logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   minus 2015
      minus 2015-01-15 III sesja RM
      minus 2015-03-05 IV sesja RM
      minus 2015-04-21 V sesja RM
      minus 2015-06-08 VI sesja RM
      minus 2015-06-25 VII sesja RM
      minus 2015-09-17 VIII sesja RM
      minus 2015-10-29 IX sesja RM
      minus 2015-11-26 X sesja RM
      minus 2015-12-17 XI sesja RM
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na V sesji RM Susz w dniu 21.04.2015:

 • Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz.
 • Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Susz i zagospodarowania tych odpadów.
 • Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Adamowo.
 • Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym Redaki.
 • Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz.
 • Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto Susz do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
 • Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust 1  pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn. :Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówko o dł. 4,915 km”.
 • Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Iławskiego polegającej na wykonaniu przebudowy chodnika.
 • Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015-2024.
 • Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2015 r.
 • Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz
 • Uchwała Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały nr II/25/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2015 rok.

Załączniki do pobrania: 2015-05-14 13:44:19 - Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz. (207.11 kB)
2015-05-14 13:44:37 - Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru (107.82 kB)
2015-05-14 13:45:00 - Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym (269.69 kB)
2015-05-14 13:45:21 - Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Susz w obrębie geodezyjnym (227.31 kB)
2015-05-14 13:45:44 - Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz. (856.80 kB)
2015-05-14 13:46:04 - Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto Susz do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lok (127.43 kB)
2015-05-14 13:46:24 - Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresi (145.96 kB)
2015-05-14 13:46:45 - Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn. :Przebudowa drogi powiatowej (123.93 kB)
2015-05-14 13:47:15 - Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Iławskiego polegającej na wykonaniu przebudowy chodnika. (117.93 kB)
2015-05-14 13:47:37 - Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (115.65 kB)
2015-05-14 13:48:11 - Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2015-2024. (2.19 MB)
2015-05-14 13:48:49 - Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2015 r. (1.33 MB)
2015-05-14 13:49:18 - Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (814.05 kB)
2015-05-14 13:49:38 - Uchwała Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały nr II/25/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Ra (42.22 kB)

Ilość odwiedzin: 6679
Nazwa dokumentu: 2015-04-21 V sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2015-04-21 14:50:00
Data udostępnienia informacji: 2015-05-14 11:35:14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-14 13:50:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner