logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
minus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
   minus Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

I.  REFERAT ORGANIZACJI

 • rejestr korespondencji
 • rejestr podań
 • rejestr faktur i rachunków
 • książka kontroli

   nie udostępniane, prowadzone na potrzeby Urzędu

 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr zarządzeń Burmistrza

udostępniane na wniosek

II. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

 • ewidencja ludności
 • ewidencja dowodów osobistych
 • rejestr wyborców

udostępniane po złożeniu pisemnego wniosku

III. URZĄD STANU CYWILNEGO

 • ewidencja aktów stanu cywilnego

odpisy wydawane na pisemny wniosek

IV. REFERAT FINASOWY I BUDŻETU

 • ewidencja dochodów
 • ewidencja wydatków

udostępniane na wniosek

 • rejestr wydanych zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego
 • rejestr wydanych decyzji w sprawie umorzenia podatku
 • rejestr wydanych decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty podatku
 • rejestr przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego
 • rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu
 • rejestr wystawionych upomnień
 • rejestr druków ścisłego zarachowania
 • rejestr faktur i rachunków
 • rejestr zbiorczy wpłat podatkowych
 • rejestr środków trwałych
 • ewidencja wydanych nakazów płatniczych
 • ewidencja podatników
 • ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych
 • ewidencja kart podatkowych
 • ewidencja pojazdów do celów podatkowych
 • ewidencja obrotu podlegającego podatkowi Vat

nie udostępniane, utworzone na potrzeby Urzędu

V. REFERAT NIERUCHOMOŚCI I ROLNICTWA

 • ewidencja gospodarstw i działek rolnych
 • ewidencja decyzji zatwierdzających projekt podziału geodezyjnego
 • rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających podatników do otrzymania bonów paliwowych
 • rejestr wydanych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

nie udostępniane, utworzone na potrzeby Urzędu

 • rejestr sprzedanych lokali mieszkalnych, użytkowych, obiektów budowlanych i działek niezabudowanych
 • rejestr dzierżawionych gruntów
 • ewidencja decyzji w sprawie oddania lub wygaszenia trwałego zarządu

udostępniane na wniosek

 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

udostępniany ustawowo

VI. SAMODZIELNE STANOWISKA DS. INWESTYCJI, DROGOWNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • ewidencja dróg według własności

nie udostępniane, utworzona na potrzeby Urzędu

 • ewidencja dróg i mostów gminnych
 • rejestr osób posiadających psy ras uznawanych za agresywne
 • rejestr wydanych decyzji dot. usunięcia drzew i krzewów
 • publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

udostępniane na wniosek

VII. SAMODZIELNE STANOWISKO D.S. URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I ESTETYKI

 • rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę
 • rejestr wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
 • rejestr wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy
 • publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

udostępniane na wniosek

VIII. SAMODZIELNE STANOWISKO D.S. OBSŁUGI RADY I JEJ ORGANÓW

 • rejestr uchwał Rady Miejskiej
 • rejestr prawa miejscowego
 • rejestr radnych Rady Miejskiej
 • wykaz rad sołeckich i osiedlowych

        udostępniane na wniosek

IX. REFERAT PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

 • ewidencja innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • ewidencja pól biwakowych

udostępniane na wniosek

 • rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

udostępniane na wniosek

 

Ilość odwiedzin: 57920
Nazwa dokumentu: Rejestry, ewidencje i oświadczenia
Osoba, która wytworzyła informację: Sek.
Osoba, która odpowiada za treść: Sek.
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2005-07-01 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2005-07-01 12:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-06 10:52:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner