wnioski do dnia 27.07.2009r.
29. Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży
NiR.II.7145-14/2009 - położenie nieruchomości Susz, ul. Prabucka 9A - wnioski do dnia 5.08.2009r.
30. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
NiR.II.7145-16/09 - położenie nieruchomości gm. Susz, Krzywiec 23 - wnioski do dnia 5.08.2009r.
31. Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Susz. Wnioski do
32. Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chełmżyca
33. Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
NiR.III.72241- 28/09 - położenie nieruchomości Susz, ul. Żwirki i Wigury - wnioski do dnia 07.09.2009 r.
34. Projekt LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SUSZ 2009-2016
Konsultacje społeczne do 09.09.2009 do godz. 9:00.
35. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7145-23/09 - położenie nieruchomości Susz ul. Prabucka - wnioski do dnia 14.09.2009r.
36. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7145-24/09 - położenie nieruchomości Olbrachtówko gm. Susz - wnioski do dnia 14.09.2009r.
37. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
NiR.III.72241-12/09 - Położenie działki gruntu: SUSZ; ul. Żwirki i Wigury ozn. nr. goed. 395/3. Wnioski do dnia 10.09.2009
38. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
NiR.III.72241-13/09 - Położenie działki gruntu: SUSZ; ul. Żwirki i Wigury ozn. nr. goed. 395/1. Wnioski do dnia 10.09.2009
39. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
NiR.III.72241-14/09 - Położenie działki gruntu: SUSZ; ul. Żwirki i Wigury ozn. nr. goed. 395/2. Wnioski do dnia 10.09.2009
40. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
NiR.III.72241-15/09 - Położenie działki gruntu: SUSZ; ul. Żwirki i Wigury ozn. nr. goed. 395/4. Wnioski do dnia 10.09.2009
41. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
NiR.III.72241-26/09 - Położenie działki gruntu: SUSZ; ul. Żwirki i Wigury ozn. nr. goed. 392. Wnioski do dnia 10.09.2009
42. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla osoby, która złożyła wniosek.
43. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7145-06/08/09 - położenie nieruchomości KAMIENIEC Nr 10, gmina SUSZ. Wnioski do dnia 05.10.2009r.
44. Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
NiR.III. 72241-33/2009 - wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę mieszk.wielorodzinną, położoną w Suszu przy ul. Mickiewicza. Wnioski do dnia 12.10.2009r.
45. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
NiR.III. 72241 - 31/2009 - Położenie działki gruntu: SUSZ; ul. Stare Miasto ozn. nr. goed. 122/11. Wnioski do dnia 19.10.2009
46. Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży
NiR.III. 72241- 35/09 - Położenie działki gruntu: Czerwona Woda gm. Susz ozn. nr. goed. 31/2. Wnioski do dnia 19.10.2009
47. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
NiR.III.72241- 34/2009 - Położenie działki gruntu: SUSZ; ul. Juliusza Słowackiego ozn. nr. goed. 13/6. Wnioski do dnia 19.10.2009
48. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 1 roku dla osoby, która złożyła wniosek.
49. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykaz działek gruntu położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla osób, które złożyły wniosek.
50. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
Wykaz działek gruntów położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do dzierżawy dla tych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawne na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kol
51. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla osoby, która złożyła wniosek.
52. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat dla osoby, która złożyła wniosek.
53. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej na terenie Gminy Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawc
54. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
NiR.II.7145-30/09 - położenie nieruchomości Bornice nr 2, gmina Susz - wnioski do dnia 17.11.2009r.
55. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.III.72241- 32/09 - położenie nieruchomości Susz, ul. Leśna - wnioski do dnia 25.11.2009r.
56. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 93/1 o pow. 700 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i gospodarczym.
57. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 4/3; 4/5; 4/6; 4/7 i 4/9 o pow. 5404 m2 zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym.
58. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. 67/1 o pow. 363 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
59. Wykaz działek gruntu do dzierżawy dla dot. dzierżawców
NiR.III.72243–107/09 - działki gruntu przeznaczone do dzierżawy dla tych dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawne na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy.
60. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
NiR.II.7145-30/09 - położenie nieruchomości SUSZ ul. KOSZAROWA Nr 15. Wwnioski do dnia 15.12.2009r.
61. Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia
NiR.III.72243 – 112/09 wykaz działki gruntu, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat dla osoby, która złożyła wniosek.
62. Informuja o możliwości udziału społeczeństwa.
Ogłoszenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
63. Informacja dotycząca przebudowy drogi na odcinku Susz – Iława.
Konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia rozbudowy drogi na odcinku Susz- Iława

Ilość odwiedzin: 9960
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-16 15:14:21
Data udostępnienia informacji: 2009-01-16 15:14:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-16 15:14:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner