logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   minus 2016
      minus 2016-02-11 XII sesja RM
      minus 2016-03-31 XIII sesja RM
      minus 2016-04-26 XIV sesja RM
      minus 2016-06-16 XV sesja RM
      minus 2016-09-08 XVI sesja RM
      minus 2016-11-24 XVII sesja RM
      minus 2016-12-28 XVIII sesja RM
   plus 2015
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XII sesji RM Susz w dniu 11 lutego 2016:

  • Uchwała Nr XII/121/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie sprawie ustanowienia zasad przyznawania przewodniczącym jednostki pomocniczej Gminy Susz diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
  • Uchwała Nr XII/122/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz”.
  • Uchwała Nr XII/123/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur w 2016 r.
  • Uchwała Nr XII/124/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.
  • Uchwała Nr XII/125/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.
  • Uchwała Nr XII/126/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
  • Uchwała Nr XII/127/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016 r.
  • Uchwała Nr XII/128/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie.
  • Uchwała Nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Januszewie, Gmina Susz stanowiącego drogę gruntową.  
  • Uchwała Nr XII/130/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/118/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji w sprawie zmiany nazwy urzędowej miejscowości z "Róża" na miejscowość "Emilianowo-Róża".

Załączniki do pobrania: 2016-02-23 14:51:14 - Uchwała Nr XII/121/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie sprawie ustanowienia zasad przyznawania przewodniczącym jednostki pomocniczej Gminy Susz diet i zwrotu kosztów podró (256.36 kB)
2016-02-23 14:51:52 - Uchwała Nr XII/122/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz”. (4.46 MB)
2016-02-23 14:52:09 - Uchwała Nr XII/123/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby realizacji Pla (171.54 kB)
2016-02-23 14:52:28 - Uchwała Nr XII/124/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok. (763.63 kB)
2016-02-23 14:52:46 - Uchwała Nr XII/125/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok. (229.61 kB)
2016-02-23 14:53:44 - Uchwała Nr XII/126/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz. (2.37 MB)
2016-02-23 14:54:14 - Uchwała Nr XII/127/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016 r. (1008.42 kB)
2016-02-23 14:54:33 - Uchwała Nr XII/128/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy S (129.71 kB)
2016-02-23 14:54:53 - Uchwała Nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w Januszewie, Gmina Susz stanowiącego dro (481.09 kB)
2016-02-23 14:55:11 - Uchwała Nr XII/130/2016 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/118/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu kons (137.24 kB)

Ilość odwiedzin: 5775
Nazwa dokumentu: 2016-02-11 XII sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2016-02-11 15:10:00
Data udostępnienia informacji: 2016-02-23 14:13:13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-23 14:55:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner