logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
minus Uchwały Rady Miejskiej
   plus 2024
   plus 2023
   plus 2022
   plus 2021
   plus 2020
   plus 2019
   plus 2018
   plus 2017
   plus 2016
   minus 2015
      minus 2015-01-15 III sesja RM
      minus 2015-03-05 IV sesja RM
      minus 2015-04-21 V sesja RM
      minus 2015-06-08 VI sesja RM
      minus 2015-06-25 VII sesja RM
      minus 2015-09-17 VIII sesja RM
      minus 2015-10-29 IX sesja RM
      minus 2015-11-26 X sesja RM
      minus 2015-12-17 XI sesja RM
   plus 2014
   plus Podatki i opłaty
   plus Pozostałe uchwały
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwały Rady Miejskiej (URM) podjęte na XI sesji RM Susz w dniu 17 grudnia 2015:

 • Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz
 • Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2016 r.
 • Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Suskiego Ośrodka Kultury.
 • Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Miejskiej w Suszu.
 • Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
 • Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2015-2025".
 • Uchwała Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Susz.
 • Uchwała Nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
 • Uchwała Nr XI/116/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w formie komunalizacji gruntów niezabudowanych.
 • Uchwała Nr XI/117/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Susz.
 • Uchwała Nr XI/118/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji w sprawie zmiany nazwy urzędowej miejscowości z "Róża" na miejscowość "Emilianowo-Róża".
 • Uchwała Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Lubnowy Małe, gmina Susz.
 • Uchwała Nr XI/120/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Susz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Załączniki do pobrania: 2015-12-23 14:39:44 - Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz (PDF) (9.73 MB)
2015-12-23 14:40:34 - Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2016 r. (1.53 MB)
2015-12-23 14:41:21 - Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Suskiego Ośrodka Kultury. (190.64 kB)
2015-12-23 14:41:38 - Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Miejskiej w Suszu. (190.70 kB)
2015-12-23 14:41:56 - Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. (119.85 kB)
2015-12-23 14:45:22 - Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2015-2025". (2.30 MB)
2015-12-23 14:45:42 - Uchwała Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpis (422.52 kB)
2015-12-23 14:46:04 - Uchwała Nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz. (1.44 MB)
2015-12-23 14:46:33 - Uchwała Nr XI/116/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w formie komunalizacji gruntów niezabudowanych. (1.21 MB)
2015-12-23 14:46:54 - Uchwała Nr XI/117/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Susz. (295.85 kB)
2015-12-23 14:47:27 - Uchwała Nr XI/118/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji w sprawie zmiany nazwy urzędowej miejscowości z "Róża" na miejscowość "Em (100.72 kB)
2015-12-23 14:47:58 - Uchwała Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niezabudo (2.28 MB)
2015-12-23 14:48:18 - Uchwała Nr XI/120/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkoln (484.41 kB)

Ilość odwiedzin: 6357
Nazwa dokumentu: 2015-12-17 XI sesja RM
Osoba, która wytworzyła informację: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która odpowiada za treść: RM - Teresa Ossowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2015-12-17 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2015-12-23 14:30:45
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-23 14:48:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner