logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Ustalenie miesięcznych stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2022 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2021
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
   minus Pismo PIW w Iławie dotyczącego zgłaszania padłych ptaków
   minus Ustalenie miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Nipkowie dotyczące odłączenia miejscowości Karolewo od sołectwa Nipkowie i utworzenia nowego sołectwa Karolewo
   minus Informacja o wydaniu decyzji nr Susz/04/23
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      minus Ogłoszenia 2019
         minus Informacja dla mieszkańców wsi Jawty Małe dot. wyborów sołtysa i rady sołeckiej
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2018
         minus Informacja o zakończeniu postępowania
         minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
         minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2019 roku
         minus ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja dla mieszkańców wsi Jawty Małe dot. wyborów sołtysa i rady sołeckiej
dot. zmiany godziny zebrania wyborczego w dniu 5 marca 2019 r. godz. 16:00.
2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: •gminy Susz w obrębie geodezyjnym Chełmżyca, •miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz-4, w rejonie ul. P
3. Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2018
Wykazy: pomocy publicznej, odroczeń i rozłożeń na raty oraz umorzeń w 2018 roku.
4. Informacja o zakończeniu postępowania
5. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
6. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
Dotyczy : zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Chełmżyca, miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz-4, w rejonie ul. Piastowskiej
7. Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2019 roku
Ogłoszenie o podstawowej dotacji - statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym.
8. ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ilość odwiedzin: 4309
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2019-04-15 14:14:02
Data udostępnienia informacji: 2019-04-15 14:14:02
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-15 14:14:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner