logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Ustalenie miesięcznych stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2022 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2021
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
   minus Pismo PIW w Iławie dotyczącego zgłaszania padłych ptaków
   minus Ustalenie miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Nipkowie dotyczące odłączenia miejscowości Karolewo od sołectwa Nipkowie i utworzenia nowego sołectwa Karolewo
   minus Informacja o wydaniu decyzji nr Susz/04/23
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      minus Ogłoszenia 2005
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie Burmistrza GiM Susz
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży obiektów restauracyjno-biurowo-usługowych
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus II Przetarg ustny nieograniczony
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Susz dnia 2005-04-05

W Y K A Z

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) 

Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu

 o g ł a s z a    wykaz do sprzedaży obiektów restauracyjno-biurowo-usługowych
(była Restauracja )

położonych w  S u s z u   przy ulicy   Słowiańskiej 3. 

L.p.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow. działki w m2

Cena działki

 Cena                 obiektów

 Razem cena nieruchomości

1.

Susz
ul. Słowiańska

 281

  6781

112.000,-

 473.000,-

    585.000,-

Gmina Susz nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze zainwestowanym o funkcji centrotwórczych i usług ogólnomiejskich.

Opis nieruchomości:

1) Budynek mieszkalno-administracyjny, murowany, piętrowy, nie podpiwniczony.

2) Budynek restauracyjno-biurowy, murowany, piętrowy, nie podpiwniczony.

3) Budynek handlowy, murowany z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony.

4) Budynek socjalno-mieszkalny, murowany jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony.

5) Budynek usługowy, murowany, parterowy.

6) Budynek gospodarczy (garaż, stolarnia), murowany parterowy.

7) Budynek gospodarczy-magazyn, murowany, parterowy.

8) Budynek garażu, murowany.

9) Budynek kuchnia restauracji, murowany, parterowy.

10)  Budynek typu sala letnia.

11)  Budynek gospodarczy (magazyn opakowań), murowany, parterowy.

12)  Budynek gospodarczy (magazyn).

13)  Garaż murowany, murowany.

14)  Obiekt gospodarczy typu

Ilość odwiedzin: 7589
Nazwa dokumentu: NiR.I
Skrócony opis: Sprzedaż obiektów restauracyjno-biurowo-usługowych (była Restauracja)położonych w Suszu przy ulicy Słowiańskiej 3.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.I
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.I
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data udostępnienia informacji: 2005-04-06 14:19:20
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-25 16:29:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner