logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   minus 2018
      minus 2018-styczeń
      minus 2018-luty
      minus 2018-marzec
      minus 2018-kwiecień
      minus 2018-maj
      minus 2018-czerwiec
      minus 2018-lipiec
      minus 2018-sierpień
      minus 2018-wrzesień
      minus 2018-październik
      minus 2018-listopad
      minus 2018-grudzień
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załącznikach poniżej znajdują się treści Zarządzeń Burmistrza Susza z miesiąca:
październik 2018
(do publikacji w BIP)

 • Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Susza z dnia 3 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie gminy Susz.
 • Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Susza z dnia 3 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu, położonej w miejscowości Redaki, gm. Susz.
 • Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Susza z dnia 3 października 2018r. w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu dzierżawnego za ustawienie lub umieszczenie reklam wyborczych, plakatów wyborczych i banerów wyborczych na gruntach i obiektach stanowiących własność Gminy Susz
 • Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Susza z dnia 4 października 2018r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestniczących w otwartym konkursie ofert  RLZP.524.2.2.2018 na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w roku 2018.
 • Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Susza z dnia 4 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
 • Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Susza z dnia 4 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej na umieszczenie banerów reklamowych.
 • Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Susza z dnia 10 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego – garażu Nr 51 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Susza z dnia 18 października 2018r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie w 2019 roku kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
 • Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Susza z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r.
 • Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Susza z dnia 22 października 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich.
 • Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Susza z dnia 22 października 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Suszu.
 • Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Susza z dnia 30 października 2018r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu nr08/2002 z dnia 05 grudnia 2002r w sprawie ustalenia rat i określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność gminy i miasta Susz dla najemców w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Susza z dnia 31 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz.

 

Załączniki do pobrania: 2019-07-04 09:20:30 - Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Susza z dnia 3 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie gminy Susz(PDF) (293.68 kB)
2019-07-04 09:19:12 - Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Susza z dnia 3 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu, położonej w miejscowości Redaki, gm. Su (104.04 kB)
2019-07-03 13:43:32 - Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Susza z dnia 3 października 2018r. w sprawie ustalenia cennika opłat czynszu dzierżawnego za ustawienie lub umieszczenie reklam wyborczych, plakatów wyborczych i ban (186.38 kB)
2019-07-03 13:44:04 - Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Susza z dnia 4 października 2018r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzi (129.53 kB)
2019-07-03 13:44:38 - Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Susza z dnia 4 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kt (325.48 kB)
2019-07-03 13:45:11 - Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Susza z dnia 4 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej na umieszczenie banerów reklamowych(PDF (94.60 kB)
2019-07-03 13:46:03 - Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Susza z dnia 10 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego – garażu Nr 51 położonego w Suszu przy Osiedlu Janusza Korczaka wraz ze sp (154.70 kB)
2019-07-03 13:47:57 - Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Susza z dnia 18 października 2018r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie w 2019 roku kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (173.38 kB)
2019-07-03 13:49:15 - Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Susza z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r(PDF) (11.08 MB)
2019-07-03 13:50:10 - Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Susza z dnia 22 października 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich(PDF) (77.47 kB)
2019-07-03 13:50:43 - Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Susza z dnia 22 października 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Suszu.(PDF) (75.58 kB)
2019-07-03 13:51:21 - Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Susza z dnia 30 października 2018r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu nr08/2002 z dnia 05 grudnia 2002r w sprawie ustalenia rat i określenia (156.11 kB)
2019-07-04 09:17:57 - Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Susza z dnia 31 października 2018r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek gruntu położonych na terenie miasta Susz(PDF) (103.01 kB)

Ilość odwiedzin: 3250
Nazwa dokumentu: 2018-październik
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-07-03 13:39:11
Data udostępnienia informacji: 2019-07-03 13:39:11
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-04 09:21:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner