logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
minus Zarządzenia Burmistrza Susza
   minus 2011
   minus 2012
      minus Styczeń
      minus Luty
      minus Marzec
      minus Kwiecień
      minus Maj
      minus Czerwiec
      minus Lipiec
      minus Sierpień
      minus Wrzesień
      minus Październik
      minus Listopad
      minus Grudzień
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W załączeniu spis zarządzeń Burmistrza Susza  w miesiącu styczniu w PDF (Adobe Acrobat)

 • Zarządzenie nr 1/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Suszu, przy ul. Słowiańskiej Nr 34A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 48 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 47 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 42 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 6/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 6 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 25 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 39 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 31 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 5 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 11/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 4 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 36 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 50 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 46 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 29 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 43 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu dla najemcy w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Susza z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Susz w 2012 r. 
 •  Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Susza z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012.  

 

Załączniki do pobrania: 2012-02-16 12:45:53 - Zarządzenie nr 1/2012 Burmistrza Susza z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Suszu, przy ul. Słowiańskiej Nr 34A wraz z oddaniem w (32.81 kB)
2012-02-16 12:46:09 - Zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 48 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz z (37.06 kB)
2012-02-16 12:46:26 - Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 47 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz z (36.87 kB)
2012-02-16 12:46:47 - Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 42 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz z (37.12 kB)
2012-02-16 12:47:21 - Zarządzenie nr 6/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 6 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz ze (45.81 kB)
2012-02-16 12:47:39 - Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 25 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz z (37.06 kB)
2012-02-16 12:47:56 - Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 39 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz z (37.06 kB)
2012-02-16 12:48:22 - Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 31 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz z (37.37 kB)
2012-02-16 12:48:45 - Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 5 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz z (37.50 kB)
2012-02-16 12:50:35 - Zarządzenie nr 11/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 4 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz z (44.93 kB)
2012-02-16 12:50:51 - Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 36 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz (37.37 kB)
2012-02-16 12:51:10 - Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 50 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz (37.12 kB)
2012-02-16 12:51:36 - Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 46 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz (37.00 kB)
2012-02-16 12:54:32 - Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 29 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz (37.43 kB)
2012-02-16 12:55:06 - Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Susza z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-garażu Nr 43 położonego w Suszu, przy ul. Osiedle Janusza Korczaka wraz (37.12 kB)
2012-02-16 12:55:37 - Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Susza z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i pozamilitarnych przygotowań obr (58.06 kB)
2012-02-16 13:18:01 - Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Susza z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012. (11.50 MB)

Ilość odwiedzin: 5192
Nazwa dokumentu: Styczeń
Osoba, która wytworzyła informację: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek. Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2012-02-16 12:39:26
Data udostępnienia informacji: 2012-02-16 12:39:26
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-22 11:57:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner