logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
   minus Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
   minus Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Suszu
   minus Opłata skarbowa
   minus Ewidencja ludności
      minus Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
      minus Zameldowanie na pobyt stały
      minus Zameldowanie na pobyt czasowy
      minus Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
      minus Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
      minus Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
      minus Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
      minus Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
      minus Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy
   minus Dowody Osobiste
   plus Druki - formularze - wnioski
   minus Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Potwierdzanie umów dzierżaw
   minus Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
2. Zameldowanie na pobyt stały
3. Zameldowanie na pobyt czasowy
4. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
5. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
6. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
7. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
8. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
9. Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy

W załącznikach poniżej znajdują się treści:

  •  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
    na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 

Załączniki do pobrania: 2018-09-06 10:48:47 - Klauzula informacyjna - ewidencja ludności (PDF) (233.20 kB)

Ilość odwiedzin: 13241
Nazwa dokumentu: Ewidencja ludności
Osoba, która wytworzyła informację: SO.III - Mariola Cieślak
Osoba, która odpowiada za treść: SO.III - Mariola Cieślak
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2013-01-28 08:03:09
Data udostępnienia informacji: 2013-01-28 08:03:09
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-11 08:35:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner