logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2023
   minus Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o warunkach zabudowy
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.26.2020
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2020
   minus Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.7.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.6.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją Ua.6730.7.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.26.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.1.2024
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.2.2024
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Ua.6733.3.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2022 - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.3.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.2.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.26.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.33.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.1.2024
   minus Zawiadomienie Ua.6733.4.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.30.2024
   minus Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Archiwum obwieszczeń
      minus Obwieszczenia 2014
         minus Obwieszczenie
         minus Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Bronowo
         minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
         minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie
IGR-.II.7840.2.10.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wieży antenowej GSM-R LE65S Susz P2035.
2. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
GOŚ.II.6220.15.2012 - obw. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Susz”
3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.16.2013 - w dniu 14.11.2013 r. wpłynął wniosek Zakładu Usług Komunalnych "USKOM sp. z o.o. w Mławie" dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia po
4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.13.2013 urmistrz Susz zawiadamia, że w dniu 14.03.2014r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji przetwarzania odpadów
5. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Bronowo
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo
6. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz
7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.16.2014 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytk. części skład.odpadów ... w miejscowości Różanki, gmina Susz”
8. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie przepustu drogi wojewódzkiej nr 515 na dz. nr 13,
9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego PKP zasilającego PT Prabuty z z PT Susz.
10. Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
IGR.II.7820.1.16.2013 - Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 09.05.2014.
11. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
GOŚ.II.6220.2.2013 - decyzja o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory o obsadzie do 160 DJP”
13. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
14. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
15. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Ilość odwiedzin: 7889
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2014-01-03 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2014-03-20 10:27:20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-15 10:30:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner