logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Susz
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      minus Ogłoszenia 2023
         minus Informacja o wydaniu decyzji nr Susz/04/23
         minus Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Nipkowie dotyczące odłączenia miejscowości Karolewo od sołectwa Nipkowie i utworzenia nowego sołectwa Karolewo
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączniku poniżej znajduje się treść:

  • Informacja o wydaniu decyzji nr Susz/04/23 z dnia 16.01.2023 r. o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę mostu w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Kamieniec, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 515 w km 45+476 - 45+562, budowę kanału technologicznego w km 45+476 - 45+562, budowę kanalizacji dla wód opadowych i roztopowych w km 45+490 - 45+512, przebudowę zjazdów w km 45+506, 45+542 i 45+548, dla zadania "Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w miejscowości Kamieniec", na działkach nr 4, 14, 16, obręb 0020 Kamieniec, jedn. ewid. 281408_2 Gmina Susz, powiat iławski.

Załączniki do pobrania: 2023-02-24 14:58:32 - Informacja o wydaniu decyzji WIN-II.7840.3.89.2022 (PDF) (127.35 kB)

Ilość odwiedzin: 226
Nazwa dokumentu: Informacja o wydaniu decyzji nr Susz/04/23
Skrócony opis: Zadanie "Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w miejscowości Kamieniec"
Osoba, która wytworzyła informację: GOŚ.I - Mariusz Witkowski
Osoba, która odpowiada za treść: GOŚ.I - Mariusz Witkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2023-02-24 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2023-02-24 14:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-08 07:17:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner