logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      minus Obwieszczenia 2015
         minus Obwieszczenie o konsultacji statutów sołectw
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
         minus Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz
         minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Obwieszczenie RDOŚ
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Adamowo
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      plus Obwieszczenia 2024
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie o konsultacji statutów sołectw
Projekt uchwały RM Susz w sprawie statutów dla sołectw.
2. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.2.2014 - przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji przetwarazania odpadów z tworzyw sztucznych w miejscowości Różanki gm. Susz.
3. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w
4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.4.2014 - planowana "Przebudowa mostu nad rzeką Liwą w ciągu drogi powiatowej nr 1275 N Bronowo - Obrzynowo w m. Bronowo".
5. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
do publicznego wglądu projektu przestrzennego w obszarze gminy susz w obrębach geodezyjnych : Bałoszyce, Jawty Wielkie, Jawty Małe, Wiśniówek, Żakowice, Wądoły, Krzywiec, Jakubowo Kisielickie
6. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.6.2014 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji (kanalizacja Lubnowy).
7. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej na dz. nr 222 obręb 1 m. Susz.
8. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Brz.6220.3.2015 - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu ... wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowości Babięty Wielkie ..."
9. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Brz.6220.3.2015 - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu ... wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowości Babięty Wielkie ..."
10. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.2.2014 - dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w technologii termo katalitycznej krakingu poliolefin w miejscowości Różanki”
11. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Brz.6220.3.2015 - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu ... wraz z niezbędną infrastrukturą, w miejscowości Babięty Wielkie ..."
12. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami obręb Różanki; Falknowo, Januszewo;
13. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią na dz. nr 74/
14. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.5.2014 - dla przedsięwzięcia pn.: „Punktu skupu złomu w Suszu, przy ulicy Dworcowej 1 dz. nr 48/2”
15. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.1.2015 - planowana „Budowa sieci wodociągowej na trasie Falknowo - Różanki, Januszewo - Grabowiec, gm. Susz”,
16. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.4.2015 - planowana "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu"
17. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz
w obrębie geodezyjnym Redaki na dz. nr 20 i częściowo na dz. nr 27/1
18. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz
w obrębie geodezyjnym Adamowo
19. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej obręb Bronowo gm. Susz.
20. Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
IGR-II.7840.2.12.2015 - Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 23.04.2015.
21. Obwieszczenie RDOŚ
Obwieszczenie RDOŚ - WOPN-OON-082-30-2014-WS-2
22. Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
IGR-II.7120-0002-073/10 - Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 20.05.2015.
23. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przepustu w km 48+432 drogi 515 k/m Różnowo, na działce nr 192 obręb Różn
24. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 43/2, 50, 52/4, 58/6, 59/2, 61/2, 66/3, 6
25. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Brz.6220.1.2015 - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Fermy Stad Rodzicielskich ... w miejscowości Babięty Wielkie ..."
26. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 267, 268, 269/2 obręb 1 m. Susz.
27. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej „Wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 2 na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z
28. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie studni głębinowej na dz. nr 16/2 obręb Jawty Małe gm. Susz.
29. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
OŚ.II.6220.5.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 71/7 w ob
30. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.6.2015 - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 0,999 MW w gminie Susz
31. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Brz.6220.1.2015 - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Fermy Stad Rodzicielskich ... w miejscowości Babięty Wielkie ..."
32. Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Redaki
33. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.5.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni na działce o nr ewid. 71/7 w obr. Różnowo.
34. Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.5.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji „Centrum badawczo-rozwojowe efektywności energetycznej” w m.Różanki, gm. Susz.
35. Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.9.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej „Przebudowy drogi na działce nr 114 w m. Lubnowy Małe"
36. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GOŚ.II.6220.6.2015 - wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej "Elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 0,999 MW w gminie Susz”.
37. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej z szafkami pomiarowymi na dz. nr 106/10, 106/13, 106/14 obręb Babięty Wielkie gm.
38. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Adamowo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.11.2015 r. do 16.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu w godz. od 7:oo do 15:oo.
39. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
GOŚ.II.6220.14.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Susz.

Ilość odwiedzin: 8016
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2015-03-25 09:11:12
Data udostępnienia informacji: 2015-03-25 09:11:12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-25 09:12:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner