logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      minus Ogłoszenia 2015
         minus Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012" w 2015
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetragowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Zawiadomienie
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetragowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działaki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
         minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
         minus Informacje o pomocy publicznej w 2014 roku
         minus Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Susz za rok 2014
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Konkurs na stanowisko "Animator – Moje boisko – Orlik 2012" w 2015
CSiR-2015. Oferty do 6 lutego 2015 r. do godziny 15:00
2. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.14.2015 - działka gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (Susz, ul. Piastowska).
3. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.30.2014 - działki gruntu położone na terenie miasta Susz, przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
4. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
GOS.II.616.5.2014 - projekt uproszczony planu urządzenia lasu gminy Susz w obrębie geodezyjnym miejscowości gminy Susz.
5. Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.2.2015 - nieruchomości położonej w Suszu przy ul. Juliusza Słowackiego, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
6. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.II.7125.1.1.2015 - nieruchomość lokalowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: SUSZ, ul. Piastowska Nr 27/2.
7. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.47.2015 - - działka gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (Susz, ul. Mickiewicza)
8. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.3.2015 - nieruchomość: SUSZ, ul. Piastowska Nr 4/9.
9. Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.9.2014 - budynek mieszkalny jednorodzinny. Położenie nieruchomości: Susz, ul. Iławska 26a.
10. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.64.2015 - - działka gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (Susz, ul. Koszarowa)
11. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.66.2015 - - działka gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (Susz, ul. Piastowska)
12. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.70.2015 - - działki gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (Susz, ul. K.S.Wyszyńskiego i Mickiewicza)
13. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
GOŚ.II.6220.6.2014 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji (Linia techn. w INCO Susz).
14. Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.2.2015 - nieruchomość: Stawiec 2/3 gm.SUSZ.
15. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.85.2015 - - działka gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - Susz ul. Piastowska
16. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.103.2015 - - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (Susz, ul. Wodna, Słowiańska, Św. Floriana.
17. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.104.2015 - - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - Susz, ul. Sowiańska, Prabucka, Wodna, Os. Korczaka.
18. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.105.2015 - - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
19. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.106.2015 - - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
20. Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.5.2015 - część działki gruntu położona w miejscowości Jawty Wielkie, gm. Susz.
21. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.71.2015 - działki do wydzierżawienia przy ul. Iławskiej i Słonecznej.
22. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6840.5.2015 - nieruchomość położona w obrębie Jawty Mały gm. Susz.
23. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.7.2015 - nieruchomość gruntowa położona w Suszu przy ul. Tuwima.
24. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.214.2015 - działki gruntu położone na terenie miasta Susz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
25. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.10.2013 - nieruchomość położona w m. Susz, ul. Iławska 6.
26. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.I.6840.9.2015 - nieruchomość położona w Suszu - ul. Bałtycka 5.
27. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.260.2015 - działki do wydzierżawienia przy ul. Iławskiej i Św. Floriana.
28. Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.339.2015 - działki do wydzierżawienia przy ul. Iławskiej, Św. Floriana, Słowiańskiej, J. Wybickiego, Os. Korczaka, Koszarowej.
29. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.323.2015 - działka gruntu położona na terenie miasta Susz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
30. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.338.2015 - działki gruntu położone na terenie miasta Susz(ul. Słowiańska) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
31. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
32. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
33. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.347.2015 - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
34. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.353.2015 - działka gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
35. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.358.2015 - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
36. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze przetargu
NiR.III.6840.12.2015 - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
37. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetragowej
NiR.III.6845.368.2015 - działka gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz PCK.
38. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.396.2015 - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
39. Zawiadomienie
GOŚ.II.616.3.2015 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu gminy Susz w obrębie geodezyjnym Brusiny, Olbrachtówko.
40. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.351.2015 - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
41. Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.9.2015 - działka gruntu przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyła wniosek.
42. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.10.2015 - niezabudowana działka gruntu przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
43. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.379.2015 - wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, kt
44. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetragowej
NiR.II.6845.13.2015 - działki położone w miejscowości Lubnowy Małe, Redaki, Krzywiec, gm. Susz.
45. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.391.2015 - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
46. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.390.2015 - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.
47. Wykaz części działaki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.15.2015 - część działki położonej w miejscowości Redaki, gm. Susz.
48. Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
NiR.II.7125.7.2015 - nieruchomość lokalowa położona Susz, ul. Parkowa Nr 1/4 do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
49. Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
NiR.III.6840.11.2015 - wykaz niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości REDAKI gm. Susz.
50. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.15.2015 - część działki położonej w miejscowości Redaki, gm. Susz (cele rolne)
51. Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.430.2015 - - działki gruntu przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położone w m. Susz.
52. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.17.2015 - działka położona w m. Piotrkowo, gm. Susz.
53. Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.III.6845.432.2015 - część działki gruntu położona na terenie miasta Susz, przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która złożyła wniosek.
54. Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
NiR.II.6845.19.2015 - działka gruntu położona w miejscowości Lubnowy Małe, gm. Susz.
55. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu
NiR.I.6822.1.2015 - Protokół inwentaryzacyjny komunalizowanych gruntów niezabudowanych (Susz, obr. 5 działaka 95/2)
56. Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
RLZP.III - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Susz”
57. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Konsultacje w ramach procedury strateg. oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu: „Strategia Rozwoju Gminy Susz na lata 2015 - 2025".
58. Informacje o pomocy publicznej w 2014 roku
Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. udzielonej pomocy pomocy publicznej w 2014 roku.
59. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Susz za rok 2014

Ilość odwiedzin: 8259
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2015-02-11 08:32:08
Data udostępnienia informacji: 2015-02-11 08:32:08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-11 08:43:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner