logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      minus Ogłoszenia 2011
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
         minus Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.72243 -417/2010-2011 wykaz części działki gruntu, położony na terenie miasta Susz przeznaczonej do wydzierżawienia dla osoby, która złożyła wniosek
2. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.7.2011 wykaz części działki gruntu, położony na terenie miasta Susz przeznaczonej do wydzierżawienia dla osoby, która złożyła wniosek
3. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III. 6845.12.2011 wykaz części działki gruntu, położony na terenie miasta Susz przeznaczonej do wydzierżawienia dla osoby, która złożyła wniosek
4. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.16.2011 wykaz działek gruntu, położony na terenie miasta Susz przeznaczonej do wydzierżawienia dla dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
5. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.26.2011 wykaz działek gruntu, położony na terenie miasta Susz przeznaczonej do wydzierżawienia dla osób, które złożyły wniosek
6. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.25.2011 wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej na terenie miasta Susz , przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat
7. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.30.2011 wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej na terenie miasta Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat
8. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.41.2011 wykaz działek gruntu stanowiących własność GiM Susz, położonych w Suszu przy ul. Pieniężnego, okres wydzierżawienia do 3-ch lat w drodze bezprzetargowej
9. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.42.2011 Wykaz części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat w drodze bezprzetargowej.
10. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.31.2011 wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej na terenie miasta Susz , przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat
11. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.59.2011. Wykaz części działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat w drodze bezprzetargowej.
12. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.63.2011 - wykaz działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
13. Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
NiR.I.6840.4.11 Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 z przynależną piwnicą, pomieszczenie gospodarcze i udziały w działkach
14. Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
Zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy i Miasta Susz oraz przewodniczących rad osiedlowych i członków rad osiedlowych w Suszu.
15. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.69.2011 wykaz części działek gruntu stanowiących własność GiM Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat.
16. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.71.2011 - wykaz działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Bolesława Prusa, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
17. Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.72.2011 wykaz części działek gruntu stanowiących własność GiM Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat.
18. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7125.6.2011- Nieruchomość lokalowa SUSZ, UL. KOSZAROWA Nr 15B/7. Wnioski do dnia 10.06.2011 r.
19. Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
NiR I Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej działki będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej.
20. Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.16.2011-sprzedaż garaży w drodze bezprzetargowej dla najemców. Wnioski do dnia 4 lipca 2011.
21. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.89.2011 część działki położonej w Suszu przy ul. Świętego Floriana, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej.
22. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.82.2011 wykaz działki gruntu położ. w Suszu przy ul.Iławskiej, Koszarowej i Mickiewicza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
23. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.81.2011 wykaz działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Wodnej, do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej.
24. Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
NiR.III.6841.3.2011-niezabudowana działka gruntu położona w Suszu przy ul. Leśnej, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
25. Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.90.2011 wykaz działek gruntu położonych na terenie miasta, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat dla dzierżawców, z którymi były zawarte.
26. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu.
27. Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
Termin składania ofert do 28 lipca 2011 r. do godz. 15:00
28. Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
29. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III. 6840.9.2011-działka gruntu położ. w Suszu przy ul. Willowej przeznacz.do sprzedaży w drodze przetargu pod zabud. mieszk. jednorodzinną. Wnioski do dnia 29.07.2011.
30. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
Wykaz działki gruntu przeznaczonej do dzierżawy dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „LUBEX”
31. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7125.13.2011- Nieruchomość lokalowa SUSZ, UL. KAJKI Nr 3/1. Wnioski do dnia 08.08.2011 r.
32. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7125.14.2011- Nieruchomość lokalowa SUSZ, UL. Oś. Korczaka Nr 5/13. Wnioski do dnia 08.08.2011 r.
33. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.7125.15.2011- Nieruchomość lokalowa SUSZ, UL. PRABUCKA Nr 6/11. Wnioski do dnia 08.08.2011 r.
34. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
Nabór na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych i organizacji. Termin składania ofert: 10.08.2011 godz. 09:00.
35. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.684.94.2011. Działka gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Położenie: Susz, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego.
36. Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.125.2011 Działka gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Położenie: Susz, ul. Kajki.
37. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.684.87.2011 - położenie działki Susz, ul. Św. Floriana.
38. Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
NiR.II.6840.11.11 Wykaz nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości RÓŻNOWO, gmina Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
39. Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
Termin składania ofert: 23.09.2011 godz. 14:00.
40. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
NiR.III.6845.144.2011 wykaz działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w Suszu przy ul. Szewskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej.
41. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.124.2011 - położenie działki Susz, ul.Słowiańska.
42. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.31.2011 wykaz działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w miejscowości Bronowo, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
43. Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.167.2011 położenie działek Susz, ul. Piastowska, ul. Os. J. Korczaka.
44. Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
PiSS-III. 6845.1.2011 - Lokal użytkowy położony: Nipkowie gm. Susz.
45. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.35.2011 - położenie działki Bronowo, gmina Susz.
46. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III. 6840.21.2011 Położenie na terenie gminy Susz w miejscowości Redki. Wnioski do 26.10.2011
47. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz.
48. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.171.2011 wykaz działki gruntu stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w miejscowości Bronowo, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
49. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.175.2011 - położenie działki ul. Mickiewicza, miasto Susz.
50. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.20.2011 wykaz niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Różnowo, gm. Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania.
51. Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.24.2011 - ogłasza wykaz do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, przeznaczonej pod zabudowę usługową o funkcji handlowej, położoną w Suszu przy ul. Kasztanowej.
52. Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.183.2011 Położenie działek ul. Mickiewicza, miasto Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób, którzy złożyli wniosek.
53. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.19.2011 - położenie nieruchomości Susz, ul. Prabucka 11/3.
54. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.21.2011 - położenie nieruchomości - Susz, ul. Świętego Floriana 5/2.
55. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III. 6840.26.2011 Położenie na terenie gminy Susz w miejscowości Czerwona Woda. Wnioski do 12.12.2011
56. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.23.2011 - położenie nieruchomości - Susz, ul. Św. Floriana 7/6. Wnioski do dnia 12.12.2011
57. Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.197.2011 położenie działek ul. Piastowska, Koszarowa, Mickiewicza miasto Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób.
58. Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.210.2011 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat dla dzierżawców, z którymi były zawarte umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat i zawierają kolejne umowy.
59. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.39.2011 położonej w miejscowości Bałoszyce, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
60. Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.211.2011 położenie działek ul. Słowiańskiej, Mickiewicza i Prabuckiej miasto Susz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób.

Ilość odwiedzin: 9345
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pacan
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pacan
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-04-04 12:29:30
Data udostępnienia informacji: 2011-04-04 12:29:30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-04 12:29:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner