logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   minus 2014
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu grudniu (w formacie PDF): 

 • Zarządzenie nr 138/2014 Burmistrza Susza z dnia 01.12.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Suszu, przy ul. Mickiewicza Nr 16 wraz z oddaniem w użytkowaniem wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 139/2014 Burmistrza Susza z dnia 02.12.2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Piastowskiej.
 • Zarządzenie nr 140/2014 Burmistrza Susza z dnia 09.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych.
 • Zarządzenie nr 141/2014 Burmistrza Susza z dnia 15.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 142/2014 Burmistrza Susza z dnia 18.12.2014 r. w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla referatów i samodzielnych stanowisk Urzędów Miejskiego w Suszu oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
 • Zarządzenie nr 143/2014 Burmistrza Susza z dnia 30.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia i drożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Zarządzenie nr 144/2014 Burmistrza Susza z dnia 30.12.2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Zarządzenie nr 145/2014 Burmistrza Susza z dnia 30.12.2014 r. w sprawie inwentaryzacji w kasie.
 • Zarządzenie nr 146/2014 Burmistrza Susza z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.
 • Zarządzenie nr 147/2014 Burmistrza Susza z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 149/2014 Burmistrza Susza z dnia 30.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej określenia trybu postępowania w zakresie ewidencji i kontroli przyjmowania podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Suszu.

Ilość odwiedzin: 4392
Nazwa dokumentu: Grudzień
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. - Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2015-01-27 10:28:10
Data udostępnienia informacji: 2015-01-27 10:28:10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 10:55:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner