logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   minus 2015
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca września(w formacie PDF):

 • Zarządzenie nr 99/2015 Burmistrza Susza z dnia 02 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 100/2015 Burmistrza Susza z dnia 03 września 2015 r. o zmianie zarządzenia nr 89/2015 Burmistrza Susza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, zarządzonego na 6 września 2015 r.
 • Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Susza z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Susza z dnia 07 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • Zarządzenie nr 103/2015 Burmistrza Susza z dnia 09 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli dokumentacji potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia OC rolnika.
 • Zarządzenie nr 104/2015 Burmistrza Susza z dnia 14 września 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zimowe utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2015/2016”
 • Zarządzenie nr 105/2015 Burmistrza Susza z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej cześć działki gruntu, położonej w miejscowości Redaki, gm. Susz.
 • Zarządzenie nr 106/2015 Burmistrza Susza z dnia 14 września 2015 r. w sprawie dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek jodowych w ramach działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Susz.
 • Zarządzenie nr 107/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie nabycia umową sprzedaży zabudowanych gruntów i lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonych w Olbrachtówku, gmina Susz.
 • Zarządzenie nr 108/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu, położonej w miejscowości Lubnowy Małe, gm. Susz.
 • Zarządzenie nr 109/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Susza z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w gminie Susz na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 • Zarządzenie nr 110/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2013 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miejskim w Suszu n potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 • Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Susza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 • Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Susza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu, położonych w miejscowości Krzywiec, gm. Susz.
 • Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Susza z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Suszu, przy ul. Parkowej nr 1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 114/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na terenie miasta Susz.
 • Zarządzenie nr 115/2015 Burmistrza Susza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zimowe utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Susz w sezonie zimowym 2015/2016”
 • Zarządzenie nr 116/2015 Burmistrza Susza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300m - treningowy”
 • Zarządzenie nr 117/2015 Burmistrza Susza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”
 • Zarządzenie nr 118/2015 Burmistrza Susza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu położonej w miejscowości Redaki w drodze przetargu.
 • Zarządzenie nr 119/2015 Burmistrza Susza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie nr 120/2015 Burmistrza Susza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”
 • Zarządzenie nr 121/2015 Burmistrza Susza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”
 • Zarządzenie nr 122/2015 Burmistrza Susza z dnia 29 września 2015 r. w sprawie  zlecenia zadania do realizacji i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2015 r.”
 • Zarządzenie nr 123/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu położonej w Redakach w drodze przetargu.
 • Zarządzenie nr 124/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 125/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w gminie Susz w ramach powiatowego ćwiczenia pk. „FENIKS” w dniach 05-06 listopada 2015 r.
 •  

Załączniki do pobrania: 2015-10-28 16:16:07 - Zarządzenie nr 99/2015 Burmistrza Susza z dnia 02 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz. (37.35 kB)
2015-10-28 16:16:54 - Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Susza z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. (3.57 MB)
2015-10-28 16:17:23 - Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Susza z dnia 07 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (41.55 kB)
2015-10-28 16:17:55 - Zarządzenie nr 105/2015 Burmistrza Susza z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej cześć działki gruntu, położonej w miejscowości Redaki, (35.52 kB)
2015-10-28 16:18:06 - Zarządzenie nr 106/2015 Burmistrza Susza z dnia 14 września 2015 r. w sprawie dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek jodowych w ramach działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia rad (71.42 kB)
2015-10-28 16:18:36 - Zarządzenie nr 108/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki gruntu, położonej w miejscowości Lubnowy (47.23 kB)
2015-10-28 16:18:50 - Zarządzenie nr 109/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Susza z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu (132.65 kB)
2015-10-28 16:19:13 - Zarządzenie nr 110/2015 Burmistrza Susza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2013 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałeg (43.11 kB)
2015-10-28 16:19:27 - Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Susza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. (42.15 kB)
2015-10-28 16:19:45 - Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Susza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu, położonych w miejscowości Krzywiec, gm. S (35.44 kB)
2015-10-28 16:20:04 - Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Susza z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Suszu, przy ul. Parkowej nr 1 wraz ze sprzedażą u (40.60 kB)
2015-10-28 16:20:23 - Zarządzenie nr 114/2015 Burmistrza Susza z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego na terenie miasta Susz. (32.10 kB)
2015-10-28 16:20:35 - arządzenie nr 105/2015 Burmistrza Susza z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej cześć działki gruntu, położonej w miejscowości Redaki, g (54.23 kB)
2015-10-28 16:20:55 - Zarządzenie nr 118/2015 Burmistrza Susza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu położonej w miejscowości Redaki w drodze przetargu. (36.26 kB)
2015-10-28 16:21:38 - Zarządzenie nr 123/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu położonej w Redakach w drodze przetargu. (42.50 kB)
2015-10-28 16:22:14 - Zarządzenie nr 124/2015 Burmistrza Susza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. (3.76 MB)

Ilość odwiedzin: 4282
Nazwa dokumentu: Wrzesień
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2015-10-28 16:14:29
Data udostępnienia informacji: 2015-10-28 16:14:29
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 16:23:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner